De Centrale Bank van Suriname (CBvS) brengt ter algemene kennis dat de suggestieve berichtgeving die via diverse sociale mediakanalen rouleert over extreem hoge wisselkoersprognoses geen economische en rationele grondslag hebben en slechts de bedoeling hebben om paniek in de gemeenschap te veroorzaken.

 

De CBvS wenst het publiek te informeren dat het hier gaat om een vals bericht. Zij attendeert de Surinaamse samenleving erop waakzaam te zijn voor berichten die slechts bedoeld zijn om wanorde te scheppen op de valutamarkt en de koers onterecht verder op te drijven.

 

De CBvS benadrukt dat zij binnen haar beleidsmogelijkheden samen met de Regering en andere stakeholders de problematiek rond de valutamarkt bezig is structureel aan te pakken.

 

De CBvS vraagt elke burger tevens om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen door niet mee te gaan met de negatieve sentimenten en af te zien van de aankoop van vreemde valuta tegen hogere dan door de CBvS gepubliceerde koersen.

 

De gepubliceerde dagkoersen zijn te vinden op www.cbvs.sr.

 

21 november 2022

Centrale Bank van Suriname

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 23 november 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weekse TD-instrument ook het 1-maandse en 3-maandse TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand november bedraagt SRD 10,9 miljard.

Bij de veiling op woensdag 16 november 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 600,- miljoen, waarvan SRD 548,- miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 23 november 2022 bedraagt in totaal SRD 1.200,- miljoen, waarvan SRD 500,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weekse TD-instrument, SRD 600,- miljoen voor het 1-maandse TD-instrument en SRD 100,- miljoen voor het 3-maandse TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221123-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  500.000.000,-
 Veilingdatum  23 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  23 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  23 november 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221123-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  600.000.000,-
 Veilingdatum  23 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  23 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  23 november 2022

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221123-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  23 november 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  23 november 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  23 november 2022

 

Paramaribo, 21 november 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

 

 

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 16 november 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 600,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 200,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 300,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

Gezien het animo van de algemene banken op de 1-weekse TD’s, is het volume verhoogd naar SRD 470,- miljoen. Het volume van de 1-maandse TD’s is verlaagd naar SRD 30,5 miljoen en het volume van de 3-maandse TD’s is verlaagd naar SRD 99,5 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 483,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, waarvan SRD 470,- miljoen is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 30,5 miljoen geboden, welke is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 47,5 miljoen geboden, welke is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 0,7 procentpunt naar 86,6%. De jaar-op-jaar inflatie per eind september 2022 bedraagt 41,9% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 16 november 2022

 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) maakt bekend dat er een openbare verkoop van de volgende motorrijtuigen zal worden gehouden.

Kavel # Motorrijtuig Bouwjaar Ketekennummer
1 Toyota Hilux Pick-up 2010 26 – 92 GV
2 Toyota Hilux Pick-up 2010 26 – 93 GV
3 Toyota Hilux Pick-up 2010 87 – 25 GV
4 Toyota Landcruiser (gepantserd) 2011 PB 21 - 76
5 Chevrolet Tahoe 2011 PB 02 - 93
6 Chevrolet Tahoe 2011 PB 02 - 94
7 Ford E 350 (Geldtransport) 2011 57 – 68 GV
8 Kia Sorento 2012 PC 54 - 13
9 Kia Carnival 2013 PD 55 - 20
10 VW Pick up Amarok 2015 70 – 89 HV
11 VW Pick up Amarok 2015 70 – 90 HV
12 Sym Symphony Scooter 2014 173796
13 Sym Symphony Scooter 2014 173797
14 Sym Symphony Scooter 2014 173798

 

Zicht- en inschrijvingsdagen: van 21 november tot en met 28 november 2022 en wel van 08:00uur - 14:00uur.

