De “belangrijkste verwachtingen” voor deze periode, zoals opgenomen in de 4e evaluatie, zijn niet of onvolledig gerealiseerd. Desalniettemin is er wederom veel werk door de medewerkers van de Bank verzet en is er significante progressie geboekt binnen enkele van de verwachtingen. Buiten de invloedssfeer van de Bank is de door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen Centrale Bankwet 2022 (de Bankwet 2022) nog steeds niet bekrachtigd door de President van de Republiek Suriname (de Republiek). Als gevolg hiervan heeft de start van het traject inhoudende het Implementeren van het Handboek voor Deugdelijk Bestuur (het Handboek) nog niet plaatsgevonden.

Middels deze update informeert de Bank alle stakeholders over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het Actieplan.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN PERIODE 01 JULI 2022 - 30 SEPTEMBER 2022 GEWEEST? 

1. Afronding van de review van de Investment Policy en Manuals.

In het kader van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves heeft het projectteam de grote herziening van de Investment Policy, welke sturing geeft aan het beheer van de reserves en de Manuals, die werkinstructies bevatten, afgerond. De concepten zullen eerst worden aangeboden aan de Governor en de directeuren en vervolgens aan de Raad van Commissarissen. 

2. Het opstellen van de jaarrekening 2020 in overeenstemming met de Internationaal Financial Reporting Standards (IFRS)

De publicatie van elk jaarverslag is een gezamenlijke inspanning van de Bank en de externe accountant. De jaarrekening over het boekjaar 2020, de eerste in overeenstemming met IFRS, is, als onderdeel van een intensief en uitdagend traject, in een ver gevorderd stadium.  

  

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN VOOR DE KOMENDE DRIE MAANDEN?

  1. De publicatie van het jaarverslag over het boekjaar 2020 conform de IFRS.
  2. De bekrachtiging van de Bankwet 2022 door de President van de Republiek en de publicatie in het Advertentieblad.
  3. De start van het traject inhoudende het implementeren van het Handboek.
  4. De afronding van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves, middels de goedkeuring van de gewijzigde Investment Policy en de Manuals door de relevante actoren.

 

[1] Het Actieplan is initieel goedgekeurd op 31 mei 2021 door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank en aangepast op 13 september 2021.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 mei - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,819 32,640
EUR 34,521 35,044
GBP 40,556 41,351
ANG 17,483 17,826
AWG 17,677 18,024
BRL 6,157 6,277
TTD 4,680 4,772
BBD 15,685 15,993
XCD 11,785 12,016
GYD PER 100 15,120 15,416
CNY 4,393 4,479

Gewogen Gemiddelde Koersen28 mei - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,450 32,075
EUR 33,151 33,874
GBP 40,086 40,880
ANG 17,280 17,622
AWG 17,472 17,818
BRL 6,085 6,206
TTD 4,626 4,717
BBD 15,504 15,811
XCD 11,648 11,879
GYD PER 100 14,944 15,240
CNY 4,342 4,428

GoudcertificatenMei 28

Coupure SRD
5 gram 24.584,28
10 gram 49.168,57
50 gram 245.842,84
100 gram 491.685,68
500 gram 2.458.428,41
1000 gram 4.916.856,82
Gold LBMA USD 2.342,70 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 30,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 36,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures