Paramaribo, 13 januari 2016
 
In de media zijn onlangs berichten verschenen over een verhoogd aanbod van valse biljetten van SRD 50- en SRD 100-. De Centrale Bank van Suriname is zelf niet geconfronteerd met deze valse biljetten. Wij zijn ons er evenwel van bewust dat er incidenteel altijd valse biljetten kunnen opduiken, vandaar dat steeds alertheid geboden is. 
Via onderstaande link wordt gedetailleerde informatie verstrekt hoe echte biljetten te onderscheiden van vervalste. Personen/instanties die SRD-bankbiljetten in hun bezit hebben, waarvan getwijfeld wordt aan de authenticiteit, kunnen die ook laten controleren door de afdeling Kassierderij van de Centrale Bank. Valse biljetten zijn waardeloos en worden niet vergoed. Niet opnieuw uitgeven, want dat is strafbaar.
 
Veiligheidselementen die op alle bankbiljetten gebruikt worden
1. 2-kleuren in elkaar grijpende Guilloche-patronen
2. 3-kleuren tastbare diepdruk
3. goud-iriserende strook
4. latente afbeelding “SR$” wordt zichtbaar als het biljet schuin wordt gehouden
5. watermerk met tekst “CBvS”
6. doorzichtvenster (perfecte aansluiting voor- en achterzijde)
7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten
8. zichtbare vezels
9. holografische strook
10. van kleur veranderende veiligheidsdraad met “SRD”-tekst
11. verstevigde randen en hoeken voor meer duurzaamheid 
 
Veiligheidselementen op hoge coupures
12. metallieke drukplaatinkt
13. optisch variabele inkt
 
 
 
Echtsheidskenmerken SRD-bankbiljetten
 
 
 
 
  
 
De Centrale Bank van Suriname ontkent berichten, als zou zij gesprekken voeren met cambio’s voor het samen opzetten van een ‘valutabasket’.
In het Dagblad De Ware Tijd, is de afgelopen dagen melding gemaakt van voorstellen van de Centrale Bank van Suriname aan cambio’s om samen een soort revolverend fonds te vormen. Hiervan zou een gemiddelde koers moeten worden afgeleid.  
 
De Centrale Bank van Suriname wenst met klem te benadrukken nimmer gesprekken gevoerd te hebben met cambio’s of de Vereniging van Cambiohouders over het opzetten van een valutabasket. Het bericht zoals verschenen in het medium/ de krant is dus niet waar en kan dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden.  
De Centrale Bank doet nogmaals een beroep op een ieder om te waken voor het verspreiden van  tendentieuze berichten en verkregen informatie eerst goed na te trekken alvorens die te publiceren.
 
 
Agro-ondernemers reageren enthousiast op KMO training CBvS/LVV
Agro-ondernemers zijn vol lof over de tweedaagse KMO training voor de agrarische sector die ze de afgelopen week gevolgd hebben in het trainingscentrum van de Centrale Bank. Ongeveer 25 land- en tuinbouwers, vissers en veeboeren werden door trainers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vaardigheden bijgebracht hoe verantwoord te ondernemen. De LVV trainers zijn in het kader van het ‘Train de trainer’ programma enkele weken terug door trainers van het Centrum voor Financiële Educatie & Ontwikkeling (CFEO) van de CBvS opgeleid. 
 
De afgelopen week kregen de LVV trainers de gelegenheid om voor het eerst hun overdrachtscapaciteiten te toetsen, door enkele agro-ondernemers op te leiden. Onder andere zijn behandeld de onderwerpen  grondbeginselen van ondernemerschap, de bedrijfsethiek, het schrijven van een bedrijfsplan, marketing en de financiële administratie. De LVV trainers doorstonden de toets met glans. In elk geval zijn de agro-ondernemers enthousiast over wat hen is bijgebracht.  “Ik neem heel veel mee uit deze training, vooral op het stuk van het financieel beheer van het bedrijf”, deelt een enthousiaste Sjachnaz Pengel desgevraagd mee. Pengel doet aan groente- en fruitteelt te Santopolder. “Ik weet nu beter hoe mijn bedrijf te draaien en waarop ik moet letten. Ik ben op het belang gewezen van het goed scheiden van privé- en zakelijke aangelegenheden en daar ga ik voortaan goed op letten”, aldus Pengel. 
Ook Willem Mohamedhoessein die al 25 jaar het beroep van visser uitoefent, zegt met de opgedane vaardigheden, in staat te zullen zijn om zijn bedrijf beter te managen. Het hebben van een goede administratie en het belang van budgetteren zag hij eerder over het hoofd. “Mijn salaris heb ik nooit gezien als bedrijfskosten. Dat zal ik voortaan wel doen”, aldus Mohamedhoessein. Beide trainees pleiten ervoor om ondernemers in andere sectoren ook te trainen. Dat zal ook gebeuren.  Na de agrarische sector is de toerismesector aan de beurt in het eerste kwartaal van 2016. Het streven is erop gericht om elk kwartaal trainers te trainen voor een bepaalde sector, die dan op hun beurt de kleine en middelgrote ondernemers van die sector zullen trainen. De trainers van het CFEO blijven te allen tijde beschikbaar voor raad en daad aan de eerder opgeleide trainers. 
Stefanie Kromopawiro en Julio Nasoem, beide LVV trainers, zeggen een goed gevoel te hebben overgehouden aan hun eerste project als trainer. Ze denken dat het goed gegaan is en de stof goed te hebben overgebracht. Ze zijn de trainers van de CBvS erkentelijk dat die hen op de achtergrond zijn blijven coachen. 
Het “kennisuitwisselingsprogramma” dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitvoert met de Financial Inclusion Development Agency (FIDA) van de Centrale Bank van Trinidad & Tobago (CBTT) is met de training van afgelopen week een volgende fase ingegaan. De FIDA blijft in contact met het CFEO over de voortgang van het KMO project dat onderdeel vormt van het “Financial Inclusion” beleid van de CBTT. De uitdaging die momenteel op het bord van het CFEO ligt is dat er met de samenwerkende instellingen, hier het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, een dusdanige kennisoverdracht naar de kleine en middelgrote ondernemingen plaatsvindt dat deze kennis ook daadwerkelijk toegepast wordt in de bedrijfsvoering.
Een van de belangrijke doelstellingen van financiële educatie is het bevorderen van het financieel bewustzijn en het financieel welzijn van alle burgers van Suriname. Bij adequate toepassing van het geleerde zal ook de financiële stabiliteit van het land worden bevorderd en op langere termijn economische groei en welzijn voor een ieder.
 

Klik hier voor deze versie van CBN Online

Klik hier voor deze versie van CBN Online

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,613 31,820
EUR 32,629 33,117
GBP 38,802 39,563
ANG 17,370 17,710
AWG 17,563 17,907
BRL 6,095 6,215
TTD 4,652 4,743
BBD 15,584 15,889
XCD 11,709 11,938
PER 100 GYD 15,022 15,316
CNY 4,504 4,592

Gewogen Gemiddelde Koersen02 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,165 30,760
EUR 30,846 31,197
GBP 37,025 37,758
ANG 16,574 16,902
AWG 16,758 17,090
BRL 5,816 5,931
TTD 4,438 4,526
BBD 14,870 15,165
XCD 11,172 11,393
PER 100 GYD 14,334 14,617
CNY 4,297 4,382

GoudcertificatenDecember 02

Coupure SRD
5 gram 18.446,87
10 gram 36.893,75
50 gram 184.468,74
100 gram 368.937,47
500 gram 1.844.687,35
1000 gram 3.689.374,70
Gold LBMA USD 1.803,15 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221130-1W 2022-11-30 86,0
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6
CBTD221109-1W 2022-11-09 87,3

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221130-1W 2022-11-30 103,2
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
CBTD221109-1W 2022-11-09 104,8
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)