Paramaribo, 13 januari 2016
  
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) publiceert vandaag haar eerste Financial Stability Report (FSR). Het rapport handelt over 2014 en is bedoeld om beleidsmakers, marktparticipanten, professionals en het grote publiek te informeren omtrent de prestaties en de veerkracht van de financiële sector van Suriname alsook meer bekendheid te geven aan de verschillende maatregelen die de CBvS heeft genomen om een stabiele en veilige financiële sector te bewerkstelligen. Het eerste exemplaar is vanmorgen aan de Minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad aangeboden.
 
 
Wnd. CBvS President Ingeborg Geduld-Nijman biedt Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het eerste Financial Stability Report aan
 
Het FSR, dat vanaf nu jaarlijks zal worden gepubliceerd, bevat vijf onderdelen. Het eerste deel van het rapport geeft een overzicht van de lokale financiële sector. Het tweede deel analyseert de binnenlandse en internationale omgeving en het effect hiervan op de financiële sector. Het derde deel beschrijft de prestaties van de financiële sector, en aangezien banken meer dan 75 procent van deze sector vertegenwoordigen, ligt de nadruk op de bankensector. Daarnaast, heeft het verslag ook betrekking op de prestaties van verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en kredietcoöperaties. Het vierde deel is toekomstgericht en betreft scenario’s die de effecten op het vermogen van individuele banken en van het bancaire systeem als geheel bij een aantal denkbare schokken onderzoeken. Ten slotte, bevat het vijfde deel korte artikelen over actuele onderwerpen betreffende financiële stabiliteit in Suriname.
 
Het rapport bevestigt de stabiliteit en robuustheid van de financiële sector van Suriname. De stresstests en het verbeterde risicoprofiel van de commerciële banken getuigen verder van voldoende veerkracht bij het bankwezen, wat een resultaat is van de voortdurende verbetering van het regelgevings- en toezichtskader van de CBvS.
 
Het rapport is beschikbaar op de website van de Centrale Bank: https://www.cbvs.sr/nl/publicaties/financial-stability-report
 
 
 
 
 
 
 
Paramaribo, 13 januari 2016
 
In de media zijn onlangs berichten verschenen over een verhoogd aanbod van valse biljetten van SRD 50- en SRD 100-. De Centrale Bank van Suriname is zelf niet geconfronteerd met deze valse biljetten. Wij zijn ons er evenwel van bewust dat er incidenteel altijd valse biljetten kunnen opduiken, vandaar dat steeds alertheid geboden is. 
Via onderstaande link wordt gedetailleerde informatie verstrekt hoe echte biljetten te onderscheiden van vervalste. Personen/instanties die SRD-bankbiljetten in hun bezit hebben, waarvan getwijfeld wordt aan de authenticiteit, kunnen die ook laten controleren door de afdeling Kassierderij van de Centrale Bank. Valse biljetten zijn waardeloos en worden niet vergoed. Niet opnieuw uitgeven, want dat is strafbaar.
 
Veiligheidselementen die op alle bankbiljetten gebruikt worden
1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
2. 3-kleuren tastbare diepdruk
3. goud-iriserende strook
4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
5. watermerk met tekst “CBvS”
6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten
8. zichtbare vezels
9. holografische strook
10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid 
 
Veiligheidselementen op hoge coupures
12. metallieke drukplaatinkt
13. optisch variabele inkt
 
 
 
Echtsheidskenmerken SRD-bankbiljetten
 
 
 

Klik hier voor deze versie van CBN Online

 
  
 
De Centrale Bank van Suriname ontkent berichten, als zou zij gesprekken voeren met cambio’s voor het samen opzetten van een ‘valutabasket’.
In het Dagblad De Ware Tijd, is de afgelopen dagen melding gemaakt van voorstellen van de Centrale Bank van Suriname aan cambio’s om samen een soort revolverend fonds te vormen. Hiervan zou een gemiddelde koers moeten worden afgeleid.  
 
De Centrale Bank van Suriname wenst met klem te benadrukken nimmer gesprekken gevoerd te hebben met cambio’s of de Vereniging van Cambiohouders over het opzetten van een valutabasket. Het bericht zoals verschenen in het medium/ de krant is dus niet waar en kan dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden.  
De Centrale Bank doet nogmaals een beroep op een ieder om te waken voor het verspreiden van  tendentieuze berichten en verkregen informatie eerst goed na te trekken alvorens die te publiceren.
 
