De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal met ingang van morgen voor enkele dagen als gastheer van twee belangrijke Caribische conferenties optreden waarin in totaal 140 personen zullen participeren die voornamelijk uit de regio afkomstig zijn. Op 20 en 21 juni wordt aangevangen met de conferentie van de Caribbean Association of Pension Supervisors (CAPS), een organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen. Vervolgens vindt gedurende de periode 22 t/m 24 juni de conferentie van de Caribbean Association of Insurance Regulators (CAIR) plaats. Zoals de naam al laat doorschemeren nemen toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen en op verzekeringsbemiddelaars aan deze tweede conferentie deel. 
 
CAPS
De CAPS is een uitvloeisel van de Internationale organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen (IOPS). Deze Caribische organisatie telt, met inbegrip van de CBvS, 20 leden en heeft tot doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling van het toezicht op pensioenfondsen in het Caribisch gebied. Jaarlijks wordt een conferentie en een algemene ledenvergadering belegd, waarvan de organisatie tussen de lidlanden rouleert. Dit jaar is het thema van de conferentie “ Strengthening Pension Supervision and Regulation to Support Financial Stability” en tegen die achtergrond zal de invloed van de mondiale groei van de pensioensector en de regelgeving en het toezicht in de regio aan de orde worden gesteld. Aangelegenheden zoals best practices en normen voor vermogensbeheer, regulering van - en het toezicht op - beleggingen en pensioenfondsen en financiële stabiliteit zullen verwachtbaar ook ruim worden belicht. Suriname is voor de eerste maal belast met de organisatie en de CBvS zal zich een goed gastheer tonen voor de 60 participanten.  
 
CAIR
De CAIR heeft als doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling - en de handhaving - van ordening van verzekeringen in het Caribisch gebied, volgens internationaal geaccepteerde normen. Dit doel probeert zij te bewerkstelligen door onder andere interactief met andere verzekeringstoezichthouders problemen, zorgpunten en ervaringen te delen.  Ook wordt educatie voor verzekeringstoezichthouders bemoedigd en ondersteund. De CAIR telt 20 leden, waaronder dus ook de CBvS, die toezichthouder is op verzekeringsmaatschappijen die in Suriname gevestigd zijn. Deze jaarlijkse conferentie en de daaraan gekoppelde ledenvergadering wordt ook voor het eerst in Suriname gehouden en zal ongeveer 80 deelnemers hebben.  Het thema van de CAIR conferentie is “Risk-based Capital for Insurance Companies- Moving Towards a Regional standard”. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen betreffen kapitaaltoereikendheid en solvabiliteit, regionale toezichtstandaarden en herverzekering.
 

