In de zesde evaluatie sinds de goedkeuring van het Actieplan en de laatste voor 2022 blikt de Bank terug op de belangrijkste ontwikkeling in 2022. Al met al is er over de gehele linie enorm veel werk verzet en zijn er hele mooie resultaten geboekt. Echter zijn er ook trajecten die, binnen en buiten de invloedsfeer van de Bank, de verwachte afronding hebben overschreden. Uit de 22 activiteiten opgenomen in het Actieplan zijn intussen zeven volledig afgerond en dient een activiteit nog opgestart te worden. In 2023 zal met dezelfde voortvarendheid gewerkt worden aan de realisatie van de nog openstaande activiteiten in het Actieplan. Op de webpagina van de Bank is er een nieuwe versie van het Actieplan geplaatst waarin de status van de diverse acties is bijgewerkt. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN GEWEEST in 2022? 

1. De aanname van de Bankwet 2022 door De Nationale Assemblee.

In juni is de Centrale Bankwet 2022 door De Nationale Assemblee aangenomen. Verscheidene functionarissen van de Bank hebben een wezenlijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van deze Wet. Na afkondiging zal deze Wet een goede formele basis bieden voor de verdere ontwikkeling van de belangrijke pilaren van de governance van de Bank.. 

2. De publicatie van de jaarverslagen over de boekjaren 2016 tot en met 2019.
 

De jaarverslagen over de boekjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn gepubliceerd op de webpagina van de Bank. Hiermee is er verdere invulling gegeven aan het streven om in 2023 wederom over te kunnen gaan tot de tijdige financiële verslaggeving in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

3.

De start van de implementatie van "International Financial Reporting Standards" (IFRS. 

 

Diverse functionarissen hebben met de consultants van het IMF de nodige informatie uitgewisseld en “position papers” opgesteld om de transitie naar een jaarrekening conform IFRS vanaf het boekjaar 2020 mogelijk te maken. De samenstelling van de IFRS-jaarrekening 2020 bevindt zich in ver gevorderd stadium.

4. Capaciteitsopbouw afdeling Internal Audit en uitvoering audits. 
  De externe partij (co-sourcer) die de afdeling assisteert bij haar opzet heeft de medewerkers de basisvaardigheden van internal auditing bijgebracht. Voorts hebben partijen een aanvang gemaakt, en in sommige gevallen afgerond, met audits op cruciale gebieden.
5. De voortzetting van de operationeel risicobeoordelingen.
 

Er zijn verscheidene operationeel risicobeoordelingen uitgevoerd waarbij de significante risico’s zijn toegevoegd aan het risicoregister van de Bank. Middels concrete actieplannen wordt er invulling gegeven aan het mitigeren van de geïdentificeerde risico’s in lijn met de risico tolerantie van de Bank. 

6. De aanvang van het traject bedrijfscontinuïteit.
 

Met het traject bedrijfscontinuïteit is het initiatief genomen de Bank zodanig te positioneren dat zij veerkrachtig blijft door snel te reageren op een onderbreking. Een sterke bedrijfscontinuïteit beperkt langdurige storingen van cruciale processen en bespaart geld, tijd en voorkomt reputatieschade.

7. De officiële start van vastleggen van de processen van de Bank middels een waardeketen. 
 

Met dit traject tracht de Bank haar processen en de daarbij behorende verantwoordelijken voor eenieder inzichtelijk te maken, om vervolgens de nodige verbeteracties vanuit verschillende disciplines mogelijk te maken. 

8. De afronding van de review van de Investment Policy en Manuals.
 

In het kader van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves heeft een projectteam binnen de Bank een grote herziening van de Investment Policy, welke sturing geeft aan het beheer van de reserves en de Manuals, die werkinstructies bevatten, afgerond. De concepten genieten fiat van de Governor en de directeuren en zijn aangeboden aan de RvC voor goedkeuring.

 

Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de komende 3 maanden?

  1. De publicatie van de jaarverslagen over de boekjaren 2020 en 2021 conform de IFRS.

  2. De bekrachtiging van de Bankwet 2022 door de President van de Republiek en de publicatie daarvan in het Advertentieblad.

  3. De start van het traject inhoudende het implementeren van het Handboek Deugdelijk Bestuur.

  4. De afronding van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves middels de goedkeuring van de gewijzigde Investment Policy en de Manuals door de RvC en de ondertekening door de relevante actoren.

 

[1] Het Actieplan is op 31 mei 2021 initieel goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank en aangepast op 13 september 2021.

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen01 december - 12:30u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,629 38,039
EUR 40,343 41,398
GBP 47,558 48,490
ANG 20,675 21,081
AWG 20,905 21,315
BRL 7,643 7,793
TTD 5,556 5,665
BBD 18,550 18,913
XCD 13,937 14,210
PER 100 GYD 17,880 18,231
CNY 5,268 5,371

Gewogen Gemiddelde Koersen01 december - 12:30u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,130 37,581
EUR 38,943 39,221
GBP 46,928 47,857
ANG 20,401 20,805
AWG 20,628 21,036
BRL 7,542 7,691
TTD 5,482 5,591
BBD 18,304 18,666
XCD 13,752 14,024
PER 100 GYD 17,643 17,992
CNY 5,198 5,301

GoudcertificatenDecember 01

Coupure SRD
5 gram 24.893,17
10 gram 49,786,35
50 gram 248.931,74
100 gram 497.863,47
500 gram 2.489.317,36
1000 gram 4.978.634,72
Gold LBMA USD 2.035,45 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 29,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 35,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures