De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) overgaan tot de introductie van Centrale Bank Certificaten (CBC). Dit zijn waardepapieren die als aanvullend instrument van het monetaire beleid dienen en ondersteunend zijn aan de reguliere OMO’s m.n. de veilingen van termijndeposito’s voor algemene banken. De CBC’s zijn in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een zodanig peil te houden dat deze overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het opgang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt waardoor het rente-transmissiemechanisme in werking treedt.

De uitgifte van de CBC’s zal in de eerste fase bestemd zijn voor de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen (ook wel CBC-veiling participanten genoemd). Deze participanten behoren tot het “wholesale” segment. In een tweede fase zullen huishoudens en overige rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld om te participeren in CBC-beleggingen.  Deze groep behoord tot het “retail” segment. Voor het “wholesale” segment alsook het “retail” segment zal een minimale inleg gelden van respectievelijk SRD 50,000.- en SRD 10,000.-.

De CBC’s zullen voor het “wholesale” segment via een veilingplatform worden aangeboden alwaar ook een rente via biedingen tot stand zal komen. Deze rente zal gelden voor het “retail” segment.

De CBC’s zijn verhandelbaar en kunnen alleen via de Vereniging van Effectenhandel in Suriname (“Suriname Stock Exchange”) worden verhandeld, waarbij rechtstreekse verhandeling tussen beleggers niet is toegestaan. De Bank streeft ernaar om de CBC in de derde week van juni 2022 uit te geven.

De afdeling Open Market Operations (OMO) van de Centrale Bank van Suriname is belast met de uitvoering van deze operatie. Voor meer informatie over de CBC’s bezoekt u de website (www.cbvs.sr ) van de Bank.

 

Paramaribo, 03 juni 2022

CENTRALE BANK VAN SURINAME

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen30 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 22,212 22,502
EUR 22,763 22,971
GBP 26,884 27,416
ANG 12,204 12,446
AWG 12,340 12,584
BRL 4,254 4,339
TTD 3,282 3,347
BBD 10,950 11,166
XCD 8,227 8,390
PER 100 GYD 10,555 10,764
CNY 3,314 3,379

GoudcertificatenJuni 30

Coupure SRD
5 gram 13.385,66
10 gram 26.771,32
50 gram 133.856,62
100 gram 267.713,23
500 gram 1.338.566,16
1000 gram 2.677.132,32
Gold LME: USD 1.816,10 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220629-1W 2022-06-29 30,2
CBTD220622-1W 2022-06-22 29,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 29,4
CBTD220608-1W 2022-06-08 28,1

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220629-1W 2022-06-29 36,2
CBTD220622-1W 2022-06-22 35,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 35,3
CBTD220608-1W 2022-06-08 33,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)