Een uiteenzetting van de Centrale Bank Certificaten aan de hand van de veel gestelde vragen door het publiek.

 

Wat houdt beleggen in? 

Beleggen is het sparen dan wel investeren van geld in een financieel instrument dat wordt uitgegeven door een bank, een bedrijf of een andere instelling voor een bepaalde periode tegen een rendement of andersoortige vergoeding. Voorbeelden van dergelijke financiële instrumenten zijn termijndeposito’s, spaarcertificaten, aandelen en obligaties. Beleggen is een manier om vermogen en financiële zekerheid op lange termijn op te bouwen.

Wat zijn waardepapieren?

Waardepapieren zijn financiële instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven en instellingen met het doel middelen te verkrijgen om bepaalde doelen te realiseren. Een waardepapier wordt doorgaans verhandeld op geld- en kapitaalmarkten.

Wat zijn Centrale Bank Certificaten?

Centrale Bank Certificaten zijn op naam gestelde waardepapieren van de Centrale Bank van Suriname. Ze worden uitgegeven in verschillende coupures, krachtens het Centrale Bank Certificaat (CBC) veilingreglement. Een belegger krijgt de mogelijkheid om door middel van een inschrijving in aanmerking te komen voor een CBC.

Voor wie is het Centrale Bank Certificaat veiling bestemd?

De veiling van Centrale Bank Certificaten vindt alleen plaatst bij het Wholesale segment. Daartoe behoren de banken, niet-bank financiële instellingen en overige rechtspersonen. De participanten nemen deel aan de veiling door een ingevuld en getekend veiling biedformulier met hierin vermeld het aangeboden rentepercentage en bedrag te mailen naar de Centrale Bank van Suriname.

Wordt er ook een veiling gehouden voor het publiek?

Neen, voor deze groep wordt er geen veiling gehouden. Het publiek dient zich in te schrijven voor een CBC via een bankinstelling, waarna zij het CBC toegewezen krijgen. Het CBC voor het Retail segment is bestemd voor natuurlijke personen (w.o. huishoudens) en rechtspersonen (w.o. bedrijven) die in Suriname geregistreerd staan.

Wat moet het publiek doen om in aanmerking te komen voor een Centrale Bank Certificaat?

  1. De inschrijvingen zullen plaatsvinden via de algemene banken volgens de geldende voorwaarden die hieronder zijn beschreven:

  • De inschrijving voor het CBC vindt plaats gedurende een door de Bank vastgestelde inschrijvingsperiode en staat vermeld in een CBC-aankondiging;

  • De inschrijving zal plaatsvinden via de banken;

  • Een inschrijvingsformulier, welke beschikbaar zal zijn bij de banken, zal ingevuld moeten worden;

  • De beleggers dienen, indien de inschrijving op het CBC niet via hun respectieve banken is geschied, deze banken hiervan in kennis te stellen.

  1. De beleggers dienen na de toewijzing ervoor te zorgen dat het toegewezen bedrag (inclusief administratiekosten van SRD 25,- per certificaat), beschikbaar is op de desbetreffende rekening bij hun respectieve bank, zodat de overboeking kan plaatsvinden.

Mag ik namens mijn oma en opa (derden) beleggen?

Het CBC wordt uitgegeven op naam en zal hierdoor niet mogelijk zijn om namens een ander te beleggen.

Mag ik mijn valuta omzetten om te kunnen beleggen in het Centrale Bank Certificaat (CBC)?

Neen, het omzetten van vreemde valuta naar SRD met als doel beleggen in het CBC is verboden. Indien u dit toch doet en deze transactie wordt ontdekt, wordt uw belegging onherroepelijk afgewezen.

Mag ik kredieten nemen en deze beleggen?

Neen, het nemen van kredieten met als doel deze te beleggen in het CBC is eveneens verboden.

Hoe weet ik als mijn belegging is toegewezen of afgewezen?

Nadat u zich heeft ingeschreven worden de stukken naar de Centrale Bank van Suriname (De Bank) gestuurd door de respectieve banken. De Bank controleert de beleggingen nogmaals en verwerkt deze in haar administratiesysteem, waarna deze worden toegewezen of afgewezen. Via uw huisbank wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw belegging(en).

Wat gebeurt er verder als mijn belegging is toegewezen?

