In de financiële wereld worden vaak ingewikkelde termen gebruikt waarvan het voor veel mensen niet duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. In deze serie vindt u een lijst met financiële begrippen en economische termen die veel worden gebruikt binnen de financiële wereld. 

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld met de verwachting dat het meer waard wordt. Geld kun je beleggen in o.a. aandelen, obligaties, goud, beleggingsfondsen, kunst etc.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn verzamelpunten waar het geld van alle, in het betreffende fonds investerende beleggers, samenkomt. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. 

Budget

Een budget is de hoeveelheid geld die een persoon, bedrijf, de overheid of een andere instantie gereserveerd heeft om uit te geven. Een budget kan op maand of jaarbasis opgesteld worden. Dit doe je door alle inkomsten onder elkaar te plaatsen en daartegenover de uitgaven. Wat je overhoudt kan gebruikt worden om te sparen of het kan voor onvoorziene uitgaven gereserveerd worden.

Budgetteren

Budgetteren of begroten is het overzichtelijk opstellen van de verwachte in- en uitgaven over een bepaalde periode. Daarbij wordt het uitgavenpatroon aangepast aan de inkomsten. Budgetteren helpt om grip te krijgen op je inkomsten en uitgaven.

Crediteur

Een crediteur is iemand aan wie je geld schuldig bent.

Een crediteur is het tegenovergestelde van een debiteur.

Debiteur

Een debiteur is iemand die geld aan jou verschuldigd is.

Een debiteur is het tegenovergestelde van een crediteur.

Deflatie

Een daling van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is deflatie een stijging van de waarde van geld. Je hebt dus meer koopkracht en kan meer kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.

Financiële educatie

Financiële educatie richt zich op het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en bewustzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van geld en geldzaken.

Financiële geletterdheid

Financiële geletterdheid is de kennis van financiële begrippen en producten alsook de vaardigheid om deze kennis toe te passen op financiële keuzes om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Financiële Inclusie

Financiële inclusie houdt in, dat mensen en bedrijven toegang hebben tot betaalbare, veilige en gemakkelijke betaal- en andere financiële producten en diensten. Deze kunnen worden gebruikt om te voorzien in de alledaagse levensbehoeften en om lange termijndoelen te realiseren.

Geldschieter

Een geldschieter is  een natuurlijke- of rechtspersoon die geld uitleent aan individuen of ondernemers, vaak tegen hoge rentes en onderpand.

Huishoudbudgetten

Met dit budget kan worden besloten welk deel van het huishoudinkomen kan worden gebruikt voor het kopen van boodschappen, het betalen van vaste lasten, het kopen van brandstof en om (optioneel) geld te besparen enz.

Huishouden

Alle mensen die tot een gezin of woongemeenschap behoren en samenleven. Hier worden ook meegerekend de activiteiten die worden gedaan om een leefsituatie in stand te houden.

Inflatie

Een stijging van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is inflatie een daling van de waarde van geld. Je hebt dus minder koopkracht en kan minder kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie.

Inkomen

Is geld of een vergoeding die een persoon krijgt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen.

Nationale Financiële Educatie Strategie (NFES)

Een NFES is een stappenplan om te komen tot Financiële geletterdheid van de Surinaamse burgers. Het bestaat uit verschillende educatie activiteiten voor verschillende segmenten uit de samenleving. Financiële educatie ondersteunt het proces tot financiële inclusie; ze vullen elkaar dus aan.

Nationale Financiële Inclusie Strategie (NFIS)

Een NFIS is een stappenplan om te komen tot Financiële inclusie. Het bestaat uit verschillende acties die moeten bijdragen dat burgers die voorheen uitgesloten waren uit het financieel systeem, worden opgenomen.

Persoonlijk geldbeheer

Persoonlijk geldbeheer is het beheer van jouw persoonlijke financiën (geld) en omvat alle aspecten van geldbeheer, inclusief sparen, investeren, budgettering, bankieren, verzekeringen, hypotheken, pensioenplanning en belasting- en vermogensplanning.

Rente

Rente is een vergoeding die men ontvangt:

- op een spaarrekening of een belegging; 

- voor het uitlenen van geld.

Sparen

Sparen is een manier van omgaan met bezittingen waarbij er iets (geld) apart gehouden wordt in plaats van het uit of weg te geven. Er wordt meestal gespaard voor iets dat men in de toekomst wil kopen, voor onverwachte situaties of voor de oude dag.

Wisselkoers

De prijs van de valuta van een land, uitgedrukt in een andere valuta.

Unbanked

Tot deze groep worden burgers gerekend die geen toegang hebben tot de producten en diensten van banken.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar*   4.4 26.8

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen20 mei - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,425 32,668
EUR 34,952 35,449
GBP 41,166 41,973
ANG 17,816 18,165
AWG 18,014 18,367
BRL 6,335 6,459
TTD 4,792 4,886
BBD 15,984 16,297
XCD 12,009 12,245
GYD PER 100 15,407 15,709
CNY 4,483 4,571

Gewogen Gemiddelde Koersen20 mei - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,920 32,577
EUR 33,843 34,352
GBP 40,525 41,327
ANG 17,538 17,886
AWG 17,733 18,084
BRL 6,236 6,360
TTD 4,717 4,810
BBD 15,735 16,047
XCD 11,822 12,056
GYD PER 100 15,167 15,468
CNY 4,413 4,500

GoudcertificatenMei 20

Coupure SRD
5 gram 25.234,50
10 gram 50.469,01
50 gram 252.345,03
100 gram 504.690,06
500 gram 2.523.450,31
1000 gram 5.046.900,63
Gold LBMA USD 2.402,60 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 30,0
CBTD240424-1W 2024-04-24 34,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
CBTD240502-1W 2024-05-02 36,0
CBTD240424-1W 2024-04-24 41,5
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar*   4.4 26.8

*) Preliminary figures