‘Financiële educatie gaat hand in hand met financiële inclusie. Wij zien dat vanuit zowel de publieke- als de private sector reeds verschillende initiatieven worden ondernomen om de samenleving voor te lichten en zo onze burgers financieel weerbaar te maken. Toch zullen wij nog meer moeten doen voordat wij kunnen praten over een financiële inclusieve en financiële geletterde samenleving.  Daarom roep ik u allen op uitvoering te geven aan de NFIES-acties en samen te werken aan het bevorderen van een inclusieve en welvarende samenleving’. 

Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi hedenmorgen bij de start van de Nationale Financiële Inclusie en Educatie Strategie (NFIES). Het NFIES document waarin dit beleid is vastgelegd is door het staatshoofd ondertekend met Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriame. De uitvoering van dit beleid ligt grotendeels in handen van de Bank.

Hierover zei Governor Roemer dat met de geformuleerde strategie verschillende actoren zich hebben gecommitteerd om een aantal voorgenomen activiteiten uit te voeren die een nationale impact hebben. Het is een plan dat gericht is op het wegnemen van barrières die burgers uit het financieel systeem houden en het bevorderen van een inclusieve financiële sector met het oog op duurzaamheid. Hierdoor wordt eveneens een bijdrage geleverd aan enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, genoemd in de Nationale Financiële Inclusie- en Educatie Strategie.

 

Middels een video sprak ook Minister Stanley Roeghoeharsing.  Hij zei dat de strategie die vandaag is gelanceerd, gaat om een publiek-private samenwerking, een samenwerking van overheid en bedrijfsleven, met als doel dat wij naar een samenleving gaan waarin iedereen financiële vaardigheden bezit en waarbij de techniek van het geldwezen maximaal ten dienste staat van de gemeenschap.

‘Wij vinden het belangrijk dat elke burger in staat moet zijn om volledig mee te komen in het economisch verkeer. Dat betekent zoveel als dat hij makkelijk een rekening moet kunnen openen, makkelijk en zonder tijdverlies moet kunnen betalen en ontvangen, en makkelijk moet kunnen sparen en investeren’. Aldus minister Raghoebarsing.

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukte tijdens zijn spreekbeurt het belang van financiële geletterdheid. Het is volgens hem een fundamenteel onderdeel van het leven van elke burger. Het gaat om het begrijpen van basisprincipes zoals sparen, budgetteren, beleggen, en het beheren van schulden. Deze vaardigheden zijn essentieel om financiële stabiliteit en onafhankelijkheid te bereiken en dragen bij aan het welzijn van individuen en gezinnen.

‘Onze  taak  is  nu  om financiële educatie te integreren in  het curriculum van de diverse  onderwijstypes.

Zoals  Child and Youth Finance International aangeeft  : het doel van financiele educatie is om financiele inclusie te bevorderen , de economie een boost te geven, het verminderen van  de graad van onbeheersbare schulden en het aanpakken van de armoede.

Om veerkrachtig te zijn zullen wij een systeem benadering moeten gebruiken voor het onderwijsstelsel. Dit is nodig daar elkeen de essentie van het totaal financieel systeem  op vereenvoudigde wijze moet begrijpen en  moet kunnen  aanleren naar gelang ze vorderen in hun geletterdheid. Dus jong geleerd werpt vruchten af voor de toekomst van onze hele samenleving’, aldus minister Ori .

 

De NFIES richt zich op vier kerngebieden:

  1. Verbeterde Toegang tot Financiële Diensten: Het verhogen van het aantal mensen dat gebruik maakt van banken, microfinancieringsinstellingen en andere financiële dienstverleners.
  2. Financiële Educatie: Het ontwikkelen en implementeren van educatieve programma's om burgers bewuster en beter geïnformeerd te maken over financiële producten en diensten.
  3. Versterking van de Regelgevende Kaders: Het verbeteren van de regelgeving en het toezicht om een stabiele en inclusieve financiële sector te bevorderen.
  4. Innovatie en Technologie: Het stimuleren van de adoptie van fintech-oplossingen om financiële diensten toegankelijker en betaalbaarder te maken.

 

De lancering van de NFIES is slechts het begin van een langdurig proces. De Centrale Bank van Suriname heeft zich gecommitteerd aan een jaarlijkse evaluatie van de voortgang en aanpassing van de strategie waar nodig. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor de implementatie en verfijning van de strategie om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt en Suriname op weg gaat naar een inclusievere en veerkrachtigere economie.

 

 

Paramaribo, 28 juni 2024

Centrale Bank van Suriname

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen12 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,624 29,980
EUR 31,295 32,794
GBP 38,392 39,145
ANG 16,277 16,596
AWG 16,458 16,780
BRL 5,458 5,565
TTD 4,383 4,469
BBD 14,603 14,890
XCD 10,972 11,187
GYD PER 100 14,077 14,352
CNY 4,084 4,164

Gewogen Gemiddelde Koersen12 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 29,499 29,732
EUR 31,001 31,363
GBP 38,230 38,987
ANG 16,208 16,529
AWG 16,388 16,713
BRL 5,435 5,543
TTD 4,365 4,451
BBD 14,542 14,830
XCD 10,926 11,142
GYD PER 100 14,017 14,295
CNY 4,067 4,148

GoudcertificatenJuli 12

Coupure SRD
5 gram 23.221,76
10 gram 46.443,53
50 gram 232.217,65
100 gram 464.435,30
500 gram 2.322.176,48
1000 gram 4.644.352,95
Gold LBMA USD 2.409,20 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1
CBTD240619-1W 2024-06-19 9,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
CBTD240619-1W 2024-06-19 11,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures