The Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is an organisation comprised of twenty-five jurisdictions of the Caribbean Basin Region, which have agreed to implement the international standards for Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), the Financial Action Task Force Recommendations (FATF Recommendations) in order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the CFATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies thatpose a risk to the international financial system. Klik hier voor the CFATF-public statement.

 

“Centrale Bank in beeld 1957-2017” is het thema van een tijdelijke tentoonstelling van het Numismatisch Museum, in verband met het zestigjarig bestaan van de Centrale Bank van Suriname op 1 april 2017. Deze tentoonstelling belicht de Bank  vanaf haar oprichting tot heden.

De expositie biedt aan het publiek onder meer informatie over de oprichting van de Bank, de taken, het logo en het institutioneel profiel van de Bank, de voormalige Presidenten en de veranderingen aan de gebouwen van de Bank.       Er zijn ook bankbiljetten van de verschillende uitgegeven emissies tentoongesteld. Een slideshow geeft indrukken over de financiële educatie die is verzorgd door medewerkers van de Bank tijdens de Global Money Week 2014, 2015 en 2016, Museumnacht 2015, trainingen voor kleine en middelgrote ondernemers en de Module Financiële Dienstverlening.

Het Numismatisch Museum is op 8 april 2002 geopend door de toenmalige Governor André E. Telting  in verband met het 45-jarig bestaan van de Bank, als geschenk aan de Surinaamse gemeenschap. Het initiatief voor het opzetten hiervan was eerder al genomen door zijn voorganger, Henk Goedschalk. Het Numismatisch Museum heeft in eerste instantie als specialisatie en onderzoeksgebied de Surinaamse munten, penningen, papiergeld en andere aan de numismatiek gerelateerde objecten. Zij beheert een geordende collectie munten, penningen, munt- en bankbiljetten , die bestudeerd en geanalyseerd kan worden om haar historische-, culturele- en esthetische waarde en die tevens voor opleiding en inspiratie kan worden gebruikt. Het Numismatisch Museum presenteert vele muntsoorten en andere betaalmiddelen die vanaf de 17e eeuw na Christus in Suriname wettig betaalmiddel zijn geweest en verstrekt interessante informatie over het Surinaams muntwezen aan het publiek.

Bezoekers vinden in het Numismatisch Museum antwoord op de vele vragen over munten, penningen en papiergeld. Het is een uitstekende bron van informatie voor scholieren en studenten die voor een schoolopdracht onderzoek doen naar de numismatiek in het algemeen en naar het Surinaams geldwezen in het bijzonder.

Het Numismatisch Museum adviseert de directie van de Bank voor wat betreft het ontwerp, het slaan en het aanmaken van Surinaamse jubileummunten, circulatiemunten, penningen, muntensets, munt- en bankbiljetten. 

Permanente Tentoonstelling

De papegaaienmunten en het kaartengeld zijn kenmerkende objecten van de Surinaamse numismatiek. Het presenteren van deze betaalmiddelen maakt daarom ook deel uit van de permanente tentoonstelling van het Numismatisch Museum. Daarnaast beschikt het museum ook over een collectie Surinaamse gedenkpenningen en herdenkingsmunten die voor speciale gelegenheden zijn geslagen. Behalve betaalmiddelen en penningen heeft het museum ook allerlei aanverwante voorwerpen verzameld, zoals een munt- en goudweegschaal die eveneens aan het publiek worden tentoongesteld.

Het Numismatisch Museum is toegankelijk voor het publiek op werkdagen van 08:00uur - 14:00uur. De toegang is gratis.

 

                                                          

De Centrale Bank van Suriname heeft kennis genomen van zeer storende berichten die de ronde doen alsof de DSB bank failliet is en waarbij de rekeninghouders werden opgeroepen om hun middelen bij deze bankinstelling meteen op te nemen. Het mag duidelijk zijn dat zulke negatieve berichtgeving bedoeld is om bezorgdheid bij de gemeenschap op te wekken om langs die weg schade te brengen aan de DSB bank - en in het verlengde daarvan aan de financiële sector.

