De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 25 januari 2023 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2023 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand januari bedraagt SRD 11,1 miljard.

Bij de veiling op woensdag 18 januari 2023 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 400,- miljoen, waarbij het volledig volume werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 25 januari 2023 bedraagt in totaal SRD 1.000,- miljoen, waarvan SRD 700,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 200,- miljoen voor het 1-maands TD-instrument en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230125-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  700.000.000,-
 Veilingdatum  25 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  25 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  25 januari 2023

 

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230125-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  200.000.000,-
 Veilingdatum  25 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  25 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  25 januari 2023

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230125-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  25 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  25 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  25 januari 2023

 

Paramaribo, 23 januari 2023

CENTRALE BANK VAN SURINAME

Antonio Goncalves, de officiële IDB-vertegenwoordiger in Suriname, is op 16 januari 2023 op werkbezoek geweest bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de technische assistentie aan de CBvS in het kader van onder meer financiële inclusie te bespreken. Hij werd vergezeld door zijn technisch team onder leiding van de heer Diego Herrera.

 

Naast Governor M. Roemer waren ook aanwezig de directeuren H. Dorinnie (Monetaire en economische zaken) en R. Adhin (Toezicht Kredietwezen). In dit werkbezoek participeerden ook het hoofd van de afdeling Informatie- en communicatietechnologie, J. Wong A Foe, het hoofd van de afdeling International Relations, F. Patterson, en het hoofd van de afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, D. van Leeuwen. Er werden ideeën uitgewisseld omtrent de initiatieven welke de CBvS verder kan ontplooien ter optimalisering van het betalingsverkeer in Suriname. Ook werden enkele ervaringen belicht van andere landen waar de IDB ook onderzoek heeft gedaan, waaronder Ecuador, Honduras, Brazilië en Colombia. De manier waarop deze landen hun elektronische betalingsverwerkingssysteem ontwikkeld hebben, zou voor Suriname een voorbeeld kunnen zijn, aangezien de economieën in de regio overeenkomsten vertonen.

 

De IDB heeft gewezen op het belang van dataverzameling voor het formuleren van concreet beleid ten aanzien van financiële inclusie.  De CBvS erkent eveneens het belang van relevante data voor het inventariseren van het aanbod van betalingsdiensten in Suriname en de analyse van het financiële inclusie-ecosysteem. Er is een stappenplan uitgezet en beide partijen hebben zich gecommitteerd om het traject van onderzoek van het landschap van de financiële infrastructuur af te ronden.   

 

De CBvS is ingenomen met het bezoek van de IDB en kijkt uit naar de verdere verdieping van de samenwerking.

 

Centrale Bank van Suriname

20 januari 2023

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 18 januari 2023 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2023 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand januari bedraagt SRD 11,1 miljard.

Bij de veiling op woensdag 11 januari 2023 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.400,- miljoen, waarvan SRD 889,9 miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 18 januari 2023 bedraagt in totaal SRD 400,- miljoen, waarvan SRD 250,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 100,- miljoen voor het 1-maands TD-instrument en SRD 50,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230118-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  250.000.000,-
 Veilingdatum  18 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  18 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  18 januari 2023

 

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230118-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  18 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  18 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  18 januari 2023

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt: 

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD230118-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  50.000.000,-
 Veilingdatum  18 januari 2023
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  18 januari 2023 02:30 PM
 Afwikkelingsdatum  18 januari 2023

 

Paramaribo, 17 januari 2023

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 18 januari 2023, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het volume voor deze veiling bedroeg SRD 400,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 250,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 100,- miljoen voor het 1-maands en SRD 50,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 388,- miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, waarvan SRD 250,- miljoen is toegewezen. Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 282,2 miljoen geboden, waarvan SRD 100,- miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken in totaal SRD 131,- miljoen aangeboden, waarvan SRD 50,- miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gedaald met 14,2 procentpunt naar 59,7%. De jaar-op-jaar inflatie per eind november 2022 bedraagt 49,5%.

Voor het overzicht met het veilingresultaat klikt u hier.

In de zesde evaluatie sinds de goedkeuring van het Actieplan en de laatste voor 2022 blikt de Bank terug op de belangrijkste ontwikkeling in 2022. Al met al is er over de gehele linie enorm veel werk verzet en zijn er hele mooie resultaten geboekt. Echter zijn er ook trajecten die, binnen en buiten de invloedsfeer van de Bank, de verwachte afronding hebben overschreden. Uit de 22 activiteiten opgenomen in het Actieplan zijn intussen zeven volledig afgerond en dient een activiteit nog opgestart te worden. In 2023 zal met dezelfde voortvarendheid gewerkt worden aan de realisatie van de nog openstaande activiteiten in het Actieplan. Op de webpagina van de Bank is er een nieuwe versie van het Actieplan geplaatst waarin de status van de diverse acties is bijgewerkt. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN GEWEEST in 2022? 

1. De aanname van de Bankwet 2022 door De Nationale Assemblee.

In juni is de Centrale Bankwet 2022 door De Nationale Assemblee aangenomen. Verscheidene functionarissen van de Bank hebben een wezenlijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van deze Wet. Na afkondiging zal deze Wet een goede formele basis bieden voor de verdere ontwikkeling van de belangrijke pilaren van de governance van de Bank.. 

2. De publicatie van de jaarverslagen over de boekjaren 2016 tot en met 2019.
 

De jaarverslagen over de boekjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn gepubliceerd op de webpagina van de Bank. Hiermee is er verdere invulling gegeven aan het streven om in 2023 wederom over te kunnen gaan tot de tijdige financiële verslaggeving in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

3.

De start van de implementatie van "International Financial Reporting Standards" (IFRS. 

 

Diverse functionarissen hebben met de consultants van het IMF de nodige informatie uitgewisseld en “position papers” opgesteld om de transitie naar een jaarrekening conform IFRS vanaf het boekjaar 2020 mogelijk te maken. De samenstelling van de IFRS-jaarrekening 2020 bevindt zich in ver gevorderd stadium.

4. Capaciteitsopbouw afdeling Internal Audit en uitvoering audits. 
  De externe partij (co-sourcer) die de afdeling assisteert bij haar opzet heeft de medewerkers de basisvaardigheden van internal auditing bijgebracht. Voorts hebben partijen een aanvang gemaakt, en in sommige gevallen afgerond, met audits op cruciale gebieden.
5. De voortzetting van de operationeel risicobeoordelingen.
 

Er zijn verscheidene operationeel risicobeoordelingen uitgevoerd waarbij de significante risico’s zijn toegevoegd aan het risicoregister van de Bank. Middels concrete actieplannen wordt er invulling gegeven aan het mitigeren van de geïdentificeerde risico’s in lijn met de risico tolerantie van de Bank. 

6. De aanvang van het traject bedrijfscontinuïteit.
 

Met het traject bedrijfscontinuïteit is het initiatief genomen de Bank zodanig te positioneren dat zij veerkrachtig blijft door snel te reageren op een onderbreking. Een sterke bedrijfscontinuïteit beperkt langdurige storingen van cruciale processen en bespaart geld, tijd en voorkomt reputatieschade.

7. De officiële start van vastleggen van de processen van de Bank middels een waardeketen. 
 

Met dit traject tracht de Bank haar processen en de daarbij behorende verantwoordelijken voor eenieder inzichtelijk te maken, om vervolgens de nodige verbeteracties vanuit verschillende disciplines mogelijk te maken. 

8. De afronding van de review van de Investment Policy en Manuals.
 

In het kader van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves heeft een projectteam binnen de Bank een grote herziening van de Investment Policy, welke sturing geeft aan het beheer van de reserves en de Manuals, die werkinstructies bevatten, afgerond. De concepten genieten fiat van de Governor en de directeuren en zijn aangeboden aan de RvC voor goedkeuring.

 

Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de komende 3 maanden?

  1. De publicatie van de jaarverslagen over de boekjaren 2020 en 2021 conform de IFRS.

  2. De bekrachtiging van de Bankwet 2022 door de President van de Republiek en de publicatie daarvan in het Advertentieblad.

  3. De start van het traject inhoudende het implementeren van het Handboek Deugdelijk Bestuur.

  4. De afronding van het traject m.b.t. het versterken van de governance en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves middels de goedkeuring van de gewijzigde Investment Policy en de Manuals door de RvC en de ondertekening door de relevante actoren.

 

[1] Het Actieplan is op 31 mei 2021 initieel goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank en aangepast op 13 september 2021.

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,795 36,021
EUR 38,051 38,925
GBP 44,198 45,064
ANG 19,668 20,053
AWG 19,886 20,276
BRL 7,017 7,155
TTD 5,288 5,392
BBD 17,645 17,991
XCD 13,257 13,517
PER 100 GYD 17,009 17,342
CNY 5,203 5,305

Gewogen Gemiddelde Koersen30 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,898 36,271
EUR 37,553 37,981
GBP 44,325 45,202
ANG 19,724 20,115
AWG 19,943 20,338
BRL 7,037 7,177
TTD 5,303 5,408
BBD 17,696 18,047
XCD 13,296 13,559
PER 100 GYD 17,058 17,395
CNY 5,218 5,321

GoudcertificatenMaart 30

Coupure SRD
5 gram 22.756,69
10 gram 45.513,38
50 gram 227.566,88
100 gram 455.133,76
500 gram 2.275.668,82
1000 gram 4.551.337,63
Gold LBMA USD 1.965,00 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 29,2
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 35,0
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)