Klik hier voor het persbericht

Klik hier voor het persbericht

Klik hier voor het persbericht

 
Overtuigend monetair en fiscaal beleid voorbereid
 
De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft kennisgenomen van berichten die ten aanzien van de wisselkoers en de valutamarkt ernstige verontrusting binnen de gemeenschap teweeg dreigen te brengen. De koers op de parallelle markt is de afgelopen dagen, tegen alle economische fundamenten in, kunstmatig sterk omhoog gebracht. Gegeven de economische fundamenten, het bijgesteld monetair en fiscaal beleid is de enige conclusie die getrokken kan worden dat de koersstijging gedreven wordt door opzettelijke verspreiding van verkeerde informatie en door speculatie. De Bank is ervan overtuigd dat de evenwichtskoers die door de zuivere werking van het mechanisme van vraag en aanbod tot stand zal komen, op een lager niveau ligt dan dat van de huidige parallelle markt en/of van dat als gerucht wordt verspreid. 
Volstrekt verkeerd is de informatie dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bepaalde target van de wisselkoers voor ogen heeft. Niets is minder waar! Als voorhoedeloper bij de bewaking van de waarde van onze munt, verzekert de Bank de gemeenschap dat op maat gesneden monetair en fiscaal beleid gericht is op prijsstabiliteit en evenwicht in de economie en dat dit beleid onomwonden bijval van het IMF gekregen heeft. 
Reeds getroffen maatregelen op het terrein van het fiscaal beleid, de aanscherping van het monetair beleid, waarbij nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd hebben diepe indruk gemaakt op topdeskundigen van het IMF, de Wereldbank (WB), de Caribbean Development Bank (CDB) en de Inter-American Development Bank (IADB) en wel zodanig dat deze organisaties zich uitdrukkelijk bereid verklaren om aanmerkelijke financiële en technische steun aan ons land te geven (zie links beneden); het een en ander nadat de formele plichtplegingen zijn verricht. Dat de monetaire autoriteiten de historische beslissing genomen hebben om binnenkort een overeenkomst te ondertekenen waarbij met elkaar wordt afgesproken dat zelfs financiering van de Staat conform de Bankwet, vooruitlopend op de wetswijziging, niet langer zal plaatsvinden, is door hen als hoog uitzonderlijk gekwalificeerd. 
De Bank zal op korte termijn onder meer beginnen met depositoveilingen voor banken, om zodoende extra liquiditeiten te binden, zodat die uiteindelijk niet uitmonden in een verhoging van de vraag naar vreemde valuta. Hierdoor zal de rente bij de banken voor het beleggend publiek zeer aantrekkelijk worden en kan men een redelijk rendement ontvangen op beleggingen in SRD. Medio 2016 zal de Bank ook starten met de veiling van schatkistpapier voor monetaire beleidsdoeleinden. Dit houdt in dat schatkistpapier, afhankelijk van het niveau van de geldhoeveelheid in de maatschappij, gekocht of verkocht zal worden. Bij verkoop zullen de verkregen SRD’s bevroren worden zodat die geen vraag kunnen uitoefenen in de economie. 
Bankpresident Gersie wenst een uitdrukkelijke geruststelling te geven aan het publiek dat beleid in kaart is gebracht dat ongetwijfeld rust op de valutamarkt en in de economie zal brengen. Het publiek wordt opgeroepen zich niet nodeloos in paniek te laten brengen en er vertrouwen in te hebben dat dag en nacht gewerkt wordt aan verbetering van de algehele economische situatie van het land. Vooralsnog mag ons land uitzien naar circa US$ 900 miljoen overbruggingsfinanciering gedurende twee jaren tegen zachte leencondities verkregen van internationale financiële instituten, zoals het IMF, de WB, IDB en de CDB. Zoals de ervaring leert, leidt zulke overbruggingsfinanciering voor een geloofwaardig herstelprogramma tot groot vertrouwen van zowel het publiek in het eigen land als dat van het buitenland. Behalve de verwachte financiële steun van de Internationale Financiële Instellingen, merken wij ook tekenen van herstel in de internationale prijzen van olie en goud, die de Bank in staat zullen stellen om haar monetaire reserves versneld op een adequaat stabiel niveau te brengen.
Gevraagd wordt dat de gemeenschap zich niet laat opjutten maar dat wij juist gezamenlijk werken aan herstel van de economie en dat wij investeerders, zowel binnenlandse als buitenlandse, verwelkomen om gezamenlijk een robuuste economie neer te zetten. De benadering van toonaangevende multilaterale lichamen, zoals het IMF en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, ten aanzien van ons land kunt u nu nalezen door op de volgende links te klikken. Het geruststellend gevoel dat bij ons leeft, wordt zodoende met u gedeeld. 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,703 29,176
EUR 30,550 31,627
GBP 37,080 37,807
ANG 15,771 16,080
AWG 15,946 16,259
BRL 5,125 5,225
TTD 4,222 4,305
BBD 14,149 14,427
XCD 10,631 10,839
GYD PER 100 13,639 13,906
CNY 3,945 4,022

Gewogen Gemiddelde Koersen24 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,373 28,842
EUR 30,032 30,339
GBP 36,653 37,379
ANG 15,590 15,898
AWG 15,763 16,075
BRL 5,066 5,166
TTD 4,173 4,256
BBD 13,987 14,264
XCD 10,509 10,717
GYD PER 100 13,482 13,749
CNY 3,899 3,977

GoudcertificatenJuli 24

Coupure SRD
5 gram 22.541,79
10 gram 45.083,57
50 gram 225.417,86
100 gram 450.835,73
500 gram 2.254.178,65
1000 gram 4.508.357,30
Gold LBMA USD 2.403,10 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240724-1W 2024-07-24 8,2
CBTD240717-1W 2024-07-17 8,5
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240724-1W 2024-07-24 9,8
CBTD240717-1W 2024-07-17 10,2
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures