WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE REGELS VAN DE BELENINGSFACILITEIT

 

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft de beleningsfaciliteit (BF) op 26 september 2019 geoperationaliseerd ten behoeve van de algemene banken.  In het kader van het effectief uitvoeren van haar nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij de basis-geldhoeveelheid in plaats van de wisselkoers als nominaal anker voor het beheersen van inflatie wordt gehanteerd, acht de Bank het nodig de volgende bepalingen in de Circulaire betreffende de Beleningsfaciliteit van 26 september 2019 te wijzigen.

  1.  Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De algemene bank die onder toezicht staat van de Bank wordt toegelaten onder de voorwaarden dat zij ter dekking van het bedrag getrokken onder de BF over onderpand beschikt dat voldoet aan de gestelde eisen (zie punt 2). Hierbij kan maximaal 80% van de nominale waarde van het onbezwaard schatkistpapier of waardepapier van de Bank onder deze faciliteit worden getrokken.

 

  1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 1b met betrekking tot het leenplafond komt te vervallen.

 

  1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 2a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of waardepapier van de Bank zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.

 

  1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 5a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De rente van de beleningsfaciliteit wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente van de openmarktoperaties (OMO) en een renteopslag (“premium”), in totaal bedragende een factor 1,2 van de gewogen gemiddelde OMO-rente.

                                    

  1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 5b en 5c wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

De rente van de beleningsfaciliteit wordt aangepast in lijn met de rentetarieven van de openmarktoperaties, met dien verstande dat de rente van deze faciliteit hoger ligt dan de geldende gewogen gemiddelde kortetermijnrente van de uitgevoerde openmarktoperatie, welke wordt gepubliceerd op de website van de Bank (www.cbvs.sr).

 

De enkelvoudige renteberekening is van toepassing bij de vaststelling van het rentebedrag. De dagtellingsconventie is 'werkelijk aantal dagen / 360 dagen'.

 

  1. Het bepaalde onder artikel II Algemene Regels lid 6a wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

 

Een algemene bank die gebruik maakt van de Emergency Liquidity Assistance (ELA) kan geen beroep doen op de BF.

 

De herziene bepalingen in de onderhavige circulaire treden in werking met ingang van 22 juli 2021.

 

Paramaribo, 22 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen19 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,359 29,455
EUR 31,491 32,045
GBP 37,935 38,679
ANG 16,131 16,447
AWG 16,311 16,630
BRL 5,302 5,406
TTD 4,330 4,415
BBD 14,473 14,756
XCD 10,874 11,087
GYD PER 100 13,951 14,224
CNY 4,039 4,118

Gewogen Gemiddelde Koersen19 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,345 28,770
EUR 29,870 30,217
GBP 36,625 37,350
ANG 15,574 15,883
AWG 15,747 16,059
BRL 5,119 5,220
TTD 4,180 4,263
BBD 13,973 14,250
XCD 10,498 10,706
GYD PER 100 13,469 13,735
CNY 3,899 3,976

GoudcertificatenJuli 19

Coupure SRD
5 gram 23.332,17
10 gram 46.664,35
50 gram 233.321,75
100 gram 466.643,49
500 gram 2.333.217,45
1000 gram 4.666.434,90
Gold LBMA USD 2.463,80 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 8,5
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 10,2
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures