Sinds de introductie van stortingskosten voor vreemde valuta door lokale banken, is er veel maatschappelijke kritiek op de banken, maar ook op de moederbank, die naar het oordeel van velen had moeten ingrijpen. De realiteit is echter dat de Centrale Bank van Suriname wettelijk geen mogelijkheden heeft om kosten voor banken vast te stellen. Volgens de banken gaat het om een ontmoedigingsmaatregel daar hun kluizen ‘barsten’ van vreemde valuta. De banken schrijven dit toe aan een verhoogde toestroom van cash US-dollars vanwege de herziening van het deviezenbeleid ruim een jaar geleden.

Met de uitvaardiging van Algemene Beschikking no. 221 van de Deviezencommissie in maart 2021 is het ingezetenen toegestaan tot een bedrag van USD of EUR 50.000 uit en in te voeren zonder een deviezenvergunning. Ingezetenen hebben hierop, vanwege de relatief goedkope euro’s in Suriname, op grote schaal cash euro’s in het buitenland omgewisseld in cash US-dollars en deze bij lokale banken afgestort. Intussen is door de autoriteiten besloten om de compliance op de uit- en instroom van vreemde valuta in het personenverkeer aan te scherpen om het probleem zo bij de bron aan te pakken.

De Bank is de afgelopen maanden onafgebroken bezig geweest om een buitenlandse partij te vinden waarnaar zij vreemde valuta cash kan verschepen om te giraliseren. Hierdoor zullen de kluizen van de banken worden ontlast, waardoor de ingevoerde stortingskosten weer kunnen worden afgeschaft. Het vinden van een buitenlandse partij was een moeizaam traject als gevolg van gebeurtenissen in het recente verleden, maar naar verwachting zal de Bank op korte termijn feitelijk met regelmatige verschepingen kunnen aanvangen.

In een recent overleg tussen het Ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname, de Deviezencommissie en de Surinaamse Bankiersvereniging is met de banken overeengekomen om de kosten voor storting van cash US-dollars af te schaffen. Als conditie zal vooruitlopend op het eerste transport van USD cash een initiële giralisering van USD 25 miljoen plaatsvinden tussen de Bank en de algemene banken. De banken zijn akkoord gegaan hiermee en hebben toegezegd ook de stortingskosten voor de euro af te schaffen nadat EUR cash verschepingen door de Bank een feit zijn.

De Bank zal met de regelmatige verschepingen van vreemde valuta een duurzame oplossing bieden voor het aanzuiveren van buitenlandse tegoeden van onze banken, waarmee het internationale betalingsverkeer kan worden genormaliseerd. De verwachting is dat door de continuïteit van de cash transporten en de verhoogde compliance in het personenverkeer bij de in- en uitvoer van meer dan USD of EUR 10.000, de bestaande discrepantie tussen de contante en de girale US-dollarkoers tot het verleden zal gaan behoren. De monetaire autoriteiten zullen hieromtrent in nauw overleg blijven met de banken.

 

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep*   3.3 41.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 november - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,004 31,388
EUR 31,881 32,280
GBP 37,569 38,306
ANG 17,035 17,369
AWG 17,224 17,562
BRL 5,817 5,931
TTD 4,578 4,668
BBD 15,284 15,583
XCD 11,483 11,708
PER 100 GYD 14,732 15,021
CNY 4,337 4,422

Gewogen Gemiddelde Koersen24 november - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,629 32,045
EUR 31,708 32,078
GBP 38,327 39,086
ANG 17,379 17,723
AWG 17,572 17,920
BRL 5,934 6,051
TTD 4,670 4,763
BBD 15,592 15,900
XCD 11,714 11,946
PER 100 GYD 15,029 15,327
CNY 4,424 4,512

GoudcertificatenNovember 24

Coupure SRD
5 gram 17.560,67
10 gram 35.121,34
50 gram 175.606,69
100 gram 351.213,39
500 gram 1.756.066,94
1000 gram 3.512.133,89
Gold LBMA USD 1.740,15 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6
CBTD221109-1W 2022-11-09 87,3
CBTD221102-1W 2022-11-02 86,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
CBTD221109-1W 2022-11-09 104,8
CBTD221102-1W 2022-11-02 103,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep*   3.3 41.9

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)