 
Agro-ondernemers reageren enthousiast op KMO training CBvS/LVV
Agro-ondernemers zijn vol lof over de tweedaagse KMO training voor de agrarische sector die ze de afgelopen week gevolgd hebben in het trainingscentrum van de Centrale Bank. Ongeveer 25 land- en tuinbouwers, vissers en veeboeren werden door trainers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vaardigheden bijgebracht hoe verantwoord te ondernemen. De LVV trainers zijn in het kader van het ‘Train de trainer’ programma enkele weken terug door trainers van het Centrum voor Financiële Educatie & Ontwikkeling (CFEO) van de CBvS opgeleid. 
 
De afgelopen week kregen de LVV trainers de gelegenheid om voor het eerst hun overdrachtscapaciteiten te toetsen, door enkele agro-ondernemers op te leiden. Onder andere zijn behandeld de onderwerpen  grondbeginselen van ondernemerschap, de bedrijfsethiek, het schrijven van een bedrijfsplan, marketing en de financiële administratie. De LVV trainers doorstonden de toets met glans. In elk geval zijn de agro-ondernemers enthousiast over wat hen is bijgebracht.  “Ik neem heel veel mee uit deze training, vooral op het stuk van het financieel beheer van het bedrijf”, deelt een enthousiaste Sjachnaz Pengel desgevraagd mee. Pengel doet aan groente- en fruitteelt te Santopolder. “Ik weet nu beter hoe mijn bedrijf te draaien en waarop ik moet letten. Ik ben op het belang gewezen van het goed scheiden van privé- en zakelijke aangelegenheden en daar ga ik voortaan goed op letten”, aldus Pengel. 
Ook Willem Mohamedhoessein die al 25 jaar het beroep van visser uitoefent, zegt met de opgedane vaardigheden, in staat te zullen zijn om zijn bedrijf beter te managen. Het hebben van een goede administratie en het belang van budgetteren zag hij eerder over het hoofd. “Mijn salaris heb ik nooit gezien als bedrijfskosten. Dat zal ik voortaan wel doen”, aldus Mohamedhoessein. Beide trainees pleiten ervoor om ondernemers in andere sectoren ook te trainen. Dat zal ook gebeuren.  Na de agrarische sector is de toerismesector aan de beurt in het eerste kwartaal van 2016. Het streven is erop gericht om elk kwartaal trainers te trainen voor een bepaalde sector, die dan op hun beurt de kleine en middelgrote ondernemers van die sector zullen trainen. De trainers van het CFEO blijven te allen tijde beschikbaar voor raad en daad aan de eerder opgeleide trainers. 
Stefanie Kromopawiro en Julio Nasoem, beide LVV trainers, zeggen een goed gevoel te hebben overgehouden aan hun eerste project als trainer. Ze denken dat het goed gegaan is en de stof goed te hebben overgebracht. Ze zijn de trainers van de CBvS erkentelijk dat die hen op de achtergrond zijn blijven coachen. 
Het “kennisuitwisselingsprogramma” dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitvoert met de Financial Inclusion Development Agency (FIDA) van de Centrale Bank van Trinidad & Tobago (CBTT) is met de training van afgelopen week een volgende fase ingegaan. De FIDA blijft in contact met het CFEO over de voortgang van het KMO project dat onderdeel vormt van het “Financial Inclusion” beleid van de CBTT. De uitdaging die momenteel op het bord van het CFEO ligt is dat er met de samenwerkende instellingen, hier het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, een dusdanige kennisoverdracht naar de kleine en middelgrote ondernemingen plaatsvindt dat deze kennis ook daadwerkelijk toegepast wordt in de bedrijfsvoering.
Een van de belangrijke doelstellingen van financiële educatie is het bevorderen van het financieel bewustzijn en het financieel welzijn van alle burgers van Suriname. Bij adequate toepassing van het geleerde zal ook de financiële stabiliteit van het land worden bevorderd en op langere termijn economische groei en welzijn voor een ieder.
 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,184 32,431
EUR 33,965 34,947
GBP 39,439 40,212
ANG 17,684 18,030
AWG 17,880 18,230
BRL 6,352 6,477
TTD 4,745 4,838
BBD 15,865 16,176
XCD 11,920 12,154
PER 100 GYD 15,293 15,593
CNY 4,777 4,870

Gewogen Gemiddelde Koersen03 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,135 32,532
EUR 33,566 33,585
GBP 39,379 40,159
ANG 17,657 18,006
AWG 17,853 18,206
BRL 6,342 6,468
TTD 4,738 4,832
BBD 15,841 16,155
XCD 11,902 12,138
PER 100 GYD 15,270 15,572
CNY 4,770 4,864

GoudcertificatenFebruari 03

Coupure SRD
5 gram 20.036,66
10 gram 40.073,32
50 gram 200.366,62
100 gram 400.733,24
500 gram 2.003.666,18
1000 gram 4.007.332,37
Gold LBMA USD 1.921,65 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)