Klik hier om verder te lezen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) maakt bekend dat het haar medewerkers, mede in het kader van haar good-governance beleid, niet is toegestaan geschenken en/of pakketten aan te nemen van externe werkrelaties.  Zulks om geen enkele schijn van belangenconflict op basis van ontvangen geschenken of pakketten te wekken. Mede hiermee beschermt de CBvS haar integriteit conform haar motto “Vertrouwen blijft centraal”.

Wij zijn nu in een feestmaand, waarbij het uitwisselen van geschenken aan relaties gebruik is. De CBvS wenst daarom het publiek, i.h.b. haar leveranciers, onder toezicht staande instellingen en relaties erop te attenderen dat geschenken en kerstpakketten die worden aangeboden, niet geaccepteerd zullen worden door het personeel. Deze zullen, vergezeld van een bedankbrief, naar de afzender worden teruggezonden.

De CBvS wenst middels dit bericht ongerief te voorkomen en hoopt dat belanghebbenden hiervan nota nemen.

 

7 december 2023

Centrale Bank van Suriname

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 6 december 2023 een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het aangekondigde bedrag voor deze veiling bedroeg SRD 700,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 200,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 200,- miljoen voor het 1-maands en SRD 300,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben SRD 636,- miljoen geboden op de 1-weekse TD’s, waarvan SRD 200,- miljoen is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 289,4 miljoen geboden, waarvan SRD 200,- miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 481,- miljoen geboden, waarvan SRD 300,- miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 3,4 procentpunt naar 16,6% per jaar. Voor de 1-weekse TD’s ontvangen de commerciële banken gemiddeld aan rendement 0,3% voor 7 dagen. Dit wordt als volgt berekend: de gewogen gemiddelde toegewezen rente van 16,6% gedeeld door 360 dagen waarna vermenigvuldigd met 7 dagen.

De jaar-op-jaar inflatie per eind oktober 2023 bedraagt 42,9%. De verwachting is dat de jaar-op-jaar inflatie per eind december 2023 onder 40,0% zal uitkomen.

Voor het overzicht met het veilingresultaat klikt u hier. 

Het is de Centrale Bank van Suriname (de Bank) gebleken dat er in de samenleving enige onduidelijkheid bestaat over de verkoopkoersen die van toepassing zijn op de herleiding van de invoerwaarde van goederen uitgedrukt in buitenlandse munt tot Surinaams courant, de zogenaamde douanekoersen. Hierbij een toelichting op de wettelijke grondslag en de totstandkoming van de douanekoersen.  

 

Wet Tarief van Invoerrechten 1996

Krachtens artikel 17 lid 1 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111) geschiedt de herleiding van de waarde van bedragen die zijn uitgedrukt in buitenlands munt tot Surinaams courant aan de hand van de door de Bank vastgestelde verkoopkoers, zoals die van kracht is op de tweede werkdag in de periode van twee weken waarin de dag van de aangifte valt. De zogenaamde douanekoersen worden op basis van deze wettelijke grondslag om de twee weken genoteerd.  

 

Totstandkoming van de douanekoersen

De douanekoersen zijn vanouds de girale verkoopkoersen van de Bank die worden genoteerd op de werkdag, zoals die in artikel 17 lid 1 van de voornoemde wet is aangegeven. Sinds de adoptie van een zwevend wisselkoerssysteem op 7 juni 2021 zijn de bankkoersen, namelijk die van de US-dollar en de euro, gewogen gemiddelde wisselkoersen die op basis van de dagelijks gerapporteerde contante en girale transactievolumes en –koersen van de banken en de wisselkantoren worden afgeleid. Om de twee weken, en wel op de tweede werkdag in de betreffende periode, worden de douanekoersen afgeleid van de genoteerde girale verkoopkoersen van de Bank en gedeeld met de autoriteiten en de overheidsdiensten die belast zijn met de inning van invoerrechten en andere invoerheffingen.      

