De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft ten aanzien van de wisselkoersnoteringen nadere instructies aan de algemene banken en wisselkantoren uitgevaardigd.

 

Teneinde een efficiënte werking van het transactieverkeer op de valutamarkt te bevorderen, heeft de Bank gemeend, met inachtneming van artikel 10 lid f van de Bankwet 1956, een tijdelijke minimum- en maximumverkoopkoers voor de Amerikaanse dollar in te stellen. De algemene banken en de wisselkantoren dienen zich onverkort hieraan te houden.

 

De Bank stelt per 1 maart 2021 tot nader order een bandbreedte in voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en wel als volgt:

 

Een minimumverkoopkoers van SRD 14,290 per USD;

 

Een maximumverkoopkoers van SRD 16,300 per USD.

 

De ingestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar is modelmatig vastgesteld en weerspiegelt als zodanig een op een evenwichtig groeipad gebaseerde koers. De bedoeling is om de afwijkende wisselkoersen die in de economie worden gehanteerd terug te brengen naar dit evenwichtsniveau en niet andersom. De bandbreedte wordt geacht onderhandelingsruimte te bieden aan de algemene banken en de wisselkantoren bij de verhandeling van vreemde valuta. Het is deze instellingen van de valutamarkt verboden een hogere koersnotering dan de hierboven aangegeven maximumverkoopkoers te hanteren.

 

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de algemene banken en wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale koersnoteringen met inachtneming van de ingestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en een koersmarge van maximaal 2% bij de bepaling van de aankoopkoers.

 

Ter dekking van de kosten gepaard gaande met de logistieke en administratieve zaken bij de verhandeling van vreemde valuta is het algemene banken en wisselkantoren toegestaan een commissie of provisie tot maximaal 0,65% van het transactievolume in rekening te brengen bij de klant. De gehanteerde commissie of provisie dient duidelijk kenbaar te worden gemaakt aan de klant.

 

Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de vastgestelde maximumverkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar in het betalingsverkeer is verboden. Deze maximumverkoopkoers is derhalve van toepassing voor de gehele economie.

 

De Bank zal de wisselkoersontwikkelingen op de valutamarkt periodiek evalueren en, indien nodig, op basis van macro-economische uitgangspunten de bovengenoemde bandbreedte bijstellen. Zij attendeert het publiek en het bedrijfsleven erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee wisseltransacties mogen worden verricht.

 

Paramaribo,1 maart 2021

CENTRALE BANK VAN SURINAME

 

Maurice L. Roemer

Governor

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep 4.2 45.1
Oct 7.1 54.4
Nov 1.5 56.3
Dec 3.0 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May* 4.3 43.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen27 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,229 21,334
EUR 23,692 23,810
GBP 29,322 29,903
ANG 11,664 11,895
AWG 11,794 12,027
BRL 4,091 4,172
TTD 3,122 3,184
BBD 10,465 10,672
XCD 7,863 8,018
PER 100 GYD 10,087 10,287
CNY 3,265 3,329

GoudcertificatenJuli 27

Coupure SRD
5 gram 12.371,04
10 gram 24.742,08
50 gram 123.710,39
100 gram 247.420,79
500 gram 1.237.103,93
1000 gram 2.474.207,87
Gold LME: USD 1.799,90 /tr.oz.

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep 4.2 45.1
Oct 7.1 54.4
Nov 1.5 56.3
Dec 3.0 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May* 4.3 43.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Weekbalans