De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft onder meer tot taak het in omloop brengen van bankbiljetten van de Surinaamse dollar.

De Bank heeft tevens de verantwoordelijkheid dat deze circulatie efficiënt is en bijdraagt aan een vlot betalingsverkeer, daar waar contante betalingen noodzakelijk zijn. Uit hoofde hiervan voegt de Bank nieuwe coupures van SRD 200 en SRD 500 toe aan de geldcirculatie. Contante betalingen voor grote bedragen kunnen hiermee met minder bankbiljetten worden voldaan, wachttijden bij de ATM’s worden korter, terwijl de belasting op- en het uitvallen van deze machines minder wordt.

De Bank vraagt aan de samenleving de medewerking om zorgvuldig om te gaan met alle bankbiljetten zodat die zo lang als mogelijk in circulatie kunnen blijven. Beschadigde, beschreven en vervuilde biljetten moeten namelijk vervangen worden met nieuwe, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. 

 

Klik op de biljetten voor de echtheidskenmerken

 

 

Voor de echtheidskenmerken van de overige coupures kunt u kiezen voor :

  1. Overige bankbiljetten
  2. Overige bankbiljetten (PDF formaat)

 

Bekijk ook de video's op onze Youtube channel

 

Klik hier voor de bekendmaking Centrale Bank brengt bankbiljetten van SRD 200 en SRD 500 in omloop

 

 

Download de app en ontdek meer over de nieuwe coupures!

  

 

 

De Centrale Bank van Suriname organiseert op 5 en 6 augustus 2023 van 17.00-21.00u een Financiële Educatie Minibeurs op het ‘University of Applied Sciences and Technology Suriname (UNASAT)’ aan de Hindilaan 1B. Samen met actoren uit de financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen zal financiële informatie worden gedeeld met de beursbezoekers.
Kom en verrijk uw kennis over financiële zaken!
De toegang is vrij!
 
Stabiliteit is een toestand die niet telkens aan veranderingen onderhevig is. Indien we dus praten over ‘stabiliteit’ praten we over een duurzame toestand. Hoewel onder ‘financiële stabiliteit’ meestal wordt verstaan een stabiel financieel systeem, kan deze term ook betrekking hebben op de stabiliteit van uw persoonlijke financiën. Maar hoe realiseert u persoonlijke financiële stabiliteit? Het stabiliseren van uw financiën vereist de ontwikkeling van goede financiële gewoonten, m.a.w. gedrag dat gericht is op verkleining van schuld en vergroting van spaargeld. 
 

Klik hier voor 10 goede financiële gewoonten. 

Hoe werkt SNEPS? Klik hier voor meer informatie 

Bekijk via deze link de de echtheidskenmerken van ons geld.

 

Openmarktoperaties oftewel OMO’s zijn instrumenten van het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat gericht is op het afromen van overtollig geld in omloop, omdat overtollig geld in omloop druk kan uitoefenen op de wisselkoers en inflatie. Het optimal beheren van liqiditeiten draagt langzaam bij tot stabilisatie van de Surinaamse economie. 

 

Bekijk deze brochure voor meer informatie over OMO's 

Via deze link kom je terecht op enkele veel gestelde vragen omtrent OMO's 

Bekijk alsnog het informatieblad over de OMO's 

 
 
Klik op de foto voor de promo video op Facebook of klik hier   Klik op de foto of hier voor een vraaggesprek ter   promotie van de beurs met Jolanda in 'Kal Aaj   Aur Kal'

  

Deelnemers: Financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen.

 

Op 9 juni 2023 is de tweedaagse workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ van start gegaan. Deze workshop is ter ondersteuning van de leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Ondernemingsplanwedstrijd die in het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 was aangekondigd. De scholieren worden hiermee handvatten geboden voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Het thema van de GMW 2023, "Plant your money, plan your future", wordt meegenomen in de workshops. Dit thema wijst op het belang van verantwoord ondernemerschap en benadrukt dat ondernemen niet alleen winst maken is, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en het welzijn van de medemens. Met deze workshop wil de CBvS de studenten stimuleren in ondernemerschap met een duurzaam en ethisch perspectief.

De onderwerpen ‘Grondbeginselen van Ondernemerschap’, de ‘Elementen van een Ondernemingsplan’, ‘Marketing, Creativiteit, Innovatie en Internet’, ‘Bedrijfsethiek’ en ‘Financiële Administratie’ worden behandeld door de CBvS trainