USD 2019

Maand


Vorderingen

Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
SRD SRD SRD SRD
 januari 7,396  7,520  7,396  7,520 
 februari  7,396   7,520 7,396  7,520 
 maart  7,396  7,520   7,396  7,520 
 april  7,396   7,520  7,396    7,520
 mei 7,396  7,520    7,396    7,520 
 juni 7,396  7,520       7,396  7,520  
 juli        
 augustus   66      
 september          
 oktober           
 november            
 december        
Gemiddelde

7,396

7,520 7,396 7,520

EURO 2019

 

 


Maand


Vorderingen

Bankpapier
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

SRD

SRD SRD SRD
 januari 8,432  8,564  8,407  8,546 
 februari 8,385 8,516  8,360  8,498 
 maart 8,349  8,479 8,324  8,461 
 april  8,302  8,429 8,277  8,414 
 mei   8,264   8,393  8,240   8,375
 juni 8,335 8,465  8,310  8,447
 juli        
 augustus            
 september           
 oktober         
 november        
 december        

Gemiddelde

8,345

8,474 8,320 8,457

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2018.

 

 

 

De nieuwe Governor van de Centrale Bank, de heer Van Trikt, heeft gelijk na zijn intrede op de Centrale Bank van Suriname samen met zijn team intensief overleg gevoerd met de algemene banken, de wisselkantoren en overige stakeholders ter bespreking van oplossingsmodellen om te geraken tot normalisatie van het transactieverkeer op de valutamarkt. Zoals bekend doet reeds enige tijd het verschijnsel zich voor op de valutamarkt dat een verhoogde vraag wordt uitgeoefend naar bankpapier in Amerikaanse dollars. Deze verhoogde vraag is ingegeven door onzekere marktsentimenten en de stagnatie in de aanvoer van bankpapier in Amerikaanse dollar. Alle stakeholders hebben hun medewerking toegezegd om in collectief verband de stabiliteit op de valutamarkt te ondersteunen. Immers, alle Surinamers- vooral de kleine man of vrouw zullen verliezers zijn bij een koersstijging. 

Volgens de Centrale Bank zijn de recente ontwikkelingen op de valutamarkt geen weerspiegeling van de economische prestaties van het land, die redelijk goed te noemen zijn. Zo is een redelijke positieve economische groei voor de komende jaren tussen de 2 en 3 procent geprojecteerd door zowel het Internationaal Monetair Fonds als onze eigen Planbureau. De inflatieprojectie van de Centrale Bank voor 2019 is rond de 6 procent, ervan uitgaande dat de koers stabiel blijft. De internationale reserves hebben een niveau bereikt rond de US$ 590 miljoen; dit is genoeg voor een dekking van de import van goederen en diensten van 3,3 maanden. Indien wij de importen van de grote mijnbouwbedrijven eruit laten, omdat die geen beroep doen op de nationale deviezenreserves, stijgt deze dekking tot ongeveer 5 maanden. De gelddekking is rond de 67 procent; veel hoger dan het wettelijk voorgeschreven minimum van 50 procent door de Bankwet. 

Tegen de achtergrond van de redelijke economische indicatoren en de voorgenomen collectieve acties door de Centrale Bank en de stakeholders, doet zij een dringend beroep op de gemeenschap geen onnodige vraagdruk uit te oefenen op de valutamarkt. Zij benadrukt dat voldoende dekking aanwezig is voor de Surinaamse munt en ruimschoots vreemde valuta ter beschikking is voor de girale overmakingen ter voldoening van de verplichtingen in het buitenland. Bovendien zal de Centrale Bank ook veel actiever liquiditeiten beheersen, zodat ook vanuit die optiek de rust op de valutamarkt wordt bewerkstelligd. Het betaalverkeer zal ook versoepeld en gemoderniseerd worden, zodat minder stagnaties hierin optreden. Tenslotte wordt benadrukt dat zowel SRD als vreemde valutategoeden van burgers veilig zijn bij het bankwezen en dat de Centrale Bank hierop stringent zal toezien.

 

Paramaribo, 8 maart 2019

Centrale Bank van Suriname

Naar aanleiding van berichtgevingen via de media wenst de Centrale Bank van Suriname het volgende ter algemene kennis te brengen.

De Centrale Bank van Suriname is geen commerciële bank en onthoudt zich daarom van het plegen van transacties met het publiek. Tot de cliënten van de Bank behoren in hoofdzaak de overheid en de deviezenbanken. Het kan wel eens voorkomen dat de Bank tijdelijk een initiatief neemt voor financiële interactie met het publiek, maar dan gebeurt dat op momenten waarop zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen. Het komt verder ook eens voor dat een toerist de Bank binnenstapt voor het omwisselen van vreemd geld naar SRD’s. Het gaat dan om minieme bedragen (variërende van euro 1,00 tot euro 100,00). De Bank verwijst het publiek echter steeds naar de commerciële banken en de wisselkantoren.