Ter geruststelling van de gemeenschap geeft de Centrale Bank van Suriname te kennen dat er geen sprake is van faillissement, maar dat de grootaandeelhouders van de DSB bank, zijnde Assuria  en de Staat, al enige tijd met elkaar in overleg zijn om het kapitaal van de DSB bank te versterken opdat aan prudentiële normen (vrij vertaald “voorzorgsnormen”) van de Centrale Bank van Suriname voldaan kan worden.

Het overleg heeft zich ook langdurig geconcentreerd op een impasse tussen de Chief Executive Officer (C.E.O.) en de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB bank ten aanzien van de huidige en toekomstige beleidsrichting. Doordat de standpunten zover uit elkaar liggen, bleek het uiteindelijk onvermijdelijk dat de wegen van partijen zich op verantwoorde wijze zouden gaan scheiden.

Stappen om tot aansterking van het kapitaal te geraken verkeren inmiddels in zeer ver gevorderd stadium, waarbij de grootaandeelhouders zich gecommitteerd hebben om het vermogen van de DSB deze week te verhogen. De CBvS vindt het zeer opmerkelijk en betreurt het zeer dat deze concrete stappen om de DSB bank te versterken samenvallen met geruchten althans negatieve berichten die de gemeenschap worden ingestuurd.

De CBvS blijft zich inzetten om de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen en doet een beroep op de gemeenschap om zich niet te laten opjutten. De tegoeden van het publiek bij de DSB bank zijn veilig!                                                                                                      

 

Glenn H. Gersie  
President

 

Informatie bereikt de Centrale Bank van Suriname dat met name via social media kwaadaardige berichten worden verspreid alsof de koersen voor vreemde valuta een stijgende lijn vertonen en zelfs door de Centrale Bank zouden worden aangepast. De Centrale Bank wenst met stelligheid te benadrukken zulke berichten van elke waarheid zijn ontbloot.

De koersen die dagelijks door de Centrale Bank worden gepubliceerd komen tot stand door rapportage van de handelsbanken en de cambio’s. Zij doen opgave van de door hun gehanteerde koersen bij de transacties van de dag, aan de hand waarvan de Centrale Bank tot een gemiddelde koers komt en die publiceert. De koersen van gisteren en vandaag vertonen geen opmerkelijke veranderingen ten opzichte van de afgelopen weken en zelfs ten opzichte van de vorige maanden van dit jaar (zie bijlage).

De Governor van de Centrale Bank geeft expliciet te kennen dat er recentelijk hoegenaamd geen enkele koersaanpassing is besproken en zelfs in het geheel niet is of wordt overwogen. Er hebben zich op monetair gebied geen ontwikkelingen voorgedaan die daarvoor een indicatie zouden moeten zijn. In het regulier contact dat de Centrale Bank met de banken, de cambio’s, vertegenwoordigers van bedrijven en individuele personen onderhoudt, hebben die zich juist positief uitgesproken over het feit dat koersenschommelingen al geruime zijn uitgebleven. Dit heeft de Governor onlangs ook in een vraaggesprek met verslaggevers aangehaald waarbij hij te kennen gaf dat koersstabiliteit hoge prioriteit geniet.

De economische data spreken op dit stuk verder ook voor zich. Zo koersen onze internationale reserves langzaam maar zeker naar een niveau van USD 400 miljoen, neemt de inflatie af en is er vanaf het tweede kwartaal van 2016 een overschot op de handelsbalans. Dit betekent dat er meer wordt geëxporteerd dan er wordt geïmporteerd. De vooruitzichten voor economische groei zijn voor 2017 gunstiger dan in 2016. De USD 400 miljoen grens van de internationale reserves zou al lang zijn doorbroken als de Bank de maandelijkse betalingen voor de invoer van brandstof niet zou verzorgen. De valutamarkt is echter nog te fragiel om de betaling voor invoer van brandstof met een gerust hart daaraan over te laten. Vandaag de dag bevinden de reserves zich op het niveau van USD 385 miljoen en dit nadat in de afgelopen weken aan enkele forse buitenlandse verplichtingen is voldaan. Het niveau van de monetaire reserves beliep per ultimo december 2016 een bedrag van USD 381,1 miljoen.

