Suriname heeft in het verleden hoge groeicijfers laten zien, maar de bloeiperiodes en crises hebben elkaar snel opgevolgd doordat de inkomsten uit de mijnindustrie zo onstabiel waren. De economie is in hoge mate afhankelijk van de export van bauxiet en olie, en inmiddels ook van goud. Wanneer de internationale prijzen van deze grondstoffen stegen of daalden, varieerde ook de opbrengst daarvan voor het land. Bij prijsdalingen kregen de overheidsfinanciën daar direct onder te lijden en ontstonden er tekorten.

Een andere oorzaak van de begrotingstekorten was slecht macro-economisch beleid. De monetaire financiering van de tekorten werd niet op tijd een halt toegeroepen, of slechts in onvoldoende mate. Doordat er te veel geld werd gedrukt, kwamen de binnenlandse prijzen en de wisselkoers onder drukt te staan. Toen in 2010 de verkiezingen eraan kwamen, ging de vorige regering ook steeds meer uitgeven: de salarissen van ambtenaren werden verhoogd en men kocht grotere hoeveelheden goederen en materialen.
Op de parallelle markten schoot de wisselkoers omhoog, en het verschil met de officiële koers nam enorm toe. 

Begin 2011 nam de nieuwe regering drastische maatregelen om de economie te corrigeren en te stabiliseren. De regering corrigeerde de scheve wisselkoersverhoudingen en implementeerde een begrotingsplan en een monetair plan. Wat betreft de begroting werd zorgvuldig naar de uitgaven gekeken om het tekort in de gegeven omstandigheden zo klein mogelijk te houden. Wat betreft het monetaire beleid werd de vereiste reserveratio voor buitenlandse deposito's bij de banken verhoogd van 35% naar 45%. Dit was nodig om de ruimte voor de banken voor het verstrekken van (consumptieve) leningen te beperken en tevens om verdere dollarisering van de economie te voorkomen.


De regering organiseerde besprekingen met groepen uit de samenleving om uit te leggen dat deze maatregelen noodzakelijk waren en dat hun steun en commitment onmisbaar waren om de markten weer stabiel te krijgen.  De regering kreeg steun van diverse groepen, die de situatie begrepen en ook wilden samenwerken om de economie sterker te maken.

Tegelijkertijd bracht de regering de externe schulden op orde en verbeterde de kredietstatus. De achterstanden in externe betalingen op de lopende rekeningen en de kapitaalrekeningen werden weggewerkt. De regering betaalde ook een langlopende buitenlandse schuld volledig af, waardoor een boete werd voorkomen.

De begrotingsmaatregelen en monetaire maatregelen en andere stappen om inflatie tegen te gaan begonnen in de tweede helft van 2011 effect te sorteren, zoals bleek uit maandelijkse metingen van de jaarlijkse inflatie (waarbij het prijsniveau werd vergeleken met dat van het jaar daarvoor). In april 2011 was de inflatie 22,6%, maar in december 2011 was dat gedaald tot 15,3%. Eind december 2012 werd een inflatie gemeten van 4,4%.

 
Uiteindelijk werd de begroting op orde gebracht.
In 2010 was het begrotingstekort bijna 2,5% van het BBP, maar in 2011 was het gedaald tot 1,9%. De uitgaven voor goederen en diensten namen in 2012 verder af, terwijl de kapitaaluitgaven licht stegen. Begin 2013 besloot de regering de salarissen te verhogen met terugwerkende kracht tot in 2012. De financiële cijfers van de regering voor 2012 moeten nog worden afgerond, maar naar verwachting bestaat de mogelijkheid dat het begrotingstekort is gestegen.

De regering kijkt terug op deze ontwikkelingen en merkt op dat de reacties vanuit binnen- en buitenland positief zijn. Binnenlandse partners zijn onder meer het bedrijfsleven, de vakbonden en de diverse beroepsgroepen. Met name de oproep om de uitgaven en loonsverhogingen te beperken, waar deze groepen over het algemeen gevoelig voor waren, heeft geholpen om de macro-economische situatie weer stabiel te maken.

Daarnaast waren de rapporten over Suriname van internationale organisaties gunstig. En tot slot is de kredietbeoordeling van Suriname de afgelopen twee jaar vier keer verhoogd.

De regering zet haar beleid voort om te zorgen voor macro-economische stabiliteit en groei. De regering streeft naar een lage inflatie en het opbouwen van begrotingsoverschotten en wil externe betalingen op een prudente en veilige manier blijven voldoen.

De regering is zich ervan bewust dat macro-economisch beleid moet worden aangevuld met structurele hervormingen en dat de sociale agenda snel maar tegelijk zorgvuldig en methodisch moet worden uitgevoerd.

De Centrale Bank van Suriname zal een reeks beleidshervormingen doorvoeren. De Bank zal in het kader van de hervorming van de markt voor staatsobligaties nieuwe monetaire beleidsinstrumenten introduceren, zoals een interbank voor deposito's en kredieten. De Bank implementeert ook programma's ten aanzien van de stabiliteit van het financiële systeem en de gezondheid van financiële instellingen en streeft bijvoorbeeld naar het verbeteren van wettelijke kaders, van toezicht ter plaatse en van macroprudentiële indicatoren. Bij deze inspanningen om de banksector en financiële dienstverlening moderner en efficiënter te maken, houdt de Centrale Bank zich strikt aan internationale best practices ten aanzien van transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Samen met de minister van Financiën creëert de Bank een langetermijnmechanisme voor stabiliteit en sparen om de inkomsten uit de mijnindustrie en andere niet-duurzame bronnen op een goede manier te gebruiken. Dit beleid wordt uiteengezet in de bijgevoegde link.

De Centrale Bank steunt ook ander structureel beleid van de regering dat is bedoeld om particulier ondernemerschap te stimuleren en de sociale sectoren te versterken.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,192 32,376
EUR 34,755 35,081
GBP 39,616 40,392
ANG 17,688 18,035
AWG 17,884 18,235
BRL 6,448 6,574
TTD 4,754 4,848
BBD 15,869 16,180
XCD 11,923 12,157
PER 100 GYD 15,297 15,597
CNY 4,788 4,882

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,088 32,482
EUR 33,387 33,626
GBP 39,488 40,270
ANG 17,631 17,980
AWG 17,827 18,180
BRL 6,427 6,554
TTD 4,739 4,833
BBD 15,818 16,131
XCD 11,884 12,120
PER 100 GYD 15,247 15,549
CNY 4,773 4,867

GoudcertificatenFebruari 02

Coupure SRD
5 gram 20.046,92
10 gram 40.093,84
50 gram 200.469,20
100 gram 400.938,41
500 gram 2.004.692,03
1000 gram 4.009.384,05
Gold LBMA USD 1.925,90 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)