Klik hier om verder te lezen

Vacature voor Directoraat Monetaire en Economische Zaken  

Functienaam: Econoom/Onderzoeker

 

Omschrijving Directoraat Monetaire en Economische Zaken

Het Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden (DME) heeft als hoofddoelstelling monetaire stabiliteit, die tot uitdrukking moet komen in prijs- en wisselkoersstabiliteit.

 

Afdeling Research

De doelstelling van de afdeling Research is middels onderzoek, de monetaire, financieel-, sociaal-, en politiek-economische ontwikkelingen op sectoraal, nationaal, regionaal en internationaal niveau te analyseren, teneinde adviezen te kunnen uitbrengen aan de leiding van de Bank. De analyses ten aanzien van de diverse werkterreinen van de Bank dienen hierbij beleidsondersteunend te zijn voor haar taakuitoefening.

 

Functieomschrijving 

De afdeling Research heeft behoefte aan vier (4) macro-/monetaire economen of economen met een sterke affiniteit voor kwantitatieve analysis ter ondersteuning van haar werkzaamheden in het kader van macro-economische onderzoekingen en modelbouw activiteiten.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken horende bij deze functie zijn voornamelijk:

 • Het maken van wetenschappelijke analyses en het produceren van research papers;
 • Het uitbrengen van adviezen met betrekking tot het economisch beleid;
 • Het uitbrengen van adviezen ten aanzien van het monetair en wisselkoersbeleid van de Bank;
 • Het schrijven en becommentariëren van beleidsvoorstellen;
 • Het modelmatig monitoren en projecteren van economische en financiële grootheden ter

bijsturing van gevoerd beleid alsook ter simulering van voorgenomen beleid van de Bank;

 • Het produceren van verslagen over de nationale economische ontwikkeling;
 • Het participeren in werkgroepen, trainingen en conferenties.

 

Functievereisten

 • Een afgeronde academische opleiding in de economische wetenschap (BSc of MSc of drs.)
 • Affiniteit met wetenschappelijk macro-economisch onderzoek
 • Sterke analytische en kwantitatieve vaardigheden (Statistiek en Econometrie)
 • Vaardigheden in software ten behoeve van kwantitatieve analyse alsook in Ms Office
 • Academische schrijfvaardigheden
 • Een goede teamgeest
 • Accuratesse en flexibiliteit
 • Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal (schriftelijk en mondeling)

 

Solliciteren 

Spreekt deze functie u aan en bent u toe aan een nieuwe uitdaging, dan ontvangen wij gaarne uw sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 22 december 2023.

Deze kunt u verzenden naar de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature voor de Afdeling Financiële Integriteit (FIT)  

Functienaam: Juridisch stafmedewerker FIT

Directoraat Toezicht Kredietwezen (DTK)

 

De Afdeling Financiële Integriteit van het Directoraat Toezicht Kredietwezen is belast met integriteitstoezicht op basis van internationale standaarden. Het betreft het inrichten en/of uitbouwen van het toetsingskader voor Anti-Money Laundering/ Combating Terrorism Financing/ Combating Proliferation Financing (AML/CTF/CPF) binnen de diverse toezichtgebieden. Daarnaast het wettelijk kader actualiseren en in lijn brengen met de internationale standaarden van Financial Action Task Force (FATF). De afdeling FIT draagt zorg voor de coöperatie en coördinatie van activiteiten en maatregelen in het kader van een risicogerichte aanpak van Money Laundering/ Terrorism Financing/ Proliferation Financing (ML/TF/PF).

Verder ondersteunt de afdeling FIT bij de sectorale risicoanalyse van de financiële sub-sectoren. De frequentie en intensiteit van het toezicht wordt derhalve vastgesteld op grond van de geïdentificeerde risico’s in de sub-sectoren. Effectief integriteitstoezicht dient in lijn te zijn met de FATF standaarden, “best practices” alsook waar nodig het bijstellen van de regelgeving. Voorts geeft de afdeling FIT richting aan het sanctieregiem welke proportioneel, effectief en afschrikkend dient te worden toegepast.

 

Functieomschrijving

De stafmedewerker van FIT is belast met juridische werkzaamheden en het verstrekken van advies op integriteitstoezicht in het algemeen aan het Directoraat Toezicht Kredietwezen.

