Zoals in de aankondiging is gecommuniceerd loopt de CBC inschrijving van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei 2023 via de lokale banken. De ingevulde inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij uw huisbank; niet bij de Centrale Bank van Suriname. Gelieve de instructies van uw huisbank op te volgen met betrekking tot het inleveren van de inschrijfformulieren.

Voor het invullen van het inschrijfformulier kunt u de stappen in het instructieformulier volgen. Gedurende de inschrijvingsperiode zal het CBC-loket bij de Centrale Bank van Suriname van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur open zijn voor vragen en eventuele onduidelijkheden met betrekking tot het invullen van het inschrijfformulier.

 

Klik hier voor de instructies

Klik hier voor het inschrijfformulier

Zoals in de aankondiging is gecommuniceerd loopt de inschrijving van 1 december tot en met 15 december 2022 via de lokale banken. De ingevulde inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij de huisbank. Gelieve de instructies met betrekking tot het inleveren van de inschrijfformulieren van uw huisbank op te volgen.

De Centrale Bank van Suriname accepteert geen inschrijfformulieren. Het CBvS loket is bestemd voor chartale stortingen van degene die niet over een bankrekening bezitten en wensen deel te nemen aan de Centrale Bank Certificaten.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier van het 3-maands CBC

Klik hier voor het inschrijfformulier van het 6-maands CBC

In de financiële wereld worden vaak ingewikkelde termen gebruikt waarvan het voor veel mensen niet duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. In deze serie vindt u een lijst met financiële begrippen en economische termen die veel worden gebruikt binnen de financiële wereld. 

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld met de verwachting dat het meer waard wordt. Geld kun je beleggen in o.a. aandelen, obligaties, goud, beleggingsfondsen, kunst etc.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn verzamelpunten waar het geld van alle, in het betreffende fonds investerende beleggers, samenkomt. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. 

Budget

Een budget is de hoeveelheid geld die een persoon, bedrijf, de overheid of een andere instantie gereserveerd heeft om uit te geven. Een budget kan op maand of jaarbasis opgesteld worden. Dit doe je door alle inkomsten onder elkaar te plaatsen en daartegenover de uitgaven. Wat je overhoudt kan gebruikt worden om te sparen of het kan voor onvoorziene uitgaven gereserveerd worden.

Budgetteren

Budgetteren of begroten is het overzichtelijk opstellen van de verwachte in- en uitgaven over een bepaalde periode. Daarbij wordt het uitgavenpatroon aangepast aan de inkomsten. Budgetteren helpt om grip te krijgen op je inkomsten en uitgaven.

Crediteur

Een crediteur is iemand aan wie je geld schuldig bent.

Een crediteur is het tegenovergestelde van een debiteur.

Debiteur

Een debiteur is iemand die geld aan jou verschuldigd is.

Een debiteur is het tegenovergestelde van een crediteur.

Deflatie

Een daling van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is deflatie een stijging van de waarde van geld. Je hebt dus meer koopkracht en kan meer kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.

Financiële educatie

Financiële educatie richt zich op het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en bewustzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van geld en geldzaken.

Financiële geletterdheid

Financiële geletterdheid is de kennis van financiële begrippen en producten alsook de vaardigheid om deze kennis toe te passen op financiële keuzes om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Financiële Inclusie

Financiële inclusie houdt in, dat mensen en bedrijven toegang hebben tot betaalbare, veilige en gemakkelijke betaal- en andere financiële producten en diensten. Deze kunnen worden gebruikt om te voorzien in de alledaagse levensbehoeften en om lange termijndoelen te realiseren.

Geldschieter

Een geldschieter is  een natuurlijke- of rechtspersoon die geld uitleent aan individuen of ondernemers, vaak tegen hoge rentes en onderpand.

Huishoudbudgetten

Met dit budget kan worden besloten welk deel van het huishoudinkomen kan worden gebruikt voor het kopen van boodschappen, het betalen van vaste lasten, het kopen van brandstof en om (optioneel) geld te besparen enz.

Huishouden

Alle mensen die tot een gezin of woongemeenschap behoren en samenleven. Hier worden ook meegerekend de activiteiten die worden gedaan om een leefsituatie in stand te houden.

Inflatie

Een stijging van het algemene prijsniveau van producten en diensten. Anders uitgedrukt is inflatie een daling van de waarde van geld. Je hebt dus minder koopkracht en kan minder kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie.

