Door de gezamenlijke inspanningen van diverse actoren binnen en buiten de Centrale Bank van Suriname (de Bank) zijn er wederom enkele acties, vastgelegd in het Actieplan voor Governance Hervormingen[1], afgerond. Tegelijkertijd is er bij andere acties significante progressie geboekt. Met de aanname van de Centrale Bankwet 2022 (de Bankwet 2022) door De Nationale Assemblee (DNA) is er een goede basis gelegd voor het verder ontwikkelen van de belangrijke pilaren van Centrale Bank governance. Deze pilaren zijn mandaat, autonomie, verantwoording en transparantie, en interne governance. Het wachten is nu op de afkondiging van de Bankwet 2022. Van de 22 activiteiten opgenomen in het Actieplan zijn er intussen vijf volledig afgerond.

Middels deze update informeert de Bank alle stakeholders over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het Actieplan.

  

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN PERIODE 01 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022 GEWEEST? 

1. De aanname van de Bankwet 2022 door DNA.

De Bankwet 2022 is op vrijdag 10 juni 2022 aangenomen in DNA. DNA legt thans de laatste hand aan de tekst. De President van de Republiek Suriname moet de wet bekrachtigen, waarna deze wordt gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.

2. Publicatie van het jaarverslag over het boekjaar 2019.

Het jaarverslag over het boekjaar 2019 is op 1 juni 2022 gepubliceerd op de webpagina van de Bank. Daarmee is er wederom een stap gezet richting tijdige financiële verantwoording conform wettelijke bepaling.   

3. Aanvang van het traject bedrijfscontinuïteit

Bankactiviteiten kunnen worden verstoord door een grote verscheidenheid van incidenten, waarvan veel moeilijk te voorspellen of te analyseren is. Met de goedkeuring van het projectplan door de Governor is het traject bedrijfscontinuïteit op 20 mei 2022 officieel gestart. Door de focus te leggen op de impact van de verstoring in plaats van op de oorzaak, identificeert bedrijfscontinuïteit die producten, die diensten, die processen en die activiteiten waarvan de Bank afhankelijk is voor haar bestaan. Bedrijfscontinuïteit stelt vast welke processen bij een verstoring in aanmerking komen voor een directe herstart en hoe die zal plaatsvinden.

4. Officiële start van het vastleggen van de processen van de Bank

Dit traject is op 11 mei 2022 met de goedkeuring van het projectplan door de Governor formeel gestart. Met dit traject tracht de Bank door middel van het vastleggen van haar waardeketen haar processen inzichtelijk te maken door ze in kaart te brengen en waar mogelijk te beschrijven. Hiermee zal het duidelijk moeten worden wat de Bank doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.      

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN VOOR DE KOMENDE 3 MAANDEN?

  1. De publicatie van het jaarverslag over het boekjaar 2020 conform de International Financial Reporting Standards” (IFRS) in september 2022.
  2. De bekrachtiging van de Centrale Bank wet 2022 door de President van de Republiek Suriname en de publicatie in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.
  3. De start van het traject inhoudende het Implementeren van het Handboek voor Deugdelijk Bestuur (het Handboek).
  4. De afronding van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves.

 

 

[1] Het Actieplan is initieel goedgekeurd op 31 mei 2021 door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank en aangepast op 13 september 2021.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep*   3.3 41.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 november - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,004 31,388
EUR 31,881 32,280
GBP 37,569 38,306
ANG 17,035 17,369
AWG 17,224 17,562
BRL 5,817 5,931
TTD 4,578 4,668
BBD 15,284 15,583
XCD 11,483 11,708
PER 100 GYD 14,732 15,021
CNY 4,337 4,422

Gewogen Gemiddelde Koersen24 november - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,629 32,045
EUR 31,708 32,078
GBP 38,327 39,086
ANG 17,379 17,723
AWG 17,572 17,920
BRL 5,934 6,051
TTD 4,670 4,763
BBD 15,592 15,900
XCD 11,714 11,946
PER 100 GYD 15,029 15,327
CNY 4,424 4,512

GoudcertificatenNovember 24

Coupure SRD
5 gram 17.560,67
10 gram 35.121,34
50 gram 175.606,69
100 gram 351.213,39
500 gram 1.756.066,94
1000 gram 3.512.133,89
Gold LBMA USD 1.740,15 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6
CBTD221109-1W 2022-11-09 87,3
CBTD221102-1W 2022-11-02 86,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
CBTD221109-1W 2022-11-09 104,8
CBTD221102-1W 2022-11-02 103,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep*   3.3 41.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)