Plaats: Parkeerterrein Centrale Bank a/d Mr. F.H.R. Lim A Po straat # 14 (voormalig Assuria- gebouw)

 

Inschrijvingsformulieren zijn tot en met 28 november 2022 als volgt te verkrijgen:

  • Door hier te klikken
  • Van 08:00 uur -14:00 uur bij de receptie van de Centrale Bank van Suriname a/d Waterkant no. 20

 

De ingevulde formulieren dienen uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 tot 14:00 uur in de daarvoor bestemde veiling bus bij de receptie van de Centrale Bank van Suriname aan de Waterkant no. 20 te worden gedeponeerd.

 

Elk motorrijtuig wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De Bank is niet verplicht tot toewijzing van het motorrijtuig over te gaan

 

De toewijzing vindt plaats op vrijdag 2 december 2022.

 

NB Alleen geregistreerde geldtransport- en/of beveiligingsbedrijven mogen een bod uitbrengen op Kavel #4 en Kavel #7.

Inleiding

Het wisselkoersvraagstuk is geen op-zichzelf-staand vraagstuk, hoewel de indruk helaas wel ontstaat alsof er sprake is van een ‘stand-alone’ vraagstuk op grond van de vele commentaren. De keuze en het besluit van de Regering om met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zee te gaan heeft erin geresulteerd dat het wisselkoersregime dat in 2020 was aangenomen, te weten een ‘beheerst-zwevend wisselkoerssysteem’, medio 2021 vervangen moest worden door een ‘flexibel wisselkoerssysteem’, dat tot de beëindiging van het programma met het IMF zal worden beheerst door geconditioneerde vereisten, spelregels en controlemechanismen. In dit artikel wordt het wisselkoersvraagstuk geplaatst tegen de achtergrond van de beperkingen en de mogelijkheden binnen het programma met het IMF en de noodzakelijke randvoorwaarden voor een duurzame aanpak van dit vraagstuk.  

 

Wisselkoersregime en -notering

De invoering van de ‘vrije wisselkoers’ startte per 7 juni 2021 en was een vooraf vastgestelde vereiste door het IMF om het programma goedgekeurd te krijgen. Hierdoor komt de wisselkoers tot stand op basis van het vraag- en aanbodmechanisme via de valutamarkt die zich nog tot een volwaardige markt moet ontwikkelen.

Met ingang van 7 juni 2021 heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een openingskoers gehanteerd op basis van de toen geldende parallelmarktkoers van de US-dollar. Met de invoering van de marktkoers per 7 juni 2021 moest er dus een einde komen aan het verschil tussen de gehanteerde officiële koers van de CBvS en die van de parallelmarkt, de z.g. ‘zwarte marktkoers’.

De CBvS heeft na de openingskoers per 7 juni 2021 geen eigen wisselkoersen meer vastgesteld, maar een gewogen gemiddelde wisselkoers genoteerd en gepubliceerd die tot stand is gekomen door de dagelijks gerealiseerde en geregistreerde valutatransacties door de banken en de geldwisselkantoren die onder het toezicht van de CBvS staan.

 

Totstandkoming wisselkoers

De marktwerking op de valutamarkt moet conform het programma met het IMF in beginsel geheel vrij zijn zonder beïnvloeding van de autoriteiten, hetgeen een bijzonder grote uitdaging is voor ons land als kleine open economie. Immers, in hoeverre de wisselkoers in ons land geheel, gedeeltelijk of geheel niet door economische fundamenten wordt bepaald, naast psychologische respectievelijk ervaringsgerichte benaderingen of speculatieve motieven en op winst georiënteerde benaderingen, is niet bekend. Uit een onderzoek van de CBvS naar de vaststelling van aan- en verkoopkoersen bij de banken en de wisselkantoren werd primair de factor ‘vraag en aanbod’ en de wisselkoers van de concurrent genoemd als uitgangspunt, zonder daarbij andere economische factoren in acht te nemen.

