De “belangrijkste verwachtingen” voor deze periode, zoals opgenomen in de 4e evaluatie, zijn niet of onvolledig gerealiseerd. Desalniettemin is er wederom veel werk door de medewerkers van de Bank verzet en is er significante progressie geboekt binnen enkele van de verwachtingen. Buiten de invloedssfeer van de Bank is de door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen Centrale Bankwet 2022 (de Bankwet 2022) nog steeds niet bekrachtigd door de President van de Republiek Suriname (de Republiek). Als gevolg hiervan heeft de start van het traject inhoudende het Implementeren van het Handboek voor Deugdelijk Bestuur (het Handboek) nog niet plaatsgevonden.

Middels deze update informeert de Bank alle stakeholders over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het Actieplan.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN PERIODE 01 JULI 2022 - 30 SEPTEMBER 2022 GEWEEST? 

1. Afronding van de review van de Investment Policy en Manuals.

In het kader van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves heeft het projectteam de grote herziening van de Investment Policy, welke sturing geeft aan het beheer van de reserves en de Manuals, die werkinstructies bevatten, afgerond. De concepten zullen eerst worden aangeboden aan de Governor en de directeuren en vervolgens aan de Raad van Commissarissen. 

2. Het opstellen van de jaarrekening 2020 in overeenstemming met de Internationaal Financial Reporting Standards (IFRS)

De publicatie van elk jaarverslag is een gezamenlijke inspanning van de Bank en de externe accountant. De jaarrekening over het boekjaar 2020, de eerste in overeenstemming met IFRS, is, als onderdeel van een intensief en uitdagend traject, in een ver gevorderd stadium.  

  

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN VOOR DE KOMENDE DRIE MAANDEN?

  1. De publicatie van het jaarverslag over het boekjaar 2020 conform de IFRS.
  2. De bekrachtiging van de Bankwet 2022 door de President van de Republiek en de publicatie in het Advertentieblad.
  3. De start van het traject inhoudende het implementeren van het Handboek.
  4. De afronding van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves, middels de goedkeuring van de gewijzigde Investment Policy en de Manuals door de relevante actoren.

 

[1] Het Actieplan is initieel goedgekeurd op 31 mei 2021 door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank en aangepast op 13 september 2021.

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 16 november 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weekse TD-instrument ook het 1-maandse en 3-maandse TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand november bedraagt SRD 10,9 miljard.

Bij de veiling op woensdag 9 november 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.200,- miljoen, waarvan SRD 1.064,5 miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 16 november 2022 bedraagt in totaal SRD 600,- miljoen, waarvan SRD 200,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weekse TD-instrument, SRD 300,- miljoen voor het 1-maandse TD-instrument en SRD 100,- miljoen voor het 3-maandse TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221116-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  200.000.000,-
 Veilingdatum  16 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  16 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  16 november 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221116-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  300.000.000,-
 Veilingdatum  16 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  16 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  16 november 2022

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221116-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  16 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  16 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  16 november 2022

 

Paramaribo, 14 november 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 9 november 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.200,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 200,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 600,- miljoen voor het 1-maands en SRD 400,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

Gezien het animo van de algemene banken op de 1-maandse TD’s, is het volume verhoogd naar SRD 899,- miljoen. Het volume van het 3-maands TD is hierbij verlaagd naar SRD 101,- miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 68,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken 914,- miljoen geboden, waarvan 899,- miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 97,- miljoen geboden, welk bedrag is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 0,9 procentpunt naar 87,3%. De jaar-op-jaar inflatie per eind september 2022 bedraagt 41,9% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 09 november 2022

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal op donderdag 24 november 2022, in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s), overgaan tot de uitgifte van haar Centrale Bank Certificaten (CBC). De CBC worden via de zogenaamde CBC-veiling uitgegeven en dienen ter ondersteuning van het monetair beleid. Op deze veiling zal de Bank de CBC met looptijden van drie (3) en zes (6) maanden via competitieve biedingen uitgeven. Het doel van deze operatie is om structurele overtollige liquiditeiten voor een lang- en midden lang termijn af te romen teneinde de basisgeldhoeveelheid te realiseren. De Bank zal gelijk na het uitvoeren van deze operatie overgaan tot de uitgifte van de CBC voor het “Retail” segment in de periode 1 december tot en met 15 december 2022. Het publiek wordt dan in de gelegenheid gesteld te beleggen in deze certificaten van de Bank. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand november bedraagt SRD 10,9 miljard.

Het CBC-veilingvolume voor donderdag 24 november 2022 bedraagt in totaal SRD 200,- miljoen, waarvan respectievelijk SRD 100,- miljoen geveild zal worden voor het CBC met de looptijden van 3 maanden en 6 maanden. Het multiple prijsbeleid (ook wel het CBC-prijsbeleid) zal gelden voor deze veiling. Dit houdt in dat, na rangschikking en selectie van de biedingen totdat het aangekondigde veilingvolume volledig is benut, de toewijzing geschiedt op basis van de geboden volumes en rentes door de CBC-participanten. De veiling is open van 08:00 tot en met 10:30 uur.

Deze veiling is opengesteld voor de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en overige rechtspersonen (CBC-participanten) die vallen binnen het “Wholesale” segment.

De CBC-participanten kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

De gegevens van de 3-maandse Centrale Bank Certificaten zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBC221124-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 CBC-prijsbeleid  Multiple
 Veilingdatum  24 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  CBC
 Bekendmaking veilingresultaat  24 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  24 november 2022

De gegevens van de 6-maandse  Centrale Bank Certificaten zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBC221124-6M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 CBC-prijsbeleid  Multiple
 Veilingdatum  24 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  CBC
 Bekendmaking veilingresultaat  24 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  24 november 2022

 

Paramaribo, 13 november 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 9 november 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand november bedraagt SRD 10,9 miljard.

Bij de veiling op woensdag 2 november 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.200,- miljoen, waarvan SRD 959,5 miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 9 november 2022 bedraagt in totaal SRD 1.200,- miljoen, waarvan SRD 200,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 600,- miljoen voor het 1-maands en SRD 400,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221109-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  200.000.000,-
 Veilingdatum  09 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  09 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  09 november 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221109-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  600.000.000,-
 Veilingdatum  09 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  09 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  09 november 2022

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221109-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  400.000.000,-
 Veilingdatum  09 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  09 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  09 november 2022

 

Paramaribo, 07 november 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen23 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,325 35,583
EUR 37,503 38,043
GBP 43,413 44,263
ANG 19,409 19,790
AWG 19,625 20,010
BRL 6,743 6,875
TTD 5,196 5,298
BBD 17,414 17,755
XCD 13,083 13,340
PER 100 GYD 16,785 17,114
CNY 5,171 5,273

Gewogen Gemiddelde Koersen23 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,305 35,796
EUR 36,952 37,157
GBP 43,388 44,247
ANG 19,398 19,782
AWG 19,614 20,002
BRL 6,739 6,872
TTD 5,193 5,296
BBD 17,404 17,748
XCD 13,076 13,335
PER 100 GYD 16,776 17,108
CNY 5,169 5,271

GoudcertificatenMaart 23

Coupure SRD
5 gram 22.300,94
10 gram 44.601,88
50 gram 223.009,38
100 gram 446.018,75
500 gram 2.230.093,75
1000 gram 4.460.187,51
Gold LBMA USD 1.949,35 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8
CBTD230301-1W 2023-03-01 29,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
CBTD230301-1W 2023-03-01 35,5
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)