Voorwoord

 

Het jaar 2020 is een erg turbulent jaar geweest waarin de onevenwichtigheden in de economie zich onder meer manifesteerden in depreciatie van de wisselkoersen en hoge inflatie. Deze situatie werd versterkt door de Covid-19 pandemie, die in maart 2020 ook in ons land haar intrede deed. De negatieve publiciteit vanwege vermeende malversaties heeft grote invloed gehad op de Bank en het vertrouwen ernstig aangetast.

 

Op het hoogtepunt van de turbulentie is aan mij gevraagd het roer bij de Bank over te nemen. Wij mogen constateren dat door inzet van eenieder het herstel van het vertrouwen op diverse fronten inmiddels is teruggekeerd. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben wij bottom-up gewerkt aan een SWOT-analyse en zijn er stappen gezet ter versterking van de organisatie van de Bank. Hiermee is de basis gelegd voor een gedegen strategisch plan, waarin extra aandacht is besteed aan het effectiever uitvoeren van onze kerntaken als monetaire autoriteit en als toezichthouder.

 

Het kasreserve-debacle, in combinatie met politiek-economische ontwikkelingen, de afbrokkelende autonomie van de Bank en de forse depreciatie van onze munt, hebben een negatief effect gehad op onze financiële positie. Uit het recent gepubliceerde financieel jaarverslag 2015 blijkt dat de vermogenspositie en de winstbepaling van de Bank ongunstig zijn. In samenspraak met de Raad van Commissarissen wordt gewerkt aan de verdere implementatie van een raamwerk voor deugdelijk bestuur teneinde het inmiddels ingezette vertrouwen duurzaam verder te verbeteren en te bestendigen. Dit raamwerk waarin de beheersfuncties goed zijn ingebed in onze operaties, met goede rapportagelijnen op basis van internationaal geldende criteria, is een belangrijk onderdeel van het onderhavige Strategisch Plan, evenals de samenwerking en communicatie met onze strategische partners en externe belanghebbenden.

 

Er is nog veel werk te verzetten. Het is van belang dat onze interne en externe organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk functioneert, terwijl er stappen worden gezet om het vertrouwen verder te herwinnen. Deze uitdagingen zullen wij aankunnen als wij eensgezind, in een geest van integriteit, respect en professionaliteit, allen onze schouders onder het werk zetten.

 

Met het Strategisch Plan 2021-2024 zullen wij in staat zijn onze wettelijke taken effectief uit te voeren, ons beleid op transparante wijze te communiceren met onze stakeholders en het vertrouwen van de Bank nationaal en internationaal te herwinnen en duurzaam voort te zetten.

Ik heb de overtuiging dat wij met z’n allen de Bank kunnen tillen naar een integer en prestigieus instituut.

 

 

Paramaribo, 31 maart 2021

Maurice L. Roemer

 

Download hier het Strategisch Plan 2021-2024

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar*)   2.2 62.2

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen24 mei - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 20,816 21,211
EUR 21,680 21,857
GBP 26,023 26,538
ANG 11,437 11,664
AWG 11,564 11,793
BRL 4,308 4,394
TTD 3,082 3,143
BBD 10,261 10,465
XCD 7,710 7,862
PER 100 GYD 9,891 10,087
CNY 3,123 3,185

GoudcertificatenMei 24

Coupure SRD
5 gram 13.203,75
10 gram 26.407,50
50 gram 132.037,52
100 gram 264.075,05
500 gram 1.320.375,24
1000 gram 2.640.750,48
Gold LME: USD 1.845,60 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220518-1W 2022-05-18 19,8
CBTD220511-1W 2022-05-11 19,8
CBTD220504-1W 2022-05-04 20,3
CBTD220427-1W 2022-04-27 10,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220518-1W 2022-05-18 23,8
CBTD220511-1W 2022-05-11 23,8
CBTD220504-1W 2022-05-04 24,4
CBTD220427-1W 2022-04-27 12,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar*)   2.2 62.2

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)