 

Wisselkoersmodellen

De CBvS heeft enkele rekenmodellen gebaseerd op economische fundamenten om te trachten na te gaan in welke mate de wisselkoers in lijn is met de economische fundamenten. Deze rekenmodellen zijn in 2020 ontwikkeld en geven aan dat de wisselkoers per 7 juni 2021, die bij de invoering van de vrije wisselkoers ongeveer SRD 21 per USD 1 was, thans flink is achterhaald. De huidige feitelijke marktkoersen wijken echter enigszins af van de waarden volgens de CBvS rekenmodellen. Immers, de wisselkoers wordt ook of voornamelijk door andere niet-economisch gebaseerde factoren bepaald. In de rekenmodellen van de Bank worden zaken, zoals marktsentimenten die moeilijk te kwantificeren zijn, weliswaar buiten beschouwing gelaten. 

 

Beperkte beleidsautonomie

Met het oog op het streven van elk land om prijsstabiliteit te kunnen realiseren, is een stabiele wisselkoers uitermate belangrijk, met name in zeer (kleine) open economieën met een weinig gediversifieerd exportpakket. Immers, wisselkoersen en prijzen zijn in zulke landen sterk gecorreleerd. De wisselkoers is voor de CBvS in het programma met het IMF echter geen directe ‘anker’ c.q. doelstelling waarover beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd, maar de basisgeldhoeveelheid, zijnde de bankbiljetten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de banken bij de CBvS. Hoewel de CBvS de mogelijkheid van valuta-interventie heeft, kan zij hiertoe overgaan onder bepaalde condities en uitsluitend om wanordelijke marktomstandigheden in te dammen. Binnen de beleidsautonomie die de CBvS momenteel heeft, dient sterk de nadruk te worden gelegd op de beheersing van de geldhoeveelheid. In dit kader is het uitermate belangrijk dat het monetair en het budgettair beleid goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Focus op het programma met het IMF

Het programma met het IMF is zeer stringent en voornamelijk gericht op budgettair beleid, schuldbeheer van de Staat en monetair beleid. Dit betreft zeer belangrijke gebieden, maar deze alleen zijn niet voldoende voor een gedegen sociaal en economisch beleid en voor duurzame stabilisering van de wisselkoers op basis van het zwevend wisselkoersregime. Het zijn beleidsgebieden die voorwaardescheppend zijn om een dynamische private sector tot stand te brengen.

 

Noodzaak holistische benadering

Hoewel de focus op de delen van een duurzaam sociaal en economisch beleid zeer belangrijk is, dient het geheel van de onderlinge samenhang van de beleidsdelen niet te worden uitgesloten bij analyses. Op de korte termijn veroorzaakt enige ontsporing van het budgettair beleid van de Staat met betrekking tot netto uitgaven, waarbij de hieruit voortvloeiende extra in omloop gebrachte SRD-liquiditeiten niet volledig opgevangen worden door het monetair beleid via de openmarktoperaties (OMO’s), een opwaartse druk op de OMO-rente, de wisselkoers en daardoor de inflatie. De gerealiseerde cijfers vanaf mei 2022 bevestigen deze samenhang.

Op het hoger geaggregeerd niveau dient naast het programma met het IMF op nationaal niveau een stringent beleid te zijn i.v.m.:

  • Duurzame groei van de economie; productie en werkgelegenheid.
  • Diversificatie van het exportpakket en opvoeren van het exportvolume.
  • Ontwikkelen van de financiële markten en de toegang tot internationale financiering. Een adequate werking van het rente-transmissiemechanisme is noodzakelijk.
  • Public-Private Partnerships (PPPs), gebaseerd op de belangrijkste focusgebieden of speerpunten.

Duurzame groei en werkgelegenheid zijn geen focusgebieden van het programma met het IMF, maar zijn naast restrictief budgettair en monetair beleid noodzakelijke randvoorwaarden om op duurzame wijze wisselkoers- en prijsstabiliteit te bewerkstelligen.

De samenhang tussen de overheidsfinanciën, de OMO’s, de wisselkoers en de inflatie is zeer zeker van belang, naast een overheidsbeleid gericht op duurzame groei en werkgelegenheid, om rust op de valutamarkt te garanderen. Echter kunnen en zullen externe factoren altijd invloed uitoefenen op beleidsgrootheden, zo ook op wisselkoers- en prijsstabiliteit. De recente appreciatie van de US-dollar heeft een impact op de wisselkoersontwikkeling in ons land, evenals de vele prijsstijgingen van geïmporteerde producten, de z.g. importinflatie, aangezien meer van de schaarse vreemde valuta moet worden neergeteld voor deze producten.

Tenslotte zullen de externe factoren die direct en/of indirect van invloed zijn op de wisselkoers, nader bekeken moeten worden om na te gaan welke maatregelen hierop gericht moeten worden. Er moet tevens voortdurend in de gaten worden gehouden welke factoren de wisselkoers naast de economische vraag- en aanbodfactoren beïnvloeden.

 

Verplichte 35% verkoop valuta door exporteurs

De bedoeling van de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie inzake de repatriatie- en afdrachtplicht is dat er voldoende aanbod van vreemde valuta op de valutamarkt is vanwege de verplichte verkoop van 35% van exportdeviezen aan het bankwezen. Teneinde dit te realiseren en een gunstige invloed uit te oefenen op de wisselkoers is het van belang dat de exporteurs zich houden aan deze regeling. De handhaving van deze regeling kan in goed overleg tussen de autoriteiten en de exporteurs worden gegarandeerd.

 

Maatschappelijk draagvlak van het programma met het IMF

Idealiter, zou er voorafgaand aan de eerste ondertekening van de overeenkomst met het IMF een stevig maatschappelijk debat moeten hebben plaatsgevonden. Helaas wordt er, door gebrek aan voldoende maatschappelijk draagvlak, op onderdelen binnen en buiten het parlement terechte en onterechte kritiek gegeven, m.n. op het flexibele wisselkoerssysteem en de OMO’s, die een wezenlijk, en daarom niet-onderhandelbaar, deel uitmaken van de overeenkomst met het IMF.

 

Slot

De wisselkoers stabiliseren in een kleine, open en kwetsbare economie als Suriname blijft een uitdaging, in het bijzonder als gevolg van de financieel-economische crisis waarin ons land nog verkeert en het langzame en fragiele herstel van de economie na de Covid-19 pandemie. Naast de vele kritiek is het vooral belangrijk dat er alternatieven worden voorgelegd op welke wijze en met welke budgettaire en monetaire instrumenten, naast de noodzakelijke economische groei, de wisselkoers en de inflatie kunnen worden gestabiliseerd in de huidige financieel-economische situatie op basis van een ‘verkrappend’ monetair beleid.

 

16 november 2022

Centrale Bank van Suriname

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen23 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,325 35,583
EUR 37,503 38,043
GBP 43,413 44,263
ANG 19,409 19,790
AWG 19,625 20,010
BRL 6,743 6,875
TTD 5,196 5,298
BBD 17,414 17,755
XCD 13,083 13,340
PER 100 GYD 16,785 17,114
CNY 5,171 5,273

Gewogen Gemiddelde Koersen23 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,305 35,796
EUR 36,952 37,157
GBP 43,388 44,247
ANG 19,398 19,782
AWG 19,614 20,002
BRL 6,739 6,872
TTD 5,193 5,296
BBD 17,404 17,748
XCD 13,076 13,335
PER 100 GYD 16,776 17,108
CNY 5,169 5,271

GoudcertificatenMaart 23

Coupure SRD
5 gram 22.300,94
10 gram 44.601,88
50 gram 223.009,38
100 gram 446.018,75
500 gram 2.230.093,75
1000 gram 4.460.187,51
Gold LBMA USD 1.949,35 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8
CBTD230301-1W 2023-03-01 29,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
CBTD230301-1W 2023-03-01 35,5
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)