De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is na de publicatie van het jaarverslag 2015 in oktober 2020, thans uitgekomen met haar jaarverslagen over 2016, 2017 en 2018, waarin de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in de desbetreffende verslagjaren uiteengezet zijn. Tevens zijn de gebeurtenissen na balansdatum en de verwachtingen over de resultaten 2019 tot en met 2021 van de Bank verwerkt.

 

In de jaarverslagen komen onder andere aan de orde: de ontwikkeling van de geldhoeveelheid, de kredietverlening, de exporten en importen, de lopende rekening van de betalingsbalans, de internationale reserves, de overheidsinkomsten en uitgaven, het financieringstekort en de schuldpositie van de Overheid, de wisselkoers en de financiële positie van de Centrale Bank van Suriname en van de financiële sector.

 

Wat vooral duidelijk naar voren komt in de verslagperioden, is de minder gunstige ontwikkeling van de Surinaamse economie. Deze ontwikkeling heeft de kwaliteit van het leven van een groot deel van de bevolking ernstig aangetast. Het is evident dat structurele maatregelen om de economie weer op een duurzaam groeipad te krijgen, thans van essentieel belang zijn. Er is een stabilisatie- en herstelprogramma en een prudent fiscaal en monetair beleid om vooral het macro-economisch evenwicht in de economie en de sterk afgenomen koopkracht van de gemeenschap te herstellen. Thans zijn er reeds enige tekenen van herstel te merken op basis van enkele belangrijke indicatoren.

 

In de jaarverslagen 2016 tot en met 2018 zijn zeer uitgebreide jaarrekeningen opgenomen in tegenstelling tot de gebruikelijke verkorte vorm van de jaarrekening. Deze verslagen zijn voorzien van een controleverklaring.

 

De Bank pleegt de nodige inspanningen om de jaarverslagen over 2019 en de navolgende jaren binnen afzienbare tijd te publiceren. De gepubliceerde jaarverslagen zijn te downloaden van de website van de Bank (https://www.cbvs.sr/publicaties/cbvs-rapporten/jaarrapporten).

 

Centrale Bank van Suriname

09 februari 2022

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar*)   2.2 62.2

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 mei - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 20,816 21,211
EUR 21,680 21,857
GBP 26,023 26,538
ANG 11,437 11,664
AWG 11,564 11,793
BRL 4,308 4,394
TTD 3,082 3,143
BBD 10,261 10,465
XCD 7,710 7,862
PER 100 GYD 9,891 10,087
CNY 3,123 3,185

GoudcertificatenMei 24

Coupure SRD
5 gram 13.203,75
10 gram 26.407,50
50 gram 132.037,52
100 gram 264.075,05
500 gram 1.320.375,24
1000 gram 2.640.750,48
Gold LME: USD 1.845,60 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220518-1W 2022-05-18 19,8
CBTD220511-1W 2022-05-11 19,8
CBTD220504-1W 2022-05-04 20,3
CBTD220427-1W 2022-04-27 10,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220518-1W 2022-05-18 23,8
CBTD220511-1W 2022-05-11 23,8
CBTD220504-1W 2022-05-04 24,4
CBTD220427-1W 2022-04-27 12,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar*)   2.2 62.2

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)