 

De zogenaamde douanekoersen zijn geen andere koersnoteringen van de Bank, maar koersnoteringen die van toepassing zijn op de werkdag die ingevolge de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 in acht dient te worden genomen. De laatste douanekoersen zijn met ingang van 5 december 2023 van toepassing voor de komende twee weken. De volgende douanekoersen gaan dus in per 19 december 2023 en zullen de laatst genoteerde girale verkoopkoersen van de Bank van 18 december 2023 weerspiegelen.

 

Paramaribo, 7 december 2023

Centrale Bank van Suriname

Vacature voor Directoraat Monetaire en Economische Zaken  

Functienaam: Econoom/Onderzoeker

 

Omschrijving Directoraat Monetaire en Economische Zaken

Het Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden (DME) heeft als hoofddoelstelling monetaire stabiliteit, die tot uitdrukking moet komen in prijs- en wisselkoersstabiliteit.

 

Afdeling Research

De doelstelling van de afdeling Research is middels onderzoek, de monetaire, financieel-, sociaal-, en politiek-economische ontwikkelingen op sectoraal, nationaal, regionaal en internationaal niveau te analyseren, teneinde adviezen te kunnen uitbrengen aan de leiding van de Bank. De analyses ten aanzien van de diverse werkterreinen van de Bank dienen hierbij beleidsondersteunend te zijn voor haar taakuitoefening.

 

Functieomschrijving 

De afdeling Research heeft behoefte aan vier (4) macro-/monetaire economen of economen met een sterke affiniteit voor kwantitatieve analysis ter ondersteuning van haar werkzaamheden in het kader van macro-economische onderzoekingen en modelbouw activiteiten.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken horende bij deze functie zijn voornamelijk:

 • Het maken van wetenschappelijke analyses en het produceren van research papers;
 • Het uitbrengen van adviezen met betrekking tot het economisch beleid;
 • Het uitbrengen van adviezen ten aanzien van het monetair en wisselkoersbeleid van de Bank;
 • Het schrijven en becommentariëren van beleidsvoorstellen;
 • Het modelmatig monitoren en projecteren van economische en financiële grootheden ter

bijsturing van gevoerd beleid alsook ter simulering van voorgenomen beleid van de Bank;

 • Het produceren van verslagen over de nationale economische ontwikkeling;
 • Het participeren in werkgroepen, trainingen en conferenties.

 

Functievereisten

 • Een afgeronde academische opleiding in de economische wetenschap (BSc of MSc of drs.)
 • Affiniteit met wetenschappelijk macro-economisch onderzoek
 • Sterke analytische en kwantitatieve vaardigheden (Statistiek en Econometrie)
 • Vaardigheden in software ten behoeve van kwantitatieve analyse alsook in Ms Office
 • Academische schrijfvaardigheden
 • Een goede teamgeest
 • Accuratesse en flexibiliteit
 • Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal (schriftelijk en mondeling)

 

Solliciteren 

Spreekt deze functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan ontvangen wij gaarne uw sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 22 december 2023.

Deze kunt u verzenden naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,639 37,784
EUR 40,079 40,092
GBP 47,338 48,265
ANG 20,681 21,086
AWG 20,911 21,320
BRL 7,663 7,813
TTD 5,536 5,644
BBD 18,554 18,918
XCD 13,940 14,214
PER 100 GYD 17,885 18,236
CNY 5,256 5,359

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,021 37,428
EUR 38,457 38,902
GBP 46,560 47,482
ANG 20,341 20,744
AWG 20,567 20,974
BRL 7,537 7,687
TTD 5,445 5,553
BBD 18,250 18,611
XCD 13,711 13,983
PER 100 GYD 17,591 17,940
CNY 5,169 5,272

GoudcertificatenDecember 08

Coupure SRD
5 gram 24.622,43
10 gram 49.244,87
50 gram 246.224,35
100 gram 492.448,69
500 gram 2.462.243,46
1000 gram 4.924.486,93
Gold LBMA USD 2.026,90 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231206-1W 2023-12-06 16,6
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231206-1W 2023-12-06 19,9
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures