De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt jonge deskundigen die internationale carrière willen maken in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor een passende betrekking van 24 maanden binnen de organisatie. Na het twee jaar kan men in aanmerking komen voor een vaste betrekking binnen de organisatie. Via het IDB ‘Young Professional Program – YPP en ‘Diversity Young Professionals Program – DYP’ komen jaarlijks tussen de 10 – 14 professionals, die niet ouder zijn dan 32 jaar in aanmerking voor zo’n job.
 
De prioriteitsgebieden van deze programma’s zijn:
- Het verminderen van armoede en sociale ongelijkheid;
- Het aanpakken van de behoeften van kleine en kwetsbare landen;
- Het bevorderen van de ontwikkeling door de particuliere sector;
- Het aanpakken van de klimaatverandering, hernieuwbare energie en duurzaamheid van het milieu;
- En het bevorderen van regionale samenwerking en integratie.
 
De kandidaten moeten wel aan bepaalde vereisten voldoen, namelijk staatsburger zijn van een IDB lidland, niet ouder zijn dan 32 jaar per 1 januari van het applicatie jaar, vloeiend zijn in Engels en Spaans en kennis hebben van een derde officiële taal van de Bank, n.l. Frans of Portugees. Verder moeten kandidaten in het bezit zijn van een Master’s degree of daaraan gelijk gesteld en één of meer jaren professionele ervaring hebben met het werk van de IDB. 
Geïnteresseerden kunnen online een applicatieformulier invullen. De sluitingsdatum is gesteld op 31 juli. Belangstellende kunnen voor nadere informatie terecht op de navolgende sites:
  • Young professionals program (YPP)
Diversity Young Professionals Program.(YPP)
 

 
Op 7 en 8 juli heeft een financieel deskundige van de Centrale Bank van Turkije een interne training, Financiële Stabiliteit, verzorgd op de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Deze training is tot stand gekomen door tussenkomst van het Statistical and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) dat een geaffilieerd instituut is van de Organisatie van Islamitische landen (OIC). SESRIC heeft aan de hand van opgegeven trainingsbehoefte van de CBvS als intermediar gefungeerd om een deskundige van de Centrale Bank van Turkije aan te werven om een op maat gesneden training voor de medewerkers van de afdeling Financiële Stabilitieit en andere staffunctionarissen van de Bank te verzorgen. Voor dit doel is de heer Mehmet Onay, Chief Banking and Financial Institutions Department, van de Centrale Bank van Turkije naar ons land afgereisd. Voorts is deze training de 1ste op het gebied van Technische Assistentie die verkregen wordt van SESRIC. Hiermee is dan ook de aanzet gegeven voor de verdere professionalisering en versterking van de banden tussen de Centrale Bank van Suriname en SESRIC.

 

Na de kredietcrisis van 2007-2008 is er een brede consensus ontstaan over het belang van stabiliteitsbeleid dat zich richt op de stabiliteit van het financieel systeem als geheel. Het ultieme doel hiervan is een stabiele ontwikkeling van de economische groei en werkgelegenheid. De afdeling Financiële Stabiliteit van de Bank is bijkans een jaar geleden opgericht met als doel monitoring van het financieel systeem. In deze periode is veel geïnvesteerd in training van functionarissen van de nieuwe afdeling. Zo is vorig jaar in samenwerking met het Internationaal Fonds (IMF) een seminar gehouden in Paramaribo om het nieuwe beleidsterrein van de Bank te introduceren. Hiernaast hebben functionarissen diverse cursussen gevolgd bij regionale en internationale trainingsinstituten alsook stage gelopen bij een regionale centrale bank. Tot slot zijn intern drie workshops verzorgd door experts verbonden aan het Caribbean Technicial Assistance Centre (CARTAC), een regionale werkarm van het IMF. Deze versnelde capaciteitsopbouw werd door de leiding van de Bank noodzakelijk geacht met het oog op de publicatie van Suriname’s eerste Financial Stability Report in het derde kwartaal van 2015.

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,275 35,484
EUR 37,449 38,347
GBP 44,566 45,439
ANG 19,382 19,762
AWG 19,597 19,981
BRL 7,127 7,266
TTD 5,217 5,319
BBD 17,389 17,730
XCD 13,065 13,321
GYD PER 100 16,762 17,090
CNY 4,900 4,996

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 34,594 35,205
EUR 36,099 36,812
GBP 43,706 44,571
ANG 19,008 19,384
AWG 19,219 19,599
BRL 6,989 7,127
TTD 5,116 5,217
BBD 17,053 17,391
XCD 12,813 13,066
GYD PER 100 16,438 16,764
CNY 4,805 4,901

GoudcertificatenFebruari 28

Coupure SRD
5 gram 23.216,59
10 gram 46.433,18
50 gram 232.165,88
100 gram 464.331,76
500 gram 2.321.658,79
1000 gram 4.643.317,58
Gold LBMA USD 2.035,05 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 36,1
CBTD240221-1W 2024-02-21 30,8
CBTD240214-1W 2024-02-14 32,1
CBTD240207-1W 2024-02-07 27,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 43,3
CBTD240221-1W 2024-02-21 37,0
CBTD240214-1W 2024-02-14 38,5
CBTD240207-1W 2024-02-07 32,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures