De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft op 14 november 2023 haar jaarverslag 2020 gepubliceerd op haar website. Met deze publicatie is nog een stap gezet voor het inlopen van de achterstand betreffende het publiceren van jaarverslagen vanaf het verslagjaar 2015. De Bank heeft het Jaarverslag 2015 in 2020 gepubliceerd en heeft gestaag gewerkt aan de publicaties van 2016, 2017, 2018, 2019 en thans 2020. Het streven van de Bank is om in het komend jaar de jaarverslagen 2021 en 2022 te publiceren, waardoor zij haar achterstand vrijwel zal hebben ingelopen. De Bank spreekt de intentie uit om haar jaarverslagen in overeenstemming met haar wettelijke bepalingen uit te brengen.

In het verslag 2020 zijn de algemene, financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in het verslagjaar, uiteengezet. De voor de jaarrekening 2020 relevante gebeurtenissen na balansdatum zijn ook opgenomen in het verslag.

De Bank is zich terdege bewust van de noodzaak om aan de samenleving deze informatie te verstrekken. Met de nodige inspanning en zorgvuldigheid is de jaarrekening 2020 uitgebracht zoals opgenomen in het Jaarverslag 2020. De jaarrekening 2020 is gebaseerd op nieuwe rapporteringstandaarden, de Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden (IFRS). Bij de opmaak van de jaarrekening 2020 op basis van IFRS dienden de cijfers over 2019 en 2018 eveneens op deze standaard geschoeid te zijn, hetgeen arbeidsintensief was temeer de Bank haar eigen voorschriften heeft conform de Bankwet.

In het jaarverslag 2020 komen ook aan de orde: de internationale en regionale economische ontwikkelingen, de nationale economische ontwikkeling, de monetaire ontwikkeling, de ontwikkeling van de betalingsbalans, de ontwikkeling van de staatsfinanciën, het toezicht op de financiële sector en de verantwoording van de financiële positie van de CBvS.

 

Het Jaarverslag 2020 kan gedownload worden van de website, www.cbvs.sr

(Ga naar: Publicaties & Research, CBVS Jaarverslagen, Jaarverslagen, Jaarverslag 2020 of klik op de link https://www.cbvs.sr/images/content/annual-reports/Jaarverslag_2020_secured.pdf )

 

Paramaribo, 15 november 2023

Centrale Bank van Suriname

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,275 35,484
EUR 37,449 38,347
GBP 44,566 45,439
ANG 19,382 19,762
AWG 19,597 19,981
BRL 7,127 7,266
TTD 5,217 5,319
BBD 17,389 17,730
XCD 13,065 13,321
GYD PER 100 16,762 17,090
CNY 4,900 4,996

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 34,594 35,205
EUR 36,099 36,812
GBP 43,706 44,571
ANG 19,008 19,384
AWG 19,219 19,599
BRL 6,989 7,127
TTD 5,116 5,217
BBD 17,053 17,391
XCD 12,813 13,066
GYD PER 100 16,438 16,764
CNY 4,805 4,901

GoudcertificatenFebruari 28

Coupure SRD
5 gram 23.216,59
10 gram 46.433,18
50 gram 232.165,88
100 gram 464.331,76
500 gram 2.321.658,79
1000 gram 4.643.317,58
Gold LBMA USD 2.035,05 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 36,1
CBTD240221-1W 2024-02-21 30,8
CBTD240214-1W 2024-02-14 32,1
CBTD240207-1W 2024-02-07 27,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 43,3
CBTD240221-1W 2024-02-21 37,0
CBTD240214-1W 2024-02-14 38,5
CBTD240207-1W 2024-02-07 32,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures