Richtlijnen

 

Veiling Regels

Ingevolge artikel 9 van de Bankwet 1956, is de Centrale Bank van Suriname (de Bank) onder andere belast met het formuleren en implementeren van monetair beleid. Eén van de voornaamste doelen van het monetair beleid in Suriname is, het promoten van prijsstabiliteit. Via het monetair beleid tracht de Bank een balans te vinden tussen economische groei en inflatie. De Bank doet dit door de geldhoeveelheid in de economie te beïnvloeden. Sinds 2016 heeft de Bank het Reserve Money Targeting Regime (RMT) overgenomen als deel van haar eerste stappen naar het moderniseren van het monetair beleid.

Binnen het nieuwe beleidskader zijn operationele en tussentijdse doelstellingen voor de monetaire aggregaten vastgesteld, teneinde de uiteindelijke doelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken. De door de Bank ingezette monetaire beleidsinstrumenten zijn: 1. Kasreserveverplichtingen, 2. Open Markt Operaties, 3. Permanente faciliteiten.  

De Open Markt Operaties (OMO's) van de Bank worden uitgevoerd door middel van een veiling systeem en zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen af te geven over de koers van het monetaire beleid. De OMO's worden momenteel uitgevoerd via de termijndeposito’s en aanvullend Centrale Bank Certificaten. De looptijden voor de Termijndeposito's zijn: 1 week (7 dagen), 1 maand en 3 maanden. De looptijden voor de Centrale Bank Certificaten zijn: 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden.

Onderstaand treft u de link naar de complete richtlijn. 

Richtlijn over de termijndeposito veiling regels

Richtlijn over de Centrale Bank certificaat (CBC) veiling regels

 

Circulaire Veiling 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van haar open-markt operaties (OMOs) ter uitvoering van het Reserve Money Targeting regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TDs) voor algemene banken en Centrale bank certificaten voor algemene banken, niet bankfinanciele instellingen en overige rechtspersonen. De termijndeposito’s worden wekelijks geveild ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang en hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden. De Bank maakt het wekelijkse veiling volume, zgn. OMO-volume, en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente.   De Centrale Bank certificaten worden via een veilingplatform aangeboden aan algemene banken, niet bank financiele instellingen en overige rechtspersonen. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een peil te houden dat overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het opgang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt, met inbegrip van het rente-transmissiemechanisme.

Onderstaand treft u de link naar de complete circulaire. 

Circulaire betreffende Veiling van Termijndeposito's

Circulaire betreffende Veiling van Centrale Bank certificaten

   

Prospectus Centrale Bank Certificaat

Centrale Bank Certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van Centrale Bank Certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetaire beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties (OMO’s) (veilingen van termijndeposito’s (TD’s) voor algemene banken). Het Centrale Bank Certificaat wordt via een veilingplatform aangeboden aan banken, niet-bank financiële instellingen en andere beleggers. Dit instrument is primair bedoeld om de bankreserves op een peil te houden die overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het op gang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt met inbegrip van het rente-transmissiemechanisme.

Onderstaand treft u de link naar de complete prospectus.

Prospectus Centrale Bank Certificaat Wholesale

Prospectus Centrale Bank Certificaat Retail

 

 

 

 

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen14 juni - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,517 31,771
EUR 33,331 34,221
GBP 39,997 40,780
ANG 17,317 17,656
AWG 17,509 17,853
BRL 5,876 5,991
TTD 4,659 4,750
BBD 15,337 15,841
XCD 11,673 11,902
GYD PER 100 14,976 15,270
CNY 4,344 4,429

Gewogen Gemiddelde Koersen14 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,217 31,632
EUR 32,988 33,347
GBP 39,616 40,400
ANG 17,152 17,492
AWG 17,343 17,686
BRL 5,820 5,935
TTD 4,614 4,706
BBD 15,389 15,693
XCD 11,562 11,791
GYD PER 100 14,833 15,127
CNY 4,303 4,388

GoudcertificatenJuni 14

Coupure SRD
5 gram 23.603,91
10 gram 47.207,82
50 gram 236.039,12
100 gram 472.078,23
500 gram 2.360.391,17
1000 gram 4.720.782,34
Gold LBMA USD 2.310,80/tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 10,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 16,1
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 12,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 19,3
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures