De Centrale Bank Certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van Centrale Bank Certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetair beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties (OMO’S) (veilingen van termijndeposito’s(TD’s) voor algemene banken).  De Centrale Bank Certificaten CBC zijn onderverdeeld in “Wholesale” en “Retail” segment. Voor het “Wholesale” segment zijn de looptijden respectievelijk 1 maand, 3 maanden en 6 maanden en voor het “Retail” segment zijn de looptijden 3, 6 en 9 maanden. De rente van het “Wholesale” segment wordt via een veiling d.m.v. competitieve biedingen vastgesteld. Deze rente die is vastgesteld op de veiling zal gelden voor het “Retail” segment. De CBC zullen indien er sprake is van structurele overtollige liquiditeiten in het banken systeem worden uitgeven.

 

 

OMO planning 2024

 

Centrale Bank Certificaten – Wholesale

Het Wholesale segment behelst de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen.

     

 

Centrale Bank Certificaten – Retail

Het Retail segment behelst het publiek, zijnde natuurlijke personen (w.o. huishoudens) en rechtspersonen (w.o. bedrijven) die over de status van Surinaamse ingezetene beschikken.

CBC Retail 9 maanden

 

 

CBC Retail 6 maanden

 

  

Onderstaand treft u de link naar de complete prospectus.

 

 

De Centrale Bank Certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van Centrale Bank Certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetair beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties (OMO’S) (veilingen van termijndeposito’s(TD’s) voor algemene banken).  De Centrale Bank Certificaten CBC zijn onderverdeeld in “Wholesale” en “Retail” segment. Voor het “Wholesale” segment zijn de looptijden respectievelijk 1 maand, 3 maanden en 6 maanden en voor het “Retail” segment zijn de looptijden 3, 6 en 9 maanden. De rente van het “Wholesale” segment wordt via een veiling d.m.v. competitieve biedingen vastgesteld. Deze rente die is vastgesteld op de veiling zal gelden voor het “Retail” segment. De CBC zullen indien er sprake is van structurele overtollige liquiditeiten in het banken systeem worden uitgeven.

 

Centrale Bank Certificaten – Retail

Het Retail segment behelst het publiek, zijnde natuurlijke personen (w.o. huishoudens) en rechtspersonen (w.o. bedrijven) die over de status van Surinaamse ingezetene beschikken.

  

    

  

 

Centrale Bank Certificaten – Wholesale

Het Wholesale segment behelst de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen.

     

 

Onderstaand treft u de link naar de complete prospectus.

 

 

Aankondiging CBC aan het publiek

Op donderdag 28 juli 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een aanvang gemaakt met de uitgifte van een 6-maands Centrale Bank Certificaat (CBC) voor het retail-segment. Het beleggerspubliek is in de periode 28 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 in de gelegenheid gesteld inschrijvingen te plaatsen via de commerciële banken.

Het blijkt bij de uitvoering dat er een verhoogd animo is en niet alle inschrijvingen van beleggers zijn gehonoreerd. De Centrale Bank van Suriname heeft uit hoofde hiervan gemeend over te gaan tot het verlengen van de inschrijvingsperiode van het CBC ter tegemoetkoming van degenen wiens inschrijving niet is gehonoreerd en voor diegenen die alsnog willen beleggen in het CBC.

De inschrijvingsperiode zal zijn van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022 en is wederom opengesteld voor het publiek (Surinaamse ingezetenen), zijnde natuurlijke personen (w.o. huishoudens) en rechtspersonen (w.o. bedrijven) die vallen binnen het retail-segment. De certificaten hebben een looptijd van 6 maanden met als uitgiftedatum 12 september 2022 en vervaldatum 12 maart 2023. Het rentepercentage is ongewijzigd en bedraagt 29,5% per jaar.

Op de beleggers wordt een beroep gedaan om de instructies van hun bankiers bij de invulling van het formulier goed op te volgen. Indien er vragen zijn, dienen zij zich te wenden tot hun bankier danwel de Centrale Bank van Suriname op het telefoonnummer 473741.  Beleggers kunnen voor meer informatie de website van de Centrale Bank van Suriname bezoeken op www.cbvs.sr

De gegevens van het 6-maands Centrale Bank Certificaat zijn als volgt:

Voor meer informatie over de CBC's bekijk onderstaande links

   

  

 

GMW is vanaf 2012 een jaarlijkse wereldwijde bewustmakingscampagne voor jongeren en viert dit jaar haar tiende verjaardag. De campagne wordt georganiseerd door de Organization for Economic Co-operations and Development (OECD) in samenwerking met het International Network on Financial Education (INFE). Het INFE is een platform die overheden over de hele wereld samenbrengt om data te verzamelen over financiële geletterdheid. Met de vergaarde data ontwikkelt zij beleidsanalyses over financiële educatie.

Het thema van dit jaar is “Build your future, be smart about money”. Dit thema moet de jongere aanzetten tot toekomstgericht denken, hen aanmoedigen om te sparen en verstandig hun geld te budgetteren en te managen om de juiste slimme financiële beslissingen te nemen.

 

De Centrale Bank participeert voor de achtste keer aan deze campagne van 21 tot 27 maart 2022. De bewustmakingscampagne moet worden gezien als het bijbrengen van de financiële bewustwording bij de jongeren. Dit kan worden bereikt door middel van onder andere financieel educatieve activiteiten waar kennis, vaardigheden, gedragingen inzake geld en geldzaken worden bijgebracht. Ook draagt het thema van dit jaar bij aan de ontwikkeling van duurzame digitale financiële producten en diensten door de financiële instellingen.

 

Samen met de financiële instellingen is een programma opgezet. De Bank heeft in dit kader een opstelwedstrijd voor de middelbare scholen en een video- en tekenwedstrijd voor de jeugd tussen 10 en 14 jaar. Naast deze activiteiten zijn onder meer te zien op onze social mediakanalen twee filmpjes en een paneldiscussie over het thema “Build your future, be smart about money” en een “storyline” over digitaal geldgebruik.

 

De financiële instellingen, die dit jaar meedoen aan de campagne zijn Self Reliance N.V., Finabank N.V., De Surinaamsche Bank N.V., Hakrinbank N.V., Republic Bank (Suriname) N.V., Krediet coöperatie De Schakel, Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO U.A., Surinaamsche Post Spaar Bank en Volks Krediet Bank

 

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR DE VIDEO LINKS 

 

 

 

 

 

Global Money Week 2021

De Global Money Week (GMW) staat weer voor de deur! 

 

Deze zal van 22 maart tot en met 26 maart 2021 wereldwijd gehouden worden met als thema:  

“Take care of yourself, take care of your money” 

 

Dit jaarlijks terugkerend evenement dat een initiatief was van de internationale organisatie Child and Youth Finance International, is sinds 2020 overgedragen aan de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en onder de paraplu van deze instelling worden er activiteiten door lidlanden ontplooid in de Global Money Week.   

 

Ook dit jaar is de Centrale Bank van Suriname de coördinator in Suriname voor het uitvoeren van financiële educatie activiteiten voor kinderen en jongeren. Vanwege de COVID-19 pandemie zullen de activiteiten op aangepaste wijze moeten plaatsvinden. Vijf financiële instellingen zullen ook participeren in dit onlineprogramma, waaronder De Surinaamsche Bank, De Godo Coöperatieve Bank, de Finabank, Spaar- en Kredietcoöperatie de Schakel en Self Reliance Verzekeringen.

 

Activiteiten - Klik op de foto voor meer informatie

   

   

 

Programma

 

  

 

Klik hier voor meer informatie

De Centrale Bank van Suriname is op een verdienstelijke vierde plaats geëindigd tijdens de Intra Regional Central Bank Games 2016, die tijdens het paasweekeind in Suriname gehouden zijn. Bij twee van de negen takken van sport werd het kampioenschap behaald, te weten Dammen en Volleybal. Kampioen van het sporttoernooi voor centrale banken uit het Caribisch gebied werd de Centrale Bank van Jamaica. De president van de Centrale Bank van Suriname, Drs. Glenn Gersie, sprak bij de afsluiting van het toernooi zijn erkentelijkheid uit over het vlot verloop van het toernooi. Hij zei ook verheugd te zijn dat er naast de interactie op sportgebied, ook ruimschoots gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om te netwerken op professioneel gebied. 

 

CBvS president Glenn Gersie overhandigt de kampioensbeker aan de teamleider van de Centrale Bank van Jamaica.

De acht centrale banken hebben het in het paasweekeind in negen takken van sport tegen elkaar opgenomen. De Centrale Bank van Jamaica eindigde met een totaal score van 104 punten op de eerste plaats, gevolgd door die van Guyana (90 pntn) en die van Trinidad & Tobago (80 pntn). De Centrale Bnak van Suriname eindigde met 72 punten op plek nr. 4. Hoewel de spelen voor de elfde keer gehouden zijn, was het pas de tweede keer dat Centrale Bank Suriname eraan meedeed. Opvallend bij de afgelopen spelen was de aanwezigheid van een groot aantal hoge functionarissen van centrale banken, waaronder de Bankpresidenten van Aruba, mevr. Semeleer en die van Guyana, de heer Ganga. Enkelen deden ook actief mee aan de spelen. Zo deed CBvS president Gersie het niet onverdienstelijk op het onderdeel Tafeltennis. De spelen leverden naast twee kampioenschappen ook twee Most Valuable Players (MVP’s) op voor Suriname.

 

Lachend neemt William Orie de beker voor MVP bij het Dammen in ontvangst.
 
William Orie werd uitgeroepen tot de meest waardevolle speler bij het onderdeel Dammen, terwijl Furgil Ong a Fat met die eer streek op het onderdeel Volleybal. 
 

Furgil Ong a Fat neemt zijn MVP trofee in ontvangst 
 
De eerstvolgende IRG games worden in 2018 gehouden. De toewijzing waar dat zal worden georganiseerd moet echter nog plaatsvinden. Hiervoor plegen de governors van de centrale banken spoedig overleg.
  
De eindrangschikking:                
  BOJ BOG CBT&T CBvS ECCB CBBar CBB BOA Grand Total
Basketball 15 10 5 12 5 5 8 0 60
Cricket 10 15 5 0 12 8 5 0 55
Darts 12 15 8 5 5 10 5 5 65
Dominoes 15 8 10 5 12 5 5 5 65
Draught 5 10 12 15 8 5 5 5 65
Football 8 12 15 10 5 5 0 0 55
Netball 15 5 12 5 8 10 0 0 55
Table tennis 12 10 8 5 5 15 5 0 60
Volleyball 12 5 5 15 10 5 8 0 60
Grand Total 104 90 80 72 70 68 41 15 540
  1st 2nd 3th 4th 5th 6th 7th Last  

 

Klik hier voor de gedetailleerde uitslagen

 

Legenda:
BOJ         :Bank of Jamaica
BOG        : Bank of Guyana
CBT&T    : Central Bank of Trinidad&Tobago
CBvS       : Centrale Bank van Suriname
ECCB      : East Caribbean Central Bank
CBBar     : Central Bank of Barbados
CBB        : Central Bank of Bahamas
BOA        : Central Bank of Aruba
 

 

Het partnerschap dat de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse schaakbond zijn aangegaan, heeft direct geleid tot een groot succes. Op 25 november werd het eerste Srefidensie  Schaaktoernooi succesvol afgesloten. De Bank was hoofdsponsor van dit internationaal toernooi, waarin topschakers uit negen landen elkaar bekampten in een Open- en een Masterklasse.

Van 27 mei tot en met 1 juni was de Centrale Bank van Suriname aanwezig op het Kinderboekenfestival in Paramaribo.

Op vrijdag 3 mei was de Centrale Bank van Suriname gastheer van een eendaagse conferentie over het “verbeteren van de positie van Suriname wat betreft IT-gerelateerd indices van de VN, de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum”.

Van 22 tot en met 24 maart waren de Centrale Bank en het ministerie van Financiën aanwezig op de tweede editie van de Suriname Business Fair.

Een van de eerste hoogtepunten in dit verband was het organiseren van de Vierde Conferentie over Economische en Financiële Educatie, die plaatsvond op 6 en 7 december 2012 in Paramaribo, in samenwerking met het Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA) en de OESO.

Van 4 tot en met 8 maart 2013 organiseerde de Centrale Bank de tweede training voor lokale journalisten, met steun van het IMF en Reuters. De eerste economische workshop voor journalisten werd in januari 2011 gehouden.

Summary

The Surinamese economy has continued to fare well, growing at an estimated 4.5% in 2012, although growth decelerated compared to 2011 (4.7%). Mining exports and increased public investments were the main drivers. Inflation has fallen sharply from the 2011 level, whereas conditions in the foreign exchange markets have remained stable. At year-end, the international reserves reached a historical peak of over US$ 1 billion.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 mei - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,643 32,640
EUR 34,280 35,053
GBP 40,356 41,147
ANG 17,386 17,727
AWG 17,579 17,924
BRL 6,119 6,238
TTD 4,681 4,772
BBD 15,599 15,904
XCD 11,720 11,949
GYD PER 100 15,036 15,331
CNY 4,365 4,451

Gewogen Gemiddelde Koersen30 mei - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,665 32,253
EUR 33,309 33,678
GBP 40,384 41,183
ANG 17,398 17,743
AWG 17,592 17,940
BRL 6,123 6,244
TTD 4,684 4,776
BBD 15,610 15,919
XCD 11,728 11,960
GYD PER 100 15,046 15,344
CNY 4,368 4,454

GoudcertificatenMei 30

Coupure SRD
5 gram 24.591,11
10 gram 49.182,21
50 gram 245.911,05
100 gram 491.822,10
500 gram 2.459.110,52
1000 gram 4.918.221,04
Gold LBMA USD 2.343,35 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures