Unificatie Wisselkoers

In navolging van de Resolutie van 15 april 2020 (S.B. 2020 no. 84, houdende wijziging van de Resolutie Wisselkoersarrangementen 1994 (S.B. 1994 no. 64)) zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2000 no 117, brengt de Centrale Bank van Suriname (de Bank) met betrekking tot het wisselkoersarrangement en de wisselkoers het volgende ter algemene kennis.

 

De Bank hanteerde vanaf 7 juli 1994 een wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoers tot stand kwam middels het mechanisme van vraag en aanbod. Dit wisselkoerssysteem werd op 10 mei 2016 herbevestigd.

 

De Bank heeft het flexibel wisselkoerssysteem waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komt verlaten en heeft per Resolutie van 15 april 2020 een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd. Het nieuwe wisselkoersregime impliceert dat de Bank een wisselkoers vaststelt die een reflectie is van de macro-economische fundamenten van de economie en de vigerende valutamarktontwikkelingen. De macro-economische en valutamarktomstandigheden worden vervolgens periodiek modelmatig geëvalueerd en wordt de wisselkoers, naar gelang de omstandigheden dat vereisen, bijgesteld. De effectuering van het nieuwe wisselkoersregime is na overleg met de Regering vastgesteld op 22 september 2020.

 

Teneinde een efficiënte werking van het transactieverkeer op de valutamarkt te bevorderen, heeft de Bank besloten per ingaande dinsdag 22 september 2020 tot nader order de aan- en verkoopkoers voor de Amerikaanse dollar vast te stellen op respectievelijk SRD 14,018 per USD en SRD 14,290 per USD.

 

De wisselkoersnoteringen van de Euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de Bank afgeleid van de internationale koersnoteringen, met inachtneming van de verkoopkoers van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 

De wisselkoersen van de Bank worden dagelijks gepubliceerd en gelden voor de gehele economie. Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar, is geenszins toegestaan.

 

De Bank attendeert eenieder erop dat de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het bedrijfsleven en het publiek wisseltransacties mogen verrichten. Ten overvloede wordt benadrukt dat er geen koersnoteringen van individuen en/of bedrijven zijn toegestaan.   

 

De Bank zal tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten nauwlettend toezien op de correcte naleving van de voorwaarden en gedragsregels voor de deviezenbanken en wisselkantoren.

  

Paramaribo, 21 September 2020

CENTRALE BANK VAN SURINAME

 

Maurice L. Roemer

Governor

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May 4.2 43.6
Jun 10.8 54.0
Jul 5.7 58.9
Aug*) 2.2 59.8

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen25 oktober - 12:30u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,371 21,562
EUR 23,821 24,019
GBP 29,387 29,968
ANG 11,742 11,975
AWG 11,873 12,108
BRL 3,791 3,866
TTD 3,143 3,205
BBD 10,535 10,743
XCD 7,915 8,072
PER 100 GYD 10,155 10,356
CNY 3,344 3,411

GoudcertificatenOktober 25

Coupure SRD
5 gram 12.495,61
10 gram 24.991,21
50 gram 124.956,07
100 gram 249.912,13
500 gram 1.249.560,66
1000 gram 2.499.121,33
Gold LME: USD 1.795,10 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD211020-1W 2021-10-20 19,8
CBTD211013-1W 2021-10-13 19,0
CBTD211006-1W 2021-10-06 17,9
CBTD210929-1W 2021-09-29 17,7

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD211020-1W 2021-10-20 39,6
CBTD211013-1W 2021-10-13 22,8
CBTD211006-1W 2021-10-06 21,5
CBTD210929-1W 2021-09-29 21,2
Weekbalans

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May 4.2 43.6
Jun 10.8 54.0
Jul 5.7 58.9
Aug*) 2.2 59.8

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)