Als geruststelling voor de samenleving mag ook dienen dat de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën, alle destijds via bepaalde media verschenen berichten ten spijt, zich nog altijd strikt houden aan het door hen ondertekende memorandum of understanding van 25 april 2016, waarin is opgenomen dat de Staat niet bij de Bank zal aankloppen voor financiering van eventuele tekorten op het staatsbudget.

 Verkeerde berichtgeving, al dan niet bewust, door zelf verkeerd geïnformeerd te zijn, of met daadwerkelijke kwaadzinnige  intentie, kan onrust in de samenleving veroorzaken hetgeen onder meer naar de valutamarkt kan uitstralen.  Niemand is daarbij gebaat en het is daarom prettig te ervaren dat de kwaadwillige poging die al gisteren werd ingezet, niet geslaagd is!

  

Paramaribo, 28 maart 2017

Centrale Bank van Suriname

 

Bijlage: 

 

 

Suriname is het eerste land in de Amerika’s en het Caribisch gebied waar er Islamitisch Bankieren zal worden geïntroduceerd en dit is het resultaat van de reeds lang bestaande samenwerking met de Islamic Development Bank (IsDB). Als voortvloeisel hiervan heeft de Centrale Bank van 9 tot en met 11 januari met de IsDB een workshop verzorgd met als onderwerp ‘Islamic Banking and Finance’. De Islamic Research and Training Institute (IRTI), een werkarm van de IsDB, had hiervoor een deskundige van de Centrale Bank van Indonesië aangetrokken.

Islamitisch bankieren wordt verwelkomd als een alternatief op bestaande financieringsvormen, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze vorm van financieren zal een bijdrage moeten leveren aan de economische bedrijvigheid in Suriname. De Centrale Bank is zich bewust van de specifieke uitdagingen van Islamitisch financieren, zowel voor de Bank zelf als voor de financiële markten. Het doel van deze workshop was dan ook om de deelnemers inzicht te geven in de wet- en regelgeving van Islamitisch Bankieren en het toezicht daarop.

Specifieke aspecten zoals dubbele belastingheffing, Corporate governance, Shariah corporate governance en risk management hebben de aandacht gekregen. Behalve functionarissen van de Centrale Bank van Suriname hebben ook vertegenwoordigers van diverse ministeries en instituten, zoals het Ministerie van Financiën en het daaronder ressorterende directoraat der Belastingen, het GLISS, het Bureau voor de Staatsschuld en enkele functionarissen van de Centrale Bank van Guyana deelgenomen aan de workshop. In oktober 2015 heeft IRTI reeds een vier daagse training verzorgd. In die training hebben ook toen meerdere financiële instellingen geparticipeerd.

De delegatie van de IsDB zal tevens een onderzoek doen om de beperkingen in het huidige wettelijk en institutioneel raamwerk van Suriname te identificeren. Hierbij zullen aanbevelingen worden gedaan die de ontwikkeling van het Islamitisch financieren in Suriname moet bevorderen.

Centrale Bank President Glenn Gersie bedankt de heren Hylmun Izhar (links) en Yahya Aleem-Ur Rehman (midden) voor het delen van hun kennis over Islamic Banking and Finance  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,858 35,877
EUR 37,790 38,109
GBP 44,205 45,072
ANG 19,702 20,088
AWG 19,921 20,312
BRL 6,951 7,087
TTD 5,294 5,397
BBD 17,676 18,023
XCD 13,281 13,541
PER 100 GYD 17,039 17,373
CNY 5,208 5,310

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,795 36,056
EUR 37,357 38,218
GBP 44,127 45,001
ANG 19,668 20,057
AWG 19,886 20,280
BRL 6,939 7,076
TTD 5,284 5,389
BBD 17,645 17,995
XCD 13,257 13,520
PER 100 GYD 17,009 17,346
CNY 5,199 5,302

GoudcertificatenMaart 29

Coupure SRD
5 gram 22.640,91
10 gram 45.281,83
50 gram 226.409,15
100 gram 452.818,30
500 gram 2.264.091,48
1000 gram 4.528.182,97
Gold LBMA USD 1.962,85 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 29,2
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 35,0
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)