De Centrale Bank van Suriname (CBvS) geeft verdere invulling aan het streven om haar achterstand in financiële verslaggeving in te lopen. In dit kader publiceert de Bank het Jaarverslag 2019, waarin de algemene, financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in het verslagjaar, zijn uiteengezet. De gebeurtenissen na balansdatum zijn ook opgenomen in het verslag. Het streven van de Bank is om dit kalenderjaar de jaarverslagen over 2020 en 2021 uit te geven waardoor zij haar achterstand volledig zal hebben ingelopen.

 

In het Jaarverslag komen aan de orde: de internationale en regionale economische ontwikkeling, de nationale economische ontwikkeling, de monetaire ontwikkeling, de ontwikkeling van de betalingsbalans, de ontwikkeling van de staatfinanciën, het toezicht op de financiële sector en de financiële positie van de CBvS.

 

Wat in de analyse vooral duidelijk naar voren komt is de gunstige en minder gunstige ontwikkeling van de Surinaamse economie. De gunstige ontwikkelingen waren onder andere de lichte groei die de economie noteerde, de sterke daling die de inflatie vertoonde, de wisselkoers die stabiel bleef op het niveau van 2018 en de toename van de internationale reserves.

 

De minder gunstige ontwikkeling was het tekort van de Overheid dat ook in 2019 onhoudbaar bleef. De geldschepping vanuit de CBvS ten behoeve van de financiering van het overheidstekort, alsook de toename van de binnenlandse en de buitenlandse schuld, bleven zorgwekkend. De combinatie van een hoog tekort, de geldschepping door de CBvS ter financiering hiervan en de toename van de binnenlandse en de buitenlandse leningen, zijn zaken die in ons land altijd een bron zijn geweest van economische ontsporing.

 

Er zijn voldoende aanwijzingen uit het verleden dat een groot tekort (2019: 18,6% van bbp) en de financiering daarvan door de CBvS leidt tot monetaire onevenwichtigheid. Deze onevenwichtigheid komt tot uitdrukking in de wisselkoers en ondermijnt de interne en de externe waarde van onze munteenheid. Verder weten wij uit eigen ervaring en de ervaring van landen uit de regio dat het weer op spoor krijgen van de economie gepaard gaat met hoge maatschappelijke kosten.   

 

Het verslag is te downloaden via de website van de Bank (klik hier voor het verslag).

 

Centrale Bank van Suriname

02 juni 2022

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug*   4.0 39.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen06 oktober - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 27,500 27,541
EUR 26,203 27,186
GBP 31,219 31,830
ANG 15,110 15,406
AWG 15,278 15,577
BRL 5,287 5,390
TTD 4,046 4,126
BBD 13,556 13,822
XCD 10,185 10,385
PER 100 GYD 13,067 13,323
CNY 3,865 3,940

Gewogen Gemiddelde Koersen06 oktober - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,475 28,511
EUR 26,613 26,763
GBP 32,325 32,965
ANG 15,646 15,955
AWG 15,819 16,133
BRL 5,474 5,583
TTD 4,190 4,273
BBD 14,037 14,315
XCD 10,546 10,755
PER 100 GYD 13,531 13,798
CNY 4,002 4,081

GoudcertificatenOktober 06

Coupure SRD
5 gram 15.057,30
10 gram 30.114,60
50 gram 150.572,99
100 gram 301.145,98
500 gram 1.505.729,92
1000 gram 3.011.459,84
Gold LBMA USD 1.700,50 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221005-1W 2022-10-05 78.0
CBTD220928-1W 2022-09-28 79,4
CBTD220921-1W 2022-09-21 77,0
CBTD220914-1W 2022-09-14 74,8

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221005-1W 2022-10-05 93.6
CBTD220928-1W 2022-09-28 95,3
CBTD220921-1W 2022-09-21 92,4
CBTD220914-1W 2022-09-14 89,8
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug*   4.0 39.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)