De ondernemingsrechtbank in Brussel, België, heeft op 20 oktober jl. het Belgische bedrijf Clairfield N.V. veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag groot € 2.552.932,59 aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niet tegenstaande hoger beroep, hetgeen betekent dat de werking van de uitspraak niet wordt opgeschort indien hoger beroep wordt ingesteld. Clairfield is als de in het ongelijk gestelde partij, ook veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten van de CBvS. In een uitvoerig en gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank in Brussel alle overeenkomsten (5) die Clairfield in 2019 met de toenmalige Governor van de CBvS heeft gesloten nietig verklaard. 

Het was Clairfield die de CBvS voor het gerecht in Brussel gedagvaard had voor betaling van een onbetaalde factuur ad € 320.000- en een schadevergoeding eiste van  €1.200.000 wegens beweerde onrechtmatige beëindiging van de vijf overeenkomsten door de CBvS. De CBvS stelde een tegenvordering in en eiste op haar beurt nietigheid van alle met Clairfield gesloten overeenkomsten en de teruggave van het bedrag van  € 2.552.932,59 dat onder de vijf overeenkomsten aan Clairfield werd betaald.

In het vonnis van 20 oktober 2022 heeft de rechtbank de vordering van Clairfield ongegrond verklaard en afgewezen. De tegenvordering van de CBvS  werd wél gegrond verklaard. Daarbij is de nietigheid van alle Clairfield-overeenkomsten uitgesproken en is Clairfield veroordeeld tot terugbetaling aan de Centrale Bank van Suriname van het bedrag groot € 2.552.932,59, te vermeerderen met wettelijke interesten vanaf de datum van dagvaarding tot de datum van volledige betaling. 

Verder stelt de Belgische rechtbank vast dat de Clairfield-overeenkomsten een ongeoorloofde oorzaak hadden. De rechtbank acht het bewezen dat de overeenkomsten  met Clairfield gesloten zijn met de bedoeling een strafbare, met de openbare orde strijdige, toestand in stand te houden. Concreet acht de Belgische rechtbank het bewezen dat door de toenmalige Governor van de Centrale Bank van Suriname, vanuit de Centrale Bank, hoge vergoedingen aan Clairfield werden toegekend, en vervolgens een substantieel deel daarvan   via een privéonderneming terugkreeg. 

Tenslotte stelt de Belgische rechtbank ook vast dat, aangezien de vijf overeenkomsten die door de CBvS in 2019 getekend zijn met Clairfield buiten de wettelijke bevoegdheden en taakstelling van de CBvS vallen, de toenmalige Governor van de Bank niet bevoegd was om deze overeenkomsten namens de Centrale Bank van Suriname aan te gaan. 

De Centrale Bank van Suriname is zeer content met dit vonnis van de Belgische rechtbank. Op basis van dit vonnis dient terugbetaling door Clairfield aan de Bank plaats te vinden van het bedrag ad € 2.552.932,59.

De Centrale Bank van Suriname heeft ook kennis genomen van de ambtshalve aangifte bij de Procureur des Konings door de Belgische rechtbank van het misdrijf van Clairfield.

 

 

Centrale Bank van Suriname

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 19 oktober 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.000,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 400,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 102,- miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 404,- miljoen en SRD 52,1 miljoen aangeboden, welke bedragen zijn toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 2,2 procentpunt naar 82,4%. De jaar-op-jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 19 oktober 2022

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 12 oktober 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 800,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 150,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 550,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 82,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 296,- miljoen en SRD 40,- miljoen aangeboden, welke bedragen zijn toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 2,2 procentpunt naar 80,2%. De jaar-op-jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 12 oktober 2022

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 19 oktober 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand oktober bedraagt SRD 10,7 miljard.

Bij de veiling op woensdag 12 oktober 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 800,- miljoen, waarvan SRD 418,5 miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 19 oktober 2022 bedraagt in totaal SRD 1.000,- miljoen, waarvan SRD 400,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  400.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  500.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

 

Paramaribo, 17 oktober 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 12 oktober 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand oktober bedraagt SRD 10,7 miljard.

Bij de veiling op woensdag 5 oktober 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.000,- miljoen, waarvan SRD 1.076,- miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 12 oktober 2022 bedraagt in totaal SRD 800,- miljoen, waarvan SRD 150,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 550,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  150.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  550.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

 

Paramaribo, 10 oktober 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,184 32,431
EUR 33,965 34,947
GBP 39,439 40,212
ANG 17,684 18,030
AWG 17,880 18,230
BRL 6,352 6,477
TTD 4,745 4,838
BBD 15,865 16,176
XCD 11,920 12,154
PER 100 GYD 15,293 15,593
CNY 4,777 4,870

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,135 32,532
EUR 33,566 33,585
GBP 39,379 40,159
ANG 17,657 18,006
AWG 17,853 18,206
BRL 6,342 6,468
TTD 4,738 4,832
BBD 15,841 16,155
XCD 11,902 12,138
PER 100 GYD 15,270 15,572
CNY 4,770 4,864

GoudcertificatenFebruari 03

Coupure SRD
5 gram 20.036,66
10 gram 40.073,32
50 gram 200.366,62
100 gram 400.733,24
500 gram 2.003.666,18
1000 gram 4.007.332,37
Gold LBMA USD 1.921,65 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)