Train-de-Trainer cursus CBvS voor KMO’s afgesloten
De train-de-trainer cursus voor kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s) die maandag begon in het Centrum voor Financiële Educatie en Ontwikkeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is woensdagmiddag 22 april succesvol afgesloten. Ruim 25 personen werden de afgelopen dagen getraind tot trainer voor kleine en middelgrote ondernemers. Met de opgedane vaardigheden moeten ze in staat zijn ondernemerschap te stimuleren en goed financieel management te bevorderen. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan economische groei en sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. 
 
Namens de president van de CBvS, de heer Gillmore Hoefdraad, zei Executive Manager van de Bank, de heer Maikel Soekhnandan verheugd te zijn met de goede afloop van de cursus. De training vloeit voort uit het kennisuitwisselingsprogramma tussen de Centrale Bank van Suriname en die van Trinidad & Tobago (CBTT). Door samen te werken aan dit project hopen de beide Banken de ontwikkelingsdoelen die zij zichzelf gesteld hebben te realiseren. Voor CBTT is dat bekeken vanuit het oogpunt van financiële betrokkenheid, omdat zij lid is van de Alliance for Financial inclusion. De CBvS gaat uit van het standpunt van Financiële Educatie, mede vanwege haar lidmaatschap van het Netwerk voor Financiële Educatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD).
 
Zoals Bankpresident Hoefdraad bij de opening van de training al benadrukte, gaf ook de heer Soekhnandan aan dat financiële educatie een belangrijk instrument is voor financiële betrokkenheid. Door financieel onderricht te geven aan alle lagen van de gemeenschap, worden steeds meer burgers opgenomen in het financieel systeem en nemen hun kansen toe om te voorzien de behoeften van zichzelf en van anderen voor wie zij verantwoordelijk zijn. 
 
Door samen te werken aan de verhoging van het financieel bewustzijn en het financiële welzijn onder de burgers, worden tegelijkertijd ook de centrale bank doelstellingen van financiële stabiliteit, economische groei en sociaaleconomische ontwikkeling bevorderd. Dit gebeurt niet alleen in het eigen land, maar ook in het Caribisch gebied en Latijns Amerika, waar Suriname en Trinidad & Tobago deel van zijn. 
 
De heer Soekhnandan sprak namens de Bank andermaal zijn waardering uit voor de goede samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, het KKF en de ASFA bij het samenstellen van het studiemateriaal voor de cursus. Deze organisaties verleenden hun medewerking bij het aanpassen van het bestaande studiemateriaal aan de Surinaamse omstandigheden. Afgevaardigden van deze organisaties hebben samen met medewerkers van de Centrale Bank de Train- de-Trainer cursus gevolgd. Op deze manier wordt gepoogd het kennis uitwisselingsprogramma een duurzaam karakter te geven. 
 
Namens de participanten dankte mevrouw Meredith Spong voor de gelegenheid hen geboden de cursus te volgen. Ze verzekerde dat veel gehaald is uit de training en dat de cursisten met elkaar al een goed netwerk hebben kunnen opzetten. 
 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen22 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,468 29,354
EUR 31,396 32,036
GBP 36,806 37,527
ANG 15,642 15,948
AWG 15,816 16,126
BRL 5,082 5,182
TTD 4,209 4,292
BBD 14,034 14,309
XCD 10,544 10,750
GYD PER 100 13,527 13,792
CNY 3,914 3,991

Gewogen Gemiddelde Koersen22 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 28,319 28,981
EUR 29,682 30,329
GBP 36,613 37,338
ANG 15,560 15,868
AWG 15,733 16,044
BRL 5,056 5,156
TTD 4,187 4,270
BBD 13,960 14,236
XCD 10,489 10,696
GYD PER 100 13,456 13,723
CNY 3,894 3,971

GoudcertificatenJuli 22

Coupure SRD
5 gram 22.683,09
10 gram 45.366,17
50 gram 226.830,87
100 gram 453.661,74
500 gram 2.268.308,68
1000 gram 4.536.617,36
Gold LBMA USD 2.403,50 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 8,5
CBTD240710-1W 2024-07-10 10,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 13,0
CBTD240626-1W 2024-06-26 14,1

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240717-1W 2024-07-17 10,2
CBTD240710-1W 2024-07-10 12,1
CBTD240703-1W 2024-07-03 15,6
CBTD240626-1W 2024-06-26 16,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr   0.7 20.9
May*   0.5 18.6

*) Preliminary figures