BELENINGSFACILITEIT

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een beleningsfaciliteit (BF) die ter beschikking is van algemene banken. Deze faciliteit is bedoeld om invulling te geven aan tijdelijke liquiditeitsbehoefte van algemene banken. Deze faciliteit zal ook de mogelijkheid bieden aan algemene banken om hun liquiditeitspositie aan te passen in geval van onverwachte fluctuaties van hun beschikbare liquiditeiten op hun werkrekening.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

 1. De algemene bank die onder toezicht staat van de Bank wordt toegelaten onder de voorwaarden dat zij ter dekking van de BF over onderpand beschikt dat voldoet aan de gestelde eisen (zie punt 2). Hierbij mag maximaal 80% van de nominale waarde van het onbezwaard schatkistpapier of enig ander door de Bank vastgesteld activum worden belast.
 2. Het leenplafond is vastgesteld op 1% van de SRD-reserve base[1] van de desbetreffende algemene bank.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.
 2. Indien mocht blijken dat het onderpand bezwaard is, wordt een bedrag overeenkomstig het bezwaarde deel ingehouden van de kasreserve- of werkrekening van de algemene bank, zonder dat voorafgaande toestemming daarvoor nodig is van de desbetreffende bank.
 3. Het onderpand zal worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 4. Het als onderpand verstrekt activum moet worden geregistreerd bij de Bank.
 5. Indien de algemene bank de uitstaande schuld niet tijdig aflost, zal bij de uitwinning van het onderpand een “haircut” van 20% op de nominale waarde van toepassing zijn.

 

Beschikbaarheid van de BF

 1. De BF is kortstondig en op elke werkdag gedurende de openingstijden van de Bank ter beschikking van de algemene banken, met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.
 2. Het krediet wordt verstrekt op dezelfde werkdag van de aanvraag.
 3. Indien de betreffende algemene bank niet over liquiditeiten beschikt om de vereffening van het krediet te doen, kan deze lening worden verlengd tot maximaal 5 dagen, tegen het vastgestelde interestpercentage.
 4. Het totale bedrag (inclusief interest) wordt automatisch gedebiteerd van de werkrekening van de desbetreffende algemene bank.

 

Default

 1. Indien na 5 werkdagen niet voldaan is aan de vereffening van het krediet en de algemene bank op de vervaldatum onvoldoende middelen op haar rekening heeft om aan haar betalingsverplichting te voldoen, zal de Bank zonder voorafgaande kennisgeving, ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst terstond overgaan tot uitwinning van het aan haar overgedragen onderpand.
 2. Indien de uitwinning een opbrengst oplevert die hoger ligt dan de omvang van de betalingsverplichting, met inachtneming van de “haircut” van 20%, dan wordt het verschil gecrediteerd op de werkrekening van de algemene bank.

 

Interestcalculatie

 1. Deze faciliteit vangt aan met een rentepercentage van 6% op jaarbasis en zal aan het einde van de lening afgewikkeld worden.
 2. De rente zal per kwartaal door de Bank worden vastgesteld.
 3. De rente wordt berekend als een enkelvoudige rente op basis van de dagtellingsconventie ‘werkelijk aantal dagen / 360 dagen’.

 

Toegangsvereisten

 1. Een algemene bank die een belegging heeft binnen de depositofaciliteit (DF) en/of gebruik maakt van de Intra-day Liquidity Facility (ILF) en/of Emergency Liquidity Assistance (ELA) kan geen beroep doen op de BF.
 2. Een algemene bank kan toegang verkrijgen tot de BF via de ILF (zie circulaire inzake ILF voor de voorwaarden).
 3. Een algemene bank kan ook op aanvraag rechtstreeks toegang verkrijgen tot de BF.
 4. Een algemene bank kan maximaal 5 dagen in een kalendermaand gebruik maken van de BF. Indien een algemene bank 3 maanden achter elkaar telkens 5 dagen gebruik maakt van de BF, zal het Directoraat Toezicht Kredietwezen een diepgaand onderzoek uitvoeren naar het liquiditeitsbeheer van de desbetreffende bank.

 

Procedure

 1. Een aanvraagformulier (zie bijlage A) wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. In geval van storingen en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax worden verstuurd naar de afdeling Binnenland.
 3. De algemene bank dient de Bank een lijst te verschaffen van de personen die namens haar gemachtigd zijn om de BF aan te vragen.
 4. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de algemene bank genotificeerd en wordt het onderpand bezwaard ten gunste van de Bank.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de BF te herzien.

 

Deze circulaire treedt inwerking op de dag van de ondertekening door de president van de Bank.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Klik hier voor de aanvraagformulier ILF/BF Krediet en Inpandgeving

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 november - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,731 37,862
EUR 40,859 40,894
GBP 47,754 48,689
ANG 20,731 21,138
AWG 20,962 21,373
BRL 7,640 7,790
TTD 5,567 5,676
BBD 18,600 18,964
XCD 13,974 14,248
PER 100 GYD 17,929 18,280
CNY 5,287 5,391

Gewogen Gemiddelde Koersen30 november - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,125 37,367
EUR 38,584 39,065
GBP 46,987 47,917
ANG 20,398 20,802
AWG 20,625 21,033
BRL 7,517 7,666
TTD 5,477 5,586
BBD 18,301 18,663
XCD 13,750 14,022
PER 100 GYD 17,641 17,990
CNY 5,202 5,305

GoudcertificatenNovember 30

Coupure SRD
5 gram 24.917,33
10 gram 49.834,66
50 gram 249.173,31
100 gram 498.346,62
500 gram 2.491.733,11
1000 gram 4.983.466,23
Gold LBMA USD 2.046,95 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 29,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 35,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures