Wisselkantoren (cambio’s) worden samen met geldovermakingskantoren gerekend tot de geldtransactiekantoren. De afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, met name de Sectie Wisselkantoren, is belast met het toezicht op de wisselkantoren en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 53). 

Op deze pagina zullen wij het specifiek hebben over de wisselkantoren. 

 

Taken van de Sectie Wisselkantoren

 • Het zorgdragen voor het in stand houden van het juridisch kader voor de wisselkantoren;
 • Het toetsen of de wisselkantoren voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Het, als onderdeel van het toezicht, verrichten van on-site inspecties en off-site monitoring;
 • Het uitvoeren van inspecties bij de wisselkantoren, mede op basis van geïdentificeerde risico’s en ‘red flags’ geconstateerd tijdens de off-site analyse;
 • Het, op basis van risicoanalyse, opstellen van een programma voor het toezicht op de bedrijfsvoering en het risicobeheer, solvabiliteit en liquiditeit van de wisselkantoren;
 • Het ontwikkelen van beleid voor het beoordelen van de financiële positie van de wisselkantoren en hoe veranderingen, zoals overnames, deelnemingen of veranderende wet- en regelgeving deze positie beïnvloeden;
 • Het administreren, controleren en analyseren van rapportages afkomstig van de wisselkantoren en het ondernemen van acties waar nodig;
 • Het beoordelen van verzoeken tot afgifte van een vergunning/verklaring van geen bezwaar voor o.a. nieuwe instellingen, nieuwe producten, nieuwe bestuurders, aandeelhouders en leden van de raad van commissarissen;
 • Het al dan niet op verzoek van de instelling intrekken van vergunningen en het begeleiden van het proces tot afwikkeling/liquidatie;
 • Het voeren van correspondentie met en over de wisselkantoren onder toezicht van de Bank;
 • Het voeren van periodieke gesprekken met de wisselkantoren;
 • Verslag doen van de werkzaamheden van de sectie en van de ontwikkelingen in de sector;
 • het participeren in nationaal en internationaal overleg over wisselkantoren, de sector en het sociaal-economisch kader waarin zij opereren. 

 

Informatie over vergunningsaanvragen

Vergunningsaanvragen kunnen ingediend worden conform de richtlijnen van de Bank die beschikbaar zijn onder de tab Toezicht Beleid, met verwijzing naar de tab GTK (aanvraagformulieren). 

Een vergunningsaanvraag is pas volledig wanneer de bijlagen I tot en met V volledig, met alle onderliggende documenten, ingediend worden.

 

  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul*   3.0 56.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen03 oktober - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 38,309 38,436
EUR 39,636 40,181
GBP 46,218 47,124
ANG 21,049 21,461
AWG 21,283 21,700
BRL 7,515 7,662
TTD 5,657 5,768
BBD 18,885 19,255
XCD 14,189 14,467
PER 100 GYD 18,203 18,560
CNY 5,247 5,350

Gewogen Gemiddelde Koersen03 oktober - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,230 37,729
EUR 38,376 38,837
GBP 44,916 45,806
ANG 20,456 20,861
AWG 20,683 21,093
BRL 7,303 7,448
TTD 5,498 5,607
BBD 18,353 18,716
XCD 13,789 14,062
PER 100 GYD 17,691 18,041
CNY 5,099 5,200

GoudcertificatenOktober 03

Coupure SRD
5 gram 22.651,83
10 gram 45.303,65
50 gram 226.518,27
100 gram 453.036,54
500 gram 2.265.182,69
1000 gram 4.530.365,38
Gold LBMA USD 1.833,05 /tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230927-1W 2023-09-27 38,2
CBTD230920-1W 2023-09-20 38,5
CBTD230913-1W 2023-09-13 38,5
CBTD230906-1W 2023-09-06 39,5

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230927-1W 2023-09-27 45,8
CBTD230920-1W 2023-09-20 46,2
CBTD230913-1W 2023-09-13 46,2
CBTD230906-1W 2023-09-06 47,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul*   3.0 56.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)