De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 19 oktober 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.000,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 400,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 102,- miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 404,- miljoen en SRD 52,1 miljoen aangeboden, welke bedragen zijn toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 2,2 procentpunt naar 82,4%. De jaar-op-jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 19 oktober 2022

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 19 oktober 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand oktober bedraagt SRD 10,7 miljard.

Bij de veiling op woensdag 12 oktober 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 800,- miljoen, waarvan SRD 418,5 miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 19 oktober 2022 bedraagt in totaal SRD 1.000,- miljoen, waarvan SRD 400,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 500,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  400.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  500.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221019-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  19 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  19 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  19 oktober 2022

 

Paramaribo, 17 oktober 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) op woensdag 12 oktober 2022 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Op deze veiling zal de Bank naast het 1-weeks TD-instrument ook het 1-maands en 3-maands TD-instrument veilen. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren. De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand oktober bedraagt SRD 10,7 miljard.

Bij de veiling op woensdag 5 oktober 2022 heeft de Centrale Bank van Suriname een termijndepositoveiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Het OMO-veilingvolume was SRD 1.000,- miljoen, waarvan SRD 1.076,- miljoen werd toegewezen.  

De Centrale Bank van Suriname gaat door met haar verkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 12 oktober 2022 bedraagt in totaal SRD 800,- miljoen, waarvan SRD 150,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 550,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevens van het 1-weeks termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-1W
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  150.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

De gegevens van het 1-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-1M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  550.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

 

De gegevens van het 3-maands termijndeposito zijn als volgt:

 Omschrijving  Parameters
 Veiling-ID  CBTD221012-3M
 Valuta van uitgifte  SRD
 Veilingvolume  100.000.000,-
 Veilingdatum  12 oktober 2022
 Veilingtijd  08:00 AM - 10:30 AM
 Type instrument  TD
 Bekendmaking veilingresultaat  12 oktober 2022 02:30PM
 Afwikkelingsdatum  12 oktober 2022

 

Paramaribo, 10 oktober 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 12 oktober 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 800,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 150,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 550,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 82,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 296,- miljoen en SRD 40,- miljoen aangeboden, welke bedragen zijn toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 2,2 procentpunt naar 80,2%. De jaar-op-jaar inflatie per eind augustus 2022 bedraagt 39,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%. 

Veilingresultaten 12 oktober 2022

Onder het huidige zwevend wisselkoersregiem dat vanaf 7 juni 2021 van toepassing is in Suriname worden de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) genoteerd op basis van de dagelijkse gerealiseerde aan- en verkoop transactiekoersen van de banken en wisselkantoren die onder toezicht staan van de Bank. In de media verschijnen verschillende wisselkoersanalyses, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wisselkoersnoteringen van de Bank zonder een goed onderscheid te maken tussen de girale wisselkoersnoteringen en die van bankpapier. Uit de mediaberichten blijkt ook dat ervan wordt uitgegaan dat de Bank naar eigen inzichten kan of moet interveniëren in de valutamarkt, aangezien zij inmiddels een flinke internationale reservepositie heeft opgebouwd. In dit bericht verschaft de Bank een verduidelijking met betrekking tot de girale en contante wisselkoersnoteringen en de valuta-interventiemogelijkheden.

 

Sinds 7 juni 2021 publiceert de Bank de wisselkoersen aan de hand van de dagelijks gerapporteerde vreemde valutatransacties van de banken en wisselkantoren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vreemde valutatransacties die via het girale en het contante transactieverkeer worden afgewikkeld door de banken en wisselkantoren. Het girale transactieverkeer geschiedt overwegend via bankrekeningen, terwijl het contante transactieverkeer middels fysiek geld plaatsvindt. De girale en contante aan- en verkooptransacties van vreemde valuta door de banken en wisselkantoren worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Bank, waaruit vervolgens respectievelijk girale en contante wisselkoersen voortvloeien die de Bank publiceert.

 

De afgelopen weken is te constateren dat bij de girale wisselkoersnoteringen van de Bank een daling is waar te nemen, terwijl de wisselkoersnoteringen van bankpapier de neerwaartse ontwikkeling van de girale wisselkoersnoteringen onvoldoende volgen. De reden van deze divergerende wisselkoersontwikkeling is gelegen aan de bereidheid en de verantwoordelijke opstelling van partijen op de valutamarkt om in de girale sfeer de voorziening van vreemde valuta voor basisgoederen, zoals brandstof, medicijnen, meel e.d. tegen de lager genoteerde marktkoersen te doen. Het contante segment van de valutamarkt is nog niet overgestapt op een gemeenschappelijke gedragslijn, waardoor er nog een discrepantie is waar te nemen in de girale en contante wisselkoersnoteringen van de Bank die een reflectie is van de marktconforme vreemde valutatransacties gerapporteerd door de banken en wisselkantoren.

 

De valuta-interventiemogelijkheden van de Bank zijn in het overeengekomen programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beperkt en geconditioneerd in termen van het moment van valuta-interventie dat gekoppeld is aan een bepaald percentage van depreciatie van de SRD binnen een dag en niet op dag-op-dag basis, de omvang van de valuta-interventie en de wijze van de allocatie van vreemde valuta op een veiling. Onder deze condities is een valuta-interventie door de Bank niet meer vanzelfsprekend als voorheen het geval is geweest. De onderhandelingen met het IMF voor aanpassingen van het programma worden binnenkort opgestart met het doel meer flexibiliteit mogelijk te maken binnen het ondersteuningsprogramma dat nog steeds in uitvoering is.

 

De Bank heeft onlangs, na een besluit van de Deviezencommissie inzake de zogenoemde retentieregeling, richtlijnen uitgevaardigd om de gemeenschappelijke gedragslijn op de valutamarkt te bevorderen en de vreemde valutastroom bij het bankwezen te vergroten. Tevens zijn de geldtransporten van vreemde valuta en de giralisering van die middelen door de Bank op gang gebracht, hetgeen heeft geresulteerd in de normalisering van het internationaal giraal betalingsverkeer. Zij verwacht met de ondersteuning van de banken, de wisselkantoren en de overheid op termijn de rust op de valutamarkt te doen wederkeren en de convergentie van de girale en de contante wisselkoersen te bewerkstelligen.

 

Centrale Bank van Suriname

Paramaribo, vrijdag 07 oktober 2022

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,613 31,820
EUR 32,629 33,117
GBP 38,802 39,563
ANG 17,370 17,710
AWG 17,563 17,907
BRL 6,095 6,215
TTD 4,652 4,743
BBD 15,584 15,889
XCD 11,709 11,938
PER 100 GYD 15,022 15,316
CNY 4,504 4,592

Gewogen Gemiddelde Koersen02 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,165 30,760
EUR 30,846 31,197
GBP 37,025 37,758
ANG 16,574 16,902
AWG 16,758 17,090
BRL 5,816 5,931
TTD 4,438 4,526
BBD 14,870 15,165
XCD 11,172 11,393
PER 100 GYD 14,334 14,617
CNY 4,297 4,382

GoudcertificatenDecember 02

Coupure SRD
5 gram 18.446,87
10 gram 36.893,75
50 gram 184.468,74
100 gram 368.937,47
500 gram 1.844.687,35
1000 gram 3.689.374,70
Gold LBMA USD 1.803,15 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221130-1W 2022-11-30 86,0
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6
CBTD221109-1W 2022-11-09 87,3

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221130-1W 2022-11-30 103,2
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
CBTD221109-1W 2022-11-09 104,8
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)