De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft als hoofddoelstelling het bereiken en handhaven van prijsstabiliteit en streeft hiernaast het behoud van de stabiliteit van het financieel systeem na. In dit kader is het voor de Bank van belang om de balans te houden tussen bewaking van monetaire en financiële stabiliteit en (toezicht op) naleving van nationale en internationale regelgeving, terwijl tegelijkertijd de ruimte wordt geboden aan duurzaam en verantwoord ondernemerschap en innovatie in de financiële sector.

De Bank houdt bij wet toezicht op financiële instellingen (waaronder banken) die opereren in Suriname. Vanwege deze wettelijke toezichtstaak, het bevorderen van een goede werking van het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer en haar verantwoordelijkheid naar de gemeenschap, staan het stimuleren van giraal betaalverkeer en het bevorderen van financiële inclusie en educatie hoog op de agenda van de Bank.

De Bank is in een vergevorderd stadium om wet- en regelgeving voor betaaldienstverleners voor te bereiden waarbij deze, mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen, de kans krijgen om tot de markt toe te treden. Een rode draad door de regelgeving is het houden van prudent toezicht en het voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de anti-money laundering (AML) standaarden van internationale partners.

Naast betaaldienstverleners is het voor Suriname ook van belang om te werken aan een wettelijk kader voor de zgn. virtual asset service providers (VASP’s) oftewel cryptodienstverleners. Dit zijn providers die diensten aanbieden met betrekking tot virtuele activa, zoals het omwisselen van virtuele activa voor fiatvaluta op crypto exchanges en het betalen, bewaren en beheren van virtuele activa in crypto wallets. Inmiddels is de Bank gestart met een sectorale risicoanalyse, het startpunt voor het opstellen van een gedegen beleid en regelgeving voor de VASP-sector.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van financiële innovatie, staat de Bank regelmatig in gesprek met FinTech bedrijven die aangeven een volwassen business case te hebben uitgewerkt. Bij ontvangst zal een dergelijk plan worden onderworpen aan een grondig onderzoek, indien nodig in overleg met het ministerie van Financiën. Het vertrouwen dat de samenleving in de CBvS heeft gesteld, haar rol als onafhankelijke toezichthouder en haar verantwoordelijkheid voor het prudent omgaan met de internationale reserves neemt de Bank zeer serieus. De CBvS benadrukt dat zij zich in geen geval zal lenen voor het voeren van een promotie van specifieke producten en/of marketing campagnes noch zal investeren in risicovolle financiële producten.  

De Bank neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van recente berichtgeving in de media als zou zij voornemens zijn een deel van haar internationale reserves te converteren in BitCoin. Dit betrof slechts de suggestie van een marktpartij die de Bank recentelijk heeft aangehoord. De Bank houdt te allen tijde marktontwikkelingen en innovaties in de financiële sector bij, in het bijzonder FinTech diensten die het potentieel hebben bij te dragen aan haar beleidsdoelstellingen op het gebied van digitaal betalingsverkeer en financiële inclusie en zal, waar toepasselijk, acties ondernemen om deze doelen op transparante en prudente wijze te realiseren.

 

Centrale Bank van Suriname

15 december 2023

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 35,275 35,484
EUR 37,449 38,347
GBP 44,566 45,439
ANG 19,382 19,762
AWG 19,597 19,981
BRL 7,127 7,266
TTD 5,217 5,319
BBD 17,389 17,730
XCD 13,065 13,321
GYD PER 100 16,762 17,090
CNY 4,900 4,996

Gewogen Gemiddelde Koersen28 februari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 34,594 35,205
EUR 36,099 36,812
GBP 43,706 44,571
ANG 19,008 19,384
AWG 19,219 19,599
BRL 6,989 7,127
TTD 5,116 5,217
BBD 17,053 17,391
XCD 12,813 13,066
GYD PER 100 16,438 16,764
CNY 4,805 4,901

GoudcertificatenFebruari 28

Coupure SRD
5 gram 23.216,59
10 gram 46.433,18
50 gram 232.165,88
100 gram 464.331,76
500 gram 2.321.658,79
1000 gram 4.643.317,58
Gold LBMA USD 2.035,05 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 36,1
CBTD240221-1W 2024-02-21 30,8
CBTD240214-1W 2024-02-14 32,1
CBTD240207-1W 2024-02-07 27,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240228-1W 2024-02-28 43,3
CBTD240221-1W 2024-02-21 37,0
CBTD240214-1W 2024-02-14 38,5
CBTD240207-1W 2024-02-07 32,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan*   0.9 29.0

*) Preliminary figures