Suriname heeft in de afgelopen jaren een zware grondstoffenprijsschok ervaren: de goudprijs daalde met meer dan 55% vanaf de piek, terwijl de exportprijs van onze olie in het afgelopen jaar met bijna 60% daalde. Als gevolg hiervan zijn de vreemde valuta-instroom van Suriname en de Centrale Bank reserves aanzienlijk gedaald. Valutadepreciaties of devaluaties onder grondstoffen exporteurs zijn gedurende 2015 aanzienlijk geweest, en de druk op de Surinaamse valuta is even groot. Aangezien de prijzen van onze exportgoederen zijn afgenomen, is het noodzakelijk om de prijs van onze munt ook aan te passen. Uitstel van aanpassing zal leiden tot onnodige economische en sociale kosten. Met ingang van vandaag, 18 november 2015, wordt de middenkoers vastgesteld op SRD 4,00 per US-dollar. De Centrale Bank zal een verschil tussen de aan- en verkoopkoers hanteren van +/- één procent rond de middenkoers, dat wil zeggen, dat de aankoopkoers wordt vastgesteld op SRD 3,96 per US-dollar en de verkoopkoers op SRD 4,04 per US-dollar.
De valutamarkt in Suriname heeft bewezen goed te reageren op veranderingen in vraag en aanbod en het is de bedoeling van de Centrale Bank om de marktwerking en concurrentie te bevorderen, en tegelijkertijd te zorgen voor een nauwere integratie en verdieping van de valutamarkt in Suriname. Daarom zal de Centrale Bank een bandbreedte hanteren voor valutatransacties van +/- 5% rond de middenkoers, dat wil zeggen dat marktparticipanten US-dollars mogen kopen en verkopen in een bandbreedte tussen SRD 3,80 per US-dollar en SRD 4,20 per US-dollar. Alle bedrijven die een vergunning hebben voor de handel in vreemde valuta zijn verplicht hun aan- en verkoopkoersen zichtbaar te maken voor alle potentiële klanten, en een gewogen gemiddelde koers alsook het volume van de aankopen en verkopen van deviezen na de sluiting van de werkdag te rapporteren aan de Centrale Bank. Indien bedrijven dit nalaten, zal het leiden tot intrekking van de vergunning om in vreemde valuta te handelen.
Een wisselkoersaanpassing moet vergezeld zijn van passend monetair en fiscaal beleid. In de afgelopen weken heeft de Centrale Bank het monetair beleid aangescherpt door een verhoging van het kasreservepercentage om te voorkomen dat overtollige liquiditeiten uiteindelijk resulteren in een verhoogde druk op prijzen, inclusief de wisselkoers. Het is de bedoeling van de Centrale Bank een strakke controle te hebben op monetaire aggregaten om ervoor te zorgen dat inflatoire gevolgen van de devaluatie worden geminimaliseerd. De Centrale Bank doet een beroep op de regering om een strak fiscaal beleid te voeren ter voorkoming van opwaartse druk op prijzen en de valutamarkt vanwege grotere vraag naar goederen en diensten. We doen ook een beroep op de sociale partners om het aanpassingsproces te ondersteunen door het minimaliseren van prijs- en loonstijgingen. Ongerechtvaardigde prijs- en loonstijgingen zullen risico’s voor de macro-economische stabiliteit met zich meebrengen en nadelig zijn voor het land en het welzijn van alle Surinamers. De Centrale Bank zal in de toekomst indirecte monetaire beleidsinstrumenten introduceren die haar in staat zullen stellen een meer proactief monetaire beleid te voeren.
 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,858 35,877
EUR 37,790 38,109
GBP 44,205 45,072
ANG 19,702 20,088
AWG 19,921 20,312
BRL 6,951 7,087
TTD 5,294 5,397
BBD 17,676 18,023
XCD 13,281 13,541
PER 100 GYD 17,039 17,373
CNY 5,208 5,310

Gewogen Gemiddelde Koersen29 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,795 36,056
EUR 37,357 38,218
GBP 44,127 45,001
ANG 19,668 20,057
AWG 19,886 20,280
BRL 6,939 7,076
TTD 5,284 5,389
BBD 17,645 17,995
XCD 13,257 13,520
PER 100 GYD 17,009 17,346
CNY 5,199 5,302

GoudcertificatenMaart 29

Coupure SRD
5 gram 22.640,91
10 gram 45.281,83
50 gram 226.409,15
100 gram 452.818,30
500 gram 2.264.091,48
1000 gram 4.528.182,97
Gold LBMA USD 1.962,85 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 29,2
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 35,0
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)