 

Hoofdtaken:

 • Het bestuderen van FATF International Standards on combating ML, TF & PF and Methodology for assessing technical compliance and effectiveness of the AML/CTF/CPF system;
 • Het assisteren bij het opstellen en wijzigen van de wetgeving op het gebied van integriteit voor de financiële sub-sectoren in overeenstemming met internationale AML/CTF/CPF standaarden;
 • Het assisteren bij het opstellen en wijzigen van richtlijnen voor de financiële sub-sectoren in overeenstemming met AML/CTF/CPF wetgeving;
 • Het assisteren bij het opstellen van sanctiemaatregelen voor de financiële sub-sectoren;
 • Het coördineren en verwerken van de AML/CFT technical compliance en effectiveness bijdragen van de toezichtafdelingen;
 • Het assisteren bij de reguliere rapportage naar de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF);
 • Het assisteren bij het opstellen van de halfjaarlijkse en jaarlijkse AML/CFT verslagen van DTK (intern als ook extern).        

 

Functievereisten:

 • Minimaal een afgeronde Doctoraal of Masters opleiding Rechten;
 • Minstens 5 jaar relevante werkervaring;
 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Zowel in teamverband als individueel kunnen werken;
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel het Nederlands als Engels;
 • Bereid zijn in voorkomende gevallen na werktijd de werkzaamheden voort te zetten;
 • Accuraat werken en resultaat- en kwaliteitsgerichte werkhouding;
 • Bereid zijn diverse relevante trainingen te volgen ter versterking van de eigen capaciteiten.

 

Solliciteren

Sollicitanten kunnen hun sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 18 december 2023 verzenden naar  de afdeling Human Resources Management van de Centrale Bank van Suriname via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Openmarktoperaties (OMO’s) op woensdag 6 december 2023 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doelstelling voor het jaar 2023 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand december bedraagt SRD 16,2 miljard.

Bij de veiling op woensdag 29 november 2023 heeft de Bank een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume bedroeg SRD 950,- miljoen, waarbij deze volledig werd toegewezen. 

De Bank continueert haar geld verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 6 december 2023 bedraagt in totaal SRD 700,- miljoen, waarvan SRD 200,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 200,- miljoen voor het 1-maands TD-instrument en SRD 300,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD231206-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  200.000.000,-
 Veilingdatum  6 december 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  6 december 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  6 december 2023

 

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD231206-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  200.000.000,-
 Veilingdatum  6 december 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  6 december 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  6 december 2023

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD231206-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  300.000.000,-
 Veilingdatum  6 december 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  6 december 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  6 december 2023

 

Paramaribo, 4 december 2023

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 29 november 2023 een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het aangekondigde bedrag voor deze veiling bedroeg SRD 950,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 250,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 350,- miljoen voor het 1-maands en SRD 350,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben SRD 474,- miljoen geboden op de 1-weekse TD’s, waarvan SRD 250,- miljoen is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 443,5 miljoen geboden, waarvan SRD 350,- miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 643,5 miljoen geboden, waarvan SRD 350,- miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 3,7 procentpunt naar 20,0% per jaar. Voor de 1-weekse TD’s ontvangen de commerciële banken gemiddeld aan rendement 0,4% voor 7 dagen. Dit wordt als volgt berekend: de gewogen gemiddelde toegewezen rente van 20,0% gedeeld door 360 dagen waarna vermenigvuldigd met 7 dagen.

De jaar-op-jaar inflatie per eind oktober 2023 bedraagt 42,9%. De verwachting is dat de jaar-op-jaar inflatie per eind december 2023 onder 40,0% zal uitkomen.

Voor het overzicht met het veilingresultaat klikt u hier. 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen05 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,727 37,892
EUR 40,477 40,677
GBP 47,606 48,539
ANG 20,729 21,135
AWG 20,959 21,370
BRL 7,609 7,758
TTD 5,569 5,678
BBD 18,598 18,962
XCD 13,973 14,247
PER 100 GYD 17,927 18,278
CNY 5,281 5,385

Gewogen Gemiddelde Koersen05 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,173 37,589
EUR 38,630 39,013
GBP 46,907 47,836
ANG 20,425 20,829
AWG 20,652 21,061
BRL 7,497 7,645
TTD 5,487 5,595
BBD 18,325 18,688
XCD 13,768 14,040
PER 100 GYD 17,664 18,013
CNY 5,204 5,307

GoudcertificatenDecember 05

Coupure SRD
5 gram 24.962,66
10 gram 49.925,32
50 gram 249.626,58
100 gram 499.253,16
500 gram 2.496.265,78
1000 gram 4.992.531,55
Gold LBMA USD 2.049,05/ tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 29,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 35,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures