De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft ten aanzien van de wisselkoersnoteringen nadere instructies aan de algemene banken en wisselkantoren uitgevaardigd.

 

Teneinde een efficiënte werking van het transactieverkeer op de valutamarkt te bevorderen, heeft de Bank gemeend, met inachtneming van artikel 10 lid f van de Bankwet 1956, een tijdelijke minimum- en maximumverkoopkoers voor de Amerikaanse dollar in te stellen. De algemene banken en de wisselkantoren dienen zich onverkort hieraan te houden.

 

De Bank stelt per 1 maart 2021 tot nader order een bandbreedte in voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en wel als volgt:

 

Een minimumverkoopkoers van SRD 14,290 per USD;

 

Een maximumverkoopkoers van SRD 16,300 per USD.

 

De ingestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar is modelmatig vastgesteld en weerspiegelt als zodanig een op een evenwichtig groeipad gebaseerde koers. De bedoeling is om de afwijkende wisselkoersen die in de economie worden gehanteerd terug te brengen naar dit evenwichtsniveau en niet andersom. De bandbreedte wordt geacht onderhandelingsruimte te bieden aan de algemene banken en de wisselkantoren bij de verhandeling van vreemde valuta. Het is deze instellingen van de valutamarkt verboden een hogere koersnotering dan de hierboven aangegeven maximumverkoopkoers te hanteren.

 

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de algemene banken en wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale koersnoteringen met inachtneming van de ingestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en een koersmarge van maximaal 2% bij de bepaling van de aankoopkoers.

 

Ter dekking van de kosten gepaard gaande met de logistieke en administratieve zaken bij de verhandeling van vreemde valuta is het algemene banken en wisselkantoren toegestaan een commissie of provisie tot maximaal 0,65% van het transactievolume in rekening te brengen bij de klant. De gehanteerde commissie of provisie dient duidelijk kenbaar te worden gemaakt aan de klant.

 

Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de vastgestelde maximumverkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar in het betalingsverkeer is verboden. Deze maximumverkoopkoers is derhalve van toepassing voor de gehele economie.

 

De Bank zal de wisselkoersontwikkelingen op de valutamarkt periodiek evalueren en, indien nodig, op basis van macro-economische uitgangspunten de bovengenoemde bandbreedte bijstellen. Zij attendeert het publiek en het bedrijfsleven erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee wisseltransacties mogen worden verricht.

 

Paramaribo,1 maart 2021

CENTRALE BANK VAN SURINAME

 

Maurice L. Roemer

Governor

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 mei - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,178 32,344
EUR 34,392 34,964
GBP 40,920 41,722
ANG 17,680 18,027
AWG 17,877 18,227
BRL 6,260 6,383
TTD 4,761 4,854
BBD 15,862 16,173
XCD 11,918 12,151
GYD PER 100 15,290 15,590
CNY 4,442 4,529

Gewogen Gemiddelde Koersen24 mei - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,668 32,015
EUR 33,452 33,968
GBP 40,272 41,069
ANG 17,400 17,745
AWG 17,593 17,942
BRL 6,161 6,283
TTD 4,685 4,778
BBD 15,611 15,920
XCD 11,729 11,961
GYD PER 100 15,048 15,346
CNY 4,372 4,458

GoudcertificatenMei 24

Coupure SRD
5 gram 24.513,68
10 gram 49.027,36
50 gram 245.136,81
100 gram 490.273,62
500 gram 2.451.368,12
1000 gram 4.902.736,25
Gold LBMA USD 2.357,35 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 30,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 36,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures