Onder het huidige zwevend wisselkoersregiem dat vanaf 7 juni 2021 van toepassing is in Suriname worden de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) genoteerd op basis van de dagelijkse gerealiseerde aan- en verkoop transactiekoersen van de banken en wisselkantoren die onder toezicht staan van de Bank. In de media verschijnen verschillende wisselkoersanalyses, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wisselkoersnoteringen van de Bank zonder een goed onderscheid te maken tussen de girale wisselkoersnoteringen en die van bankpapier. Uit de mediaberichten blijkt ook dat ervan wordt uitgegaan dat de Bank naar eigen inzichten kan of moet interveniëren in de valutamarkt, aangezien zij inmiddels een flinke internationale reservepositie heeft opgebouwd. In dit bericht verschaft de Bank een verduidelijking met betrekking tot de girale en contante wisselkoersnoteringen en de valuta-interventiemogelijkheden.

 

Sinds 7 juni 2021 publiceert de Bank de wisselkoersen aan de hand van de dagelijks gerapporteerde vreemde valutatransacties van de banken en wisselkantoren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vreemde valutatransacties die via het girale en het contante transactieverkeer worden afgewikkeld door de banken en wisselkantoren. Het girale transactieverkeer geschiedt overwegend via bankrekeningen, terwijl het contante transactieverkeer middels fysiek geld plaatsvindt. De girale en contante aan- en verkooptransacties van vreemde valuta door de banken en wisselkantoren worden afzonderlijk gerapporteerd aan de Bank, waaruit vervolgens respectievelijk girale en contante wisselkoersen voortvloeien die de Bank publiceert.

 

De afgelopen weken is te constateren dat bij de girale wisselkoersnoteringen van de Bank een daling is waar te nemen, terwijl de wisselkoersnoteringen van bankpapier de neerwaartse ontwikkeling van de girale wisselkoersnoteringen onvoldoende volgen. De reden van deze divergerende wisselkoersontwikkeling is gelegen aan de bereidheid en de verantwoordelijke opstelling van partijen op de valutamarkt om in de girale sfeer de voorziening van vreemde valuta voor basisgoederen, zoals brandstof, medicijnen, meel e.d. tegen de lager genoteerde marktkoersen te doen. Het contante segment van de valutamarkt is nog niet overgestapt op een gemeenschappelijke gedragslijn, waardoor er nog een discrepantie is waar te nemen in de girale en contante wisselkoersnoteringen van de Bank die een reflectie is van de marktconforme vreemde valutatransacties gerapporteerd door de banken en wisselkantoren.

 

De valuta-interventiemogelijkheden van de Bank zijn in het overeengekomen programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beperkt en geconditioneerd in termen van het moment van valuta-interventie dat gekoppeld is aan een bepaald percentage van depreciatie van de SRD binnen een dag en niet op dag-op-dag basis, de omvang van de valuta-interventie en de wijze van de allocatie van vreemde valuta op een veiling. Onder deze condities is een valuta-interventie door de Bank niet meer vanzelfsprekend als voorheen het geval is geweest. De onderhandelingen met het IMF voor aanpassingen van het programma worden binnenkort opgestart met het doel meer flexibiliteit mogelijk te maken binnen het ondersteuningsprogramma dat nog steeds in uitvoering is.

 

De Bank heeft onlangs, na een besluit van de Deviezencommissie inzake de zogenoemde retentieregeling, richtlijnen uitgevaardigd om de gemeenschappelijke gedragslijn op de valutamarkt te bevorderen en de vreemde valutastroom bij het bankwezen te vergroten. Tevens zijn de geldtransporten van vreemde valuta en de giralisering van die middelen door de Bank op gang gebracht, hetgeen heeft geresulteerd in de normalisering van het internationaal giraal betalingsverkeer. Zij verwacht met de ondersteuning van de banken, de wisselkantoren en de overheid op termijn de rust op de valutamarkt te doen wederkeren en de convergentie van de girale en de contante wisselkoersen te bewerkstelligen.

 

Centrale Bank van Suriname

Paramaribo, vrijdag 07 oktober 2022

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,504 35,874
EUR 37,586 37,802
GBP 43,381 44,231
ANG 19,508 19,890
AWG 19,724 20,111
BRL 6,658 6,789
TTD 5,222 5,325
BBD 17,502 17,845
XCD 13,150 13,407
PER 100 GYD 16,871 17,201
CNY 5,167 5,269

Gewogen Gemiddelde Koersen24 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,514 35,929
EUR 37,258 37,777
GBP 43,393 44,252
ANG 19,513 19,900
AWG 19,730 20,121
BRL 6,660 6,792
TTD 5,224 5,327
BBD 17,507 17,854
XCD 13,153 13,414
PER 100 GYD 16,875 17,209
CNY 5,169 5,271

GoudcertificatenMaart 24

Coupure SRD
5 gram 22.813,18
10 gram 45.626,36
50 gram 228.131,81
100 gram 456.263,62
500 gram 2.281.318,12
1000 gram 4.562.636,25
Gold LBMA USD 1.977,95 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8
CBTD230301-1W 2023-03-01 29,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
CBTD230301-1W 2023-03-01 35,5
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan*   3.7 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)