Naar aanleiding van de artikelen ‘Merkwaardige Discontinuïteiten in Betalingsbalans vanaf 2011’ en ‘Het houdt niet op’ verschenen op Starnieuws op 19 oktober 2020 en 28 oktober 2020 (respectievelijk) vermeldt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het volgende:

 

De CBvS is verantwoordelijk voor onder andere het samenstellen van de externe sector statistieken waaronder de betalingsbalans van Suriname. Deze statistieken worden op kwartaalbasis gepubliceerd op de website van de CBvS. Het samenstellen geschiedt volgens de, door de lid landen, algemeen aanvaarde richtlijnen van het Internationaal Monetair Fonds en met in achtneming van de geldende internationale statistiekstandaarden. Daarbij beijvert de CBvS zich steeds om de kwaliteit en de volledigheid te verbeteren en de data tijdig te publiceren.

 

Vanaf 2011 zijn er ingrijpende wijzigingen gepleegd bij het compileren van de betalingsbalans die mede hebben geleid tot opvallende ontwikkelingen op de betalingsbalans waarvoor oorzaken worden aangeduid in de voornoemde artikelen die onjuist zijn.

 

Enerzijds hadden de wijzigingen te maken met methodologische veranderingen en anderzijds met ontwikkelingen in vooral de mijnbouwsector. Zo heeft de CBvS het gebruik van survey data in 2011 geïntroduceerd voor het verzamelen van gegevens bij o.a. mijnbouwbedrijven die transacties plegen met het buitenland. Deze wijze van dataverzameling heeft erin geresulteerd dat de betalingsbalans vanaf dat moment, overwegend op transactiebasis (een systeem waarbij de overdracht van economische eigendomsrechten als criterium wordt gehanteerd) wordt samengesteld en dat nieuwe gegevens zijn verzameld. Voorheen was de betalingsbalans hoofdzakelijk op kasbasis gestoeld, hierbij was het moment van betalen het criterium. De huidige wijze van dataverzameling geeft een betere weergave van de werkelijkheid.

 

Statistische verschillen zijn in de betalingsbalansstatistieken niet ongewoon. Elk land heeft normaliter te kampen met dergelijke onvolkomenheden, die om die reden stelstelmatig moeten worden geanalyseerd. Trends in de sluitpost van de betalingsbalans kunnen wijzen op een mogelijke structurele onder- of overschatting in de diverse deelrekeningen. Lage statistische verschillen hoeven geen indicatie te zijn van een goede kwaliteit van de betalingsbalans, want transacties kunnen aan beide kanten van de betalingsbalans (ontvangsten/uitgaven) ontbreken, waardoor dit niet zal resulteren in statistische verschillen maar wel een onjuiste weergave zal geven van de werkelijkheid. De statistische verschillen in de betalingsbalans van Suriname over de periode 2008 – 2019 zijn consequent negatief, wat wellicht verband houdt met kapitaalvlucht, onderwaardering van de importen van goederen, niet gerapporteerde kapitaalstromen en kwaliteit van de rapportage van externe data verschaffers. Lees meer hierover in aangehechte notitie.

 

Naast de reguliere statistieken, worden op de website van de CBvS ook de metadata van de verschillende, door de CBvS samengestelde, statistieken gepubliceerd. Deze metadata, waarin onder andere de concepten, methodologie en databronnen worden beschreven, verschaft de datagebruiker (meer)inzicht in hoe de statistieken worden samengesteld.

 

De metadata van de betalingsbalans in kwestie zijn te vinden door hier te klikken.

 

Voor een meer uitgebreid uitleg over de ontwikkelingen op de diensten-en inkomensrekening en over de statistische verschillen in de betalingsbalans van Suriname klik hier.

 

Centrale Bank van Suriname

4 November 2020

Exchange RatesNovember 24th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,677 17,009
GBP 18,762 19,135
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,615 2,666
TTD 2,075 2,115
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesNovember 24th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 8.456,80
10 gram 16.913,60
50 gram 84.567,98
100 gram 169.135,97
500 gram 845.679,84
1000 gram 1691359,69
Gold LME: USD 1.840,70 /tr.oz.

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep*) 4.2 45.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

WisselkoersenNovember 24 en tot nader order

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 14,018 14,290
EUR 16,677 17,009
GBP 18,762 19,135
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,615 2,666
TTD 2,075 2,115
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790
CNY 2,134 2,175

GoudcertificatenNovember 24 en tot nader order

Coupure SRD
5 gram 8.456,80
10 gram 16.913,60
50 gram 84.567,98
100 gram 169.135,97
500 gram 845.679,84
1000 gram 1691359,69
Gold LME: USD 1.840,70 /tr.oz.

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep*) 4.2 45.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Weekbalans