Onder het huidige zwevend wisselkoersregiem dat vanaf 7 juni 2021 van toepassing is in Suriname worden de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) genoteerd op basis van de dagelijkse gerealiseerde aan- en verkoop transactiekoersen van de banken en wisselkantoren die onder toezicht staan van de Bank. In de media verschijnen verschillende wisselkoersanalyses, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wisselkoersnoteringen van de Bank zonder een goed onderscheid te maken tussen de girale wisselkoersnoteringen en die van bankpapier. Uit de mediaberichten blijkt ook dat ervan wordt uitgegaan dat de Bank naar eigen inzichten kan of moet interveniëren in de valutamarkt, aangezien zij inmiddels een flinke internationale reservepositie heeft opgebouwd. In dit bericht verschaft de Bank een verduidelijking met betrekking tot de girale en contante wisselkoersnoteringen en de valuta-interventiemogelijkheden.

 

Sinds 7 juni 2021 publiceert de Bank de wisselkoersen aan de hand van de dagelijks gerapporteerde vreemde valutatransacties van de banken en wisselkantoren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vreemde valutatransacties die via het girale en het contante transactieverkeer worden afgewikkeld door de banken en wisselkantoren. Het girale transactieverkeer geschiedt overwegend via bankrekeningen, terwijl het contante transactieverkeer middels fysiek geld plaatsvindt. De girale en contante aan- en verkooptransacties van vreemde valuta door de banken en wisselkantoren worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Bank, waaruit vervolgens respectievelijk girale en contante wisselkoersen voortvloeien die de Bank publiceert.

 

De afgelopen weken is te constateren dat bij de girale wisselkoersnoteringen van de Bank een daling is waar te nemen, terwijl de wisselkoersnoteringen van bankpapier de neerwaartse ontwikkeling van de girale wisselkoersnoteringen onvoldoende volgen. De reden van deze divergerende wisselkoersontwikkeling is gelegen aan de bereidheid en de verantwoordelijke opstelling van partijen op de valutamarkt om in de girale sfeer de voorziening van vreemde valuta voor basisgoederen, zoals brandstof, medicijnen, meel e.d. tegen de lager genoteerde marktkoersen te doen. Het contante segment van de valutamarkt is nog niet overgestapt op een gemeenschappelijke gedragslijn, waardoor er nog een discrepantie is waar te nemen in de girale en contante wisselkoersnoteringen van de Bank die een reflectie is van de marktconforme vreemde valutatransacties gerapporteerd door de banken en wisselkantoren.

 

De valuta-interventiemogelijkheden van de Bank zijn in het overeengekomen programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beperkt en geconditioneerd in termen van het moment van valuta-interventie dat gekoppeld is aan een bepaald percentage van depreciatie van de SRD binnen een dag en niet op dag-op-dag basis, de omvang van de valuta-interventie en de wijze van de allocatie van vreemde valuta op een veiling. Onder deze condities is een valuta-interventie door de Bank niet meer vanzelfsprekend als voorheen het geval is geweest. De onderhandelingen met het IMF voor aanpassingen van het programma worden binnenkort opgestart met het doel meer flexibiliteit mogelijk te maken binnen het ondersteuningsprogramma dat nog steeds in uitvoering is.

 

De Bank heeft onlangs, na een besluit van de Deviezencommissie inzake de zogenoemde retentieregeling, richtlijnen uitgevaardigd om de gemeenschappelijke gedragslijn op de valutamarkt te bevorderen en de vreemde valutastroom bij het bankwezen te vergroten. Tevens zijn de geldtransporten van vreemde valuta en de giralisering van die middelen door de Bank op gang gebracht, hetgeen heeft geresulteerd in de normalisering van het internationaal giraal betalingsverkeer. Zij verwacht met de ondersteuning van de banken, de wisselkantoren en de overheid op termijn de rust op de valutamarkt te doen wederkeren en de convergentie van de girale en de contante wisselkoersen te bewerkstelligen.

 

Centrale Bank van Suriname

Paramaribo, vrijdag 07 oktober 2022

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 5 oktober 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.000,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 350,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 150,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

Gezien het animo van de algemene banken op de 1-maandse TD’s, is het volume verhoogd naar SRD 855,- miljoen. Het volume van de 1-weekse en van de 3 maandse TD’s is hierbij respectievelijk verlaagd naar SRD 123,5 miljoen en 97,5 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 123,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 855,- miljoen en SRD 97,5 miljoen aangeboden, welke is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 1,4 procentpunt naar 78,0%. De jaar op jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 5 oktober 2022

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op vrijdag 30 september 2022, een termijndeposito veiling met de looptijd van één dag onder de algemene banken gehouden als finetune instrument. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen op het 1-daags TD-instrument ter waarde van SRD 550,- miljoen.

De algemene banken hebben in totaal SRD 474,- miljoen geboden voor dit instrument, waarbij het aangeboden bedrag ad. SRD 474,- miljoen werd toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor het 1-daags TD is 69,6%. De jaar op jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 30 september 2022 

De Centrale Bank van Suriname brengt ter algemene kennis dat aan International Money Exchange N.V. geen vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor is verstrekt.

Conform het bepaalde in artikel 5 lid 1c van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170,  zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 53) is het onmiddelijk intredend rechtsgevolg hiervan het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door International Money Exchange N.V.

Vanaf 5 september 2022 is het International Money Exchange N.V. dus verboden het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen.

 

Paramaribo, 3 oktober 2022

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 28 september 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.600,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 1.050,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 50,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

Gezien het animo van de algemene banken op de 1-maandse en 3-maandse TD’s, is het volume verhoogd naar respectievelijk SRD 719,4 miljoen en 181,- miljoen. Het volume van de 1-weekse TD’s is hierbij verlaagd naar SRD 699,6 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 395,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 719,4 miljoen en SRD 181,- miljoen aangeboden, welke is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 2,4 procentpunt naar 79,4%. De jaar op jaar inflatie per eind juli 2022 bedraagt 49,2% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 28 september 2022

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,184 32,431
EUR 33,965 34,947
GBP 39,439 40,212
ANG 17,684 18,030
AWG 17,880 18,230
BRL 6,352 6,477
TTD 4,745 4,838
BBD 15,865 16,176
XCD 11,920 12,154
PER 100 GYD 15,293 15,593
CNY 4,777 4,870

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,135 32,532
EUR 33,566 33,585
GBP 39,379 40,159
ANG 17,657 18,006
AWG 17,853 18,206
BRL 6,342 6,468
TTD 4,738 4,832
BBD 15,841 16,155
XCD 11,902 12,138
PER 100 GYD 15,270 15,572
CNY 4,770 4,864

GoudcertificatenFebruari 03

Coupure SRD
5 gram 20.036,66
10 gram 40.073,32
50 gram 200.366,62
100 gram 400.733,24
500 gram 2.003.666,18
1000 gram 4.007.332,37
Gold LBMA USD 1.921,65 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)