Ontwikkelingen op de valutamarkt van de afgelopen dagen zijn van dien aard geweest dat koersnoteringen bij contante transacties van de euro ver zijn gaan afwijken van de noteringen die gelden bij het girale betalingsverkeer. Op zich moet gesteld worden dat onder normale omstandigheden contante deviezen altijd tegen een lagere wisselkoers worden aangekocht. In Suriname wordt echter vanwege diverse redenen veel over contante deviezen, in het bijzonder euro’s beschikt. Dit ligt onder meer aan enerzijds het relatief groot aantal personen uit Nederland dat ons land maandelijks aandoet en anderzijds aan inkopen die inwoners van ons buurland Frans-Guyana in ons land plegen.

De wisselkoersnoteringen die de Bank hanteert zijn aan het eind van de vorige werkdag vastgesteld, op basis gemiddelden van noteringen die commerciële banken en wisselkantoren gedurende die dag bij hun deviezentransacties hebben gehanteerd. Omdat de Bank zelf geen commerciële transacties pleegt heeft zij dagelijks geen eigen noteringen die vanwege aan- en verkopen bij haar loketten ontstaan. Er treedt daarom dus verschil op tussen de gemiddelde noteringen die zij hanteert (die zijn immers de dag tevoren vastgesteld) en de noteringen die bankinstellingen en wisselkantoren voortdurend vanwege transacties aan hun loketten hanteren.

Personen hebben vanwege die omstandigheid getracht om voordeel te halen bij de Bank door euro’s tegen de hogere notering bij de bank te willen omzetten om vervolgens weer andere euro’s bij wisselkantoren te gaan kopen en daar is een stokje voor gestoken.

Het is zeker niet de taak van de Centrale Bank om mee te werken aan transacties met een speculatief karakter. Het is wel de taak van de Centrale Bank om erop toe te zien dat een goed en ordelijk financieel systeem behouden wordt.

 

      

 

Click here for the Condensed balance of March 22, 2013 Macroeconomic and Financial Data                                     
                         

_____________________________________________________________________ 

 National Accounts (GDP)  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Consumer Price Index  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 General Government Operations      DSBBMetadata
 Central Government Operations      DSBBMetadata
 Central Government Gross Debt   Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Depository Corporations Survey   Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Central Bank Survey   Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Interest Rates   Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Stock Market  Browse Data  Download in SDMX  
 Balance of Payments   Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 External Debt  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Official Reserve Assets  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Merchandise Trade    Download in SDMX  DSBB Metadata
 International Investment Position (IIP)  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Exchange Rates  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata

 

 Macroeconomic and Financial Data: Encouraged Data
________________________________________________________________________

 Production Index    Download in SDMX  
 Labor Market  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Producer Price Index      
 Financial Soundness Indicators (FSls)  Browse Data  Download in SDMX  


  Demographic and Selected Socio-Economic Indicators
_________________________________________________________________________

 Population  Browse Data  Download in SDMX  DSBB Metadata
 Socio-Demographic Indicators      

 

Exchange RatesAugust 26th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 7,396 7,520
EUR 8,159 8,331
GBP 8,984 9,209
ANG 4,112 4,228
AWG 4,112 4,228
BRL 1,777 1,840
TTD 1,077 1,111
BBD 3,667 3,760
XCD 2,712 2,783
PER 100 GYD 3,482 3,599

Gold CertificatesAugust 26th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 3.640,62
10 gram 7.281,25
50 gram 36.406,24
100 gram 72.812,49
500 gram 364.062,44
1000 gram 728.124,87
Gold LME: USD 1.505,80 / tr.oz

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8  5.4 
     
2019 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 5.5
Feb -0.1 4.3
Mar 0.0 4.2
Apr 0.6 4.6
May 0.4  
Jun* 0.4  

*) Preliminary figures 

 

WisselkoersenAugust 26 en tot nader order

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 7,396 7,520
EUR 8,159 8,331
GBP 8,984 9,209
ANG 4,112 4,228
AWG 4,112 4,228
BRL 1,777 1,840
TTD 1,077 1,111
BBD 3,667 3,760
XCD 2,712 2,783
PER 100 GYD 3,482 3,599
CNY 1,028 1,061

GoudcertificatenAugust 26 en tot nader order

Coupure SRD
5 gram 3.640,62
10 gram 7.281,25
50 gram 36.406,24
100 gram 72.812,49
500 gram 364.062,44
1000 gram 728.124,87
Gold LME: USD 1.505,80 / tr.oz

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8  5.4 
     
2019 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 5.5
Feb -0.1 4.3
Mar 0.0 4.2
Apr 0.6 4.6
May 0.4  
Jun* 0.4  

*) Preliminary figures 

 

Weekbalans