De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 8 februari 2023, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het volume voor deze veiling bedroeg SRD 1.750,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 550,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 450,- miljoen voor het 1-maands en SRD 750,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

Gezien het animo van de algemene banken op de 1-maandse TD’s, werd het volume verhoogd naar SRD 757,2 miljoen. Het volume van de 1-weekse TD’s werd verlaagd naar SRD 242,9 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 95,- miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 757,2 miljoen geboden, welke is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 637,1 miljoen aangeboden, welke is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 10,6 procentpunt naar 37,3%. De jaar-op-jaar inflatie per eind december 2022 bedraagt 54,6%.

Voor het overzicht met het veilingresultaat klikt u hier.

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 8 februari 2023 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2023 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand februari bedraagt SRD 11,2 miljard.

Bij de veiling op woensdag 1 februari 2023 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 2.000,- miljoen, waarbij het totaal volume werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 8 februari 2023 bedraagt in totaal SRD 1.750,- miljoen, waarvan SRD 550,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 450,- miljoen voor het 1-maands TD-instrument en SRD 750,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230208-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  550.000.000,-
 Veilingdatum  08 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  08 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  08 februari 2023

 

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230208-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  450.000.000,-
 Veilingdatum  08 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  08 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  08 februari 2023

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230208-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  750.000.000,-
 Veilingdatum  08 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  08 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  08 februari 2023

 

Paramaribo, 06 februari 2023

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 1 februari 2023 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2023 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand februari bedraagt SRD 11,2 miljard.

Bij de veiling op woensdag 25 januari 2023 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.000,- miljoen, waarbij het totaal volume werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 1 februari 2023 bedraagt in totaal SRD 2.000,- miljoen, waarvan SRD 700,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 800,- miljoen voor het 1-maands TD-instrument en SRD 500,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230201-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  700.000.000,-
 Veilingdatum  01 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  01 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  01 februari 2023

 

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230201-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  800.000.000,-
 Veilingdatum  01 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  01 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  01 februari 2023

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230201-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  500.000.000,-
 Veilingdatum  01 februari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  01 februari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  01 februari 2023

 

Paramaribo, 30 januari 2023

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 1 februari 2023, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het volume voor deze veiling bedroeg SRD 2.000,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 700,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 800,- miljoen voor het 1-maands en SRD 500,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 571,- miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 1.060,3 miljoen geboden, waarvan SRD 800,- miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 706,1 miljoen aangeboden, waarvan SRD 629,- miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 1,5 procentpunt naar 47,9%. De jaar-op-jaar inflatie per eind december 2023 bedraagt 54,6%.

Voor het overzicht met het veilingresultaat klikt u hier.

De grondslag van de toezichthoudende taak van de Bank is vastgelegd in artikel 9 van de Bankwet 1956.

Het Directoraat Toezicht Kredietwezen (DTK) is belast met het bedrijfseconomisch toezicht op het bank- en kredietwezen, pensioen- en assurantiewezen en geldwisselverkeer. De opzet is om d.m.v. adequaat toezichthouden de kans te mitigeren dat een instelling in moeilijkheden geraakt, alsook de sector als geheel.

Onder DTK ressorteert de afdeling “Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt”, die belast is met het prudentieel, integriteit en structuurtoezicht op de banken, geldtransactiekantoren, kapitaalmarkt (waaronder de effectenbeurs), elektronisch geld- en betaalinstellingen.

Onder de afdeling vallen onder meer de Secties Banken I en Banken II. Deze secties houden toezicht op alle banken. Het toezicht bij de banken richt zich op kwaliteit van het bestuur, risicobeheer, compliance, solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid.

Door verdere professionalisering en intensivering van het financieel toezicht om blijvend te voldoen aan de internationale standaarden, heeft de afdeling op deze twee Secties plaats voor enthousiaste en ambitieuze medewerkers, die op zoek zijn naar een uitdagende positie en zichzelf blijvend willen ontwikkelen. Door uitbreiding en aanpassing van het wettelijk toezichtkader, zullen nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd. Nationale en internationale ontwikkelingen hebben voortdurend invloed op de werkzaamheden.

  

Inhoud van de functie

 • Toezicht op naleving wet- en regelgeving bij de onder toezicht staande instellingen;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van relevante wetten en richtlijnen;
 • Toezicht houden op banken;
 • Vaststellen van risico’s bij de onder toezicht staande instellingen;
 • Toezicht houden op gedrag van bestuurders en commissarissen van de onder toezicht staande instellingen, op cultuur en op de wijze waarop instellingen zijn georganiseerd;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen;
 • Beoordelen deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen;
 • Beoordelen deskundigheid directeuren;
 • Off-site monitoring;

De werkzaamheden worden zowel off-site bij de Bank als on-site bij de instellingen uitgevoerd. Na afloop van iedere on-site inspectie vindt schriftelijke rapportage plaats omtrent de bevindingen.

Halfjaarlijks en jaarlijks worden rapporten gemaakt over de financiële soliditeit van de sector als geheel en omtrent de kwaliteit van de compliance functie binnen de instellingen.

Verder zijn er incidentele werkzaamheden die moeten worden verricht.

 

Functie vereisten

 • Academisch denk- en werkvermogen in Accountancy & Control of Bedrijfseconomie;
 • Vasthoudend;
 • Kritisch;
 • Goed beoordelingsvermogen.

 

Geboden wordt

 • Een uitdagende werkomgeving.
 • Afwisselend werk.
 • Ruimte voor ontwikkeling.
 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de financiële sector.

 

Solliciteren

Spreekt deze functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan ontvangen wij gaarne uw sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk maandag 13 februari 2023

Deze kunt u verzenden naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen07 juni - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,765 38,052
EUR 40,190 40,355
GBP 47,078 48,000
ANG 20,750 21,157
AWG 20,981 21,392
BRL 7,693 7,844
TTD 5,556 5,665
BBD 18,617 18,981
XCD 13,987 14,261
PER 100 GYD 17,945 18,297
CNY 5,309 5,413

Gewogen Gemiddelde Koersen07 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,370 37,833
EUR 39,014 39,555
GBP 46,585 47,508
ANG 20,533 20,940
AWG 20,761 21,172
BRL 7,613 7,764
TTD 5,498 5,606
BBD 18,422 18,787
XCD 13,841 14,115
PER 100 GYD 17,757 18,109
CNY 5,253 5,357

GoudcertificatenJuni 07

Coupure SRD
5 gram 23.944,98
10 gram 47.889,97
50 gram 239.449,83
100 gram 478.899,65
500 gram 2.394.498,27
1000 gram 4.788.996,54
Gold LBMA USD 1.957,25 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 32,9
CBTD230531-1W 2023-05-31 33,0
CBTD230524-1W 2023-05-24 31,2
CBTD230517-1W 2023-05-17 31,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230607-1W 2023-06-07 39,5
CBTD230531-1W 2023-05-31 39,6
CBTD230524-1W 2023-05-24 37,4
CBTD230517-1W 2023-05-17 38,3
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar*   3.2 59.5

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)