Inkomen

Is geld of een vergoeding die een persoon krijgt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen.

Nationale Financiële Educatie Strategie (NFES)

Een NFES is een stappenplan om te komen tot Financiële geletterdheid van de Surinaamse burgers. Het bestaat uit verschillende educatie activiteiten voor verschillende segmenten uit de samenleving. Financiële educatie ondersteunt het proces tot financiële inclusie; ze vullen elkaar dus aan.

Nationale Financiële Inclusie Strategie (NFIS)

Een NFIS is een stappenplan om te komen tot Financiële inclusie. Het bestaat uit verschillende acties die moeten bijdragen dat burgers die voorheen uitgesloten waren uit het financieel systeem, worden opgenomen.

Persoonlijk geldbeheer

Persoonlijk geldbeheer is het beheer van jouw persoonlijke financiën (geld) en omvat alle aspecten van geldbeheer, inclusief sparen, investeren, budgettering, bankieren, verzekeringen, hypotheken, pensioenplanning en belasting- en vermogensplanning.

Rente

Rente is een vergoeding die men ontvangt:

- op een spaarrekening of een belegging; 

- voor het uitlenen van geld.

Sparen

Sparen is een manier van omgaan met bezittingen waarbij er iets (geld) apart gehouden wordt in plaats van het uit of weg te geven. Er wordt meestal gespaard voor iets dat men in de toekomst wil kopen, voor onverwachte situaties of voor de oude dag.

Wisselkoers

De prijs van de valuta van een land, uitgedrukt in een andere valuta.

Unbanked

Tot deze groep worden burgers gerekend die geen toegang hebben tot de producten en diensten van banken.

De hedendaagse financiële markten, ontwikkelen zich snel. Waar men vroeger gewend was goederen en diensten in contanten te betalen, zijn er tegenwoordig verschillende kredietproducten, zoals creditcards, betaalpassen en elektronische mogelijkheden. Er worden steeds meer financiële producten en diensten op de markt gebracht, waaruit de consumenten moeten kiezen. Gezien deze ontwikkelingen in de moderne samenleving, kan het ontbreken van financiële geletterdheid zeer schadelijk zijn voor het financiële succes van een individu op de lange termijn. Onwetendheid over het gebruik van de financiële producten en diensten kan leiden tot een aantal valkuilen, zoals het niet in staat zijn krediet terug te betalen, fraude, faillissement, verlies van woning of bedrijf en andere negatieve gevolgen. De Centrale Bank van Suriname vindt het daarom ook belangrijk haar consumenten financiële educatie aan te bieden en hen hierdoor financiële kennis bij te brengen, teneinde hen in staat te stellen verantwoorde beslissingen over hun persoonlijk financiën te nemen. Als onderdeel van haar financiële educatie beleid zal de Bank In de komende weken financiële begrippen behorend bij een specifiek thema posten op haar sociale media.

 

Klik op onderstaande thema's voor de specifieke begrippen. 

      

      

    

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen09 juni - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,821 38,069
EUR 39,983 40,549
GBP 47,521 48,453
ANG 20,781 21,188
AWG 21,012 21,423
BRL 7,698 7,849
TTD 5,563 5,672
BBD 18,644 19,010
XCD 14,008 14,282
PER 100 GYD 17,971 18,324
CNY 5,306 5,410

Gewogen Gemiddelde Koersen09 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,495 37,936
EUR 39,427 39,747
GBP 47,112 48,045
ANG 20,602 21,010
AWG 20,831 21,243
BRL 7,631 7,782
TTD 5,515 5,624
BBD 18,483 18,849
XCD 13,887 14,162
PER 100 GYD 17,817 18,169
CNY 5,260 5,364

GoudcertificatenJuni 09

Coupure SRD
5 gram 24.067,67
10 gram 48.135,34
50 gram 240.676,71
100 gram 481.353,43
500 gram 2.406.767,14
1000 gram 4.813.534,27
Gold LBMA USD 1.966,40 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 32,9
CBTD230531-1W 2023-05-31 33,0
CBTD230524-1W 2023-05-24 31,2
CBTD230517-1W 2023-05-17 31,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 39,5
CBTD230531-1W 2023-05-31 39,6
CBTD230524-1W 2023-05-24 37,4
CBTD230517-1W 2023-05-17 38,3
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)