Wisselkantoren (cambio’s) worden samen met geldovermakingskantoren gerekend tot de geldtransactiekantoren. De afdeling Toezicht Banken, Toezicht Geldtransactiekantoren en Toezicht Kapitaalmarkt, met name de Sectie Wisselkantoren, is belast met het toezicht op de wisselkantoren en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 53).

 

Op deze pagina zullen wij het specifiek hebben over de wisselkantoren.

 

Taken van de Sectie Wisselkantoren

 • Het zorgdragen voor het in stand houden van het juridisch kader voor de wisselkantoren;
 • Het toetsen of de wisselkantoren voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Het, als onderdeel van het toezicht, verrichten van on-site inspecties en off-site monitoring;
 • Het uitvoeren van inspecties bij de wisselkantoren, mede op basis van geïdentificeerde risico’s en ‘red flags’ geconstateerd tijdens de off-site analyse;
 • Het, op basis van risicoanalyse, opstellen van een programma voor het toezicht op de bedrijfsvoering en het risicobeheer, solvabiliteit en liquiditeit van de wisselkantoren;
 • Het ontwikkelen van beleid voor het beoordelen van de financiële positie van de wisselkantoren en hoe veranderingen, zoals overnames, deelnemingen of veranderende wet- en regelgeving deze positie beïnvloeden;
 • Het administreren, controleren en analyseren van rapportages afkomstig van de wisselkantoren en het ondernemen van acties waar nodig;
 • Het beoordelen van verzoeken tot afgifte van een vergunning/verklaring van geen bezwaar voor o.a. nieuwe instellingen, nieuwe producten, nieuwe bestuurders, aandeelhouders en leden van de raad van commissarissen;
 • Het al dan niet op verzoek van de instelling intrekken van vergunningen en het begeleiden van het proces tot afwikkeling/liquidatie;
 • Het voeren van correspondentie met en over de wisselkantoren onder toezicht van de Bank;
 • Het voeren van periodieke gesprekken met de wisselkantoren;
 • Verslag doen van de werkzaamheden van de sectie en van de ontwikkelingen in de sector;
 • het participeren in nationaal en internationaal overleg over wisselkantoren, de sector en het sociaal-economisch kader waarin zij opereren.

 

Informatie over vergunningsaanvragen

Vergunningsaanvragen kunnen ingediend worden conform de richtlijnen van de Bank die beschikbaar zijn door hier te klikken.

Een vergunningsaanvraag is pas volledig wanneer de bijlagen I tot en met V (beschikbaar via bovenstaande link) volledig, met alle onderliggende documenten, ingediend worden.

 

  

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 maart - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,795 36,021
EUR 38,051 38,925
GBP 44,198 45,064
ANG 19,668 20,053
AWG 19,886 20,276
BRL 7,017 7,155
TTD 5,288 5,392
BBD 17,645 17,991
XCD 13,257 13,517
PER 100 GYD 17,009 17,342
CNY 5,203 5,305

Gewogen Gemiddelde Koersen30 maart - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,898 36,271
EUR 37,553 37,981
GBP 44,325 45,202
ANG 19,724 20,115
AWG 19,943 20,338
BRL 7,037 7,177
TTD 5,303 5,408
BBD 17,696 18,047
XCD 13,296 13,559
PER 100 GYD 17,058 17,395
CNY 5,218 5,321

GoudcertificatenMaart 30

Coupure SRD
5 gram 22.756,69
10 gram 45.513,38
50 gram 227.566,88
100 gram 455.133,76
500 gram 2.275.668,82
1000 gram 4.551.337,63
Gold LBMA USD 1.965,00 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 29,2
CBTD230222-1W 2023-03-22 25,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 27,7
CBTD230308-1W 2023-03-08 26,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230329-1W 2023-03-29 35,0
CBTD230222-1W 2023-03-22 30,1
CBTD230315-1W 2023-03-15 33,2
CBTD230308-1W 2023-03-08 32,2
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec   4.7 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb*   3.3 57.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)