Nadat uw belegging is toegewezen zal uw huisbank het toegewezen bedrag vermeerderd met de administratiekosten debiteren van uw rekening. Deze handeling is eveneens een bewijs dat uw belegging is toegewezen.

Wanneer worden de middelen gedebiteerd van mijn rekening?

De middelen kunnen direct na toewijzing worden gedebiteerd van uw rekening. Dit houdt in dat de middelen vóór de ingangsdatum van het CBC zullen worden ingehouden vanwege administratieve verwerking. Dit kan 1 á 2 weken zijn vóór de ingangsdatum van de certificaten. Wij raden u daarom aan om het beleggingsbedrag en de administratiekosten te laten op uw rekening, zodat het beschikbaar is voor de debitering. Indien de middelen op uw rekening niet toereikend zijn voor de debitering, zal uw belegging(en) worden afgewezen.

Wat zijn administratiekosten en waarvoor zijn ze bestemd?

De administratiekosten zijn de drukkosten, transactiekosten en overige kosten bij de uitgifte en vervanging van een Centrale Bank Certificaat. Als belegger betaalt u de administratiekosten om een certificaat te laten drukken. Deze kosten worden naar de Centrale Bank van Suriname overgemaakt door de banken.

Mag een bank mijn belegging afwijzen?

In de regel bepaalt de Centrale Bank de toewijzing of afwijzing van de beleggingen. De banken doen echter de eerste screening. Indien uw inschrijfformulier(en) niet juist en/of onvolledig is/zijn ingevuld, mag uw huisbank u hierop attenderen. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld, binnen de inschrijvingsperiode, om uw inschrijfformulier(en) aan te passen. Indien u zulks niet doet, zal uw beleggingsaanvraag(en) niet worden gehonoreerd. 

Wat krijg ik als bewijs dat ik heb belegd, behalve dat mijn rekening is gedebiteerd?

Als bewijs krijgt u een certificaat, het Centrale Bank Certificaat. Dit bewijsstuk ontvangt u volgens planning uiterlijk 1 maand na de ingangsdatum van het CBC.  

Wat gebeurt er op de vervaldatum?

Op de vervaldatum krijgt u de hoofdsom plus rendement van de belegging. De middelen worden door de Centrale Bank naar de banken overgemaakt, waarna deze uw rekening crediteert. Deze transactie vindt giraal plaats. Dit geldt ook voor beleggers die contante middelen hebben belegd. Indien de vervaldatum in een weekend of nationale vrijdag valt, zullen de hoofdsom en de rente op de eerstvolgende werkdag, zonder additionele rentekosten, worden overgemaakt.

Hoe vindt de renteberekening plaats?

De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dagtellingconventie “Act/360”. Dit houdt in dat uw rente dagelijks wordt berekend op basis van 360 dagen in een jaar vermenigvuldigd met het werkelijke aantal dagen in elke looptijd. Het rendement op vervaldatum wordt als volgt berekend:    

Mag ik mijn Centrale Bank Certificaat doorverkopen?

Ja, dat mag. De verhandeling van deze certificaten vindt alleen plaats via de respectieve banken op de Vereniging voor Effectenhandel in Suriname (“The Suriname Stock Exchange”). De rechtstreekse verhandeling tussen beleggers is niet toegestaan. 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen29 mei - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,947 32,304
EUR 34,539 35,053
GBP 39,468 40,242
ANG 17,004 17,337
AWG 17,193 17,530
BRL 5,984 6,101
TTD 4,576 4,666
BBD 15,256 15,555
XCD 11,462 11,687
GYD PER 100 14,705 14,993
CNY 4,269 4,353

Gewogen Gemiddelde Koersen29 mei - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,523 32,141
EUR 33,385 33,969
GBP 40,203 40,999
ANG 17,320 17,663
AWG 17,513 17,860
BRL 6,095 6,216
TTD 4,662 4,754
BBD 15,540 15,847
XCD 11,675 11,906
GYD PER 100 14,979 15,275
CNY 4,348 4,434

GoudcertificatenMei 29

Coupure SRD
5 gram 24.413,78
10 gram 48.827,56
50 gram 244.137,79
100 gram 488.275,58
500 gram 2.441.377,90
1000 gram 4.882.755,81
Gold LBMA USD 2.350,65 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 23,3
CBTD240508-1W 2024-05-08 24,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
CBTD240515-1W 2024-05-15 28,0
CBTD240508-1W 2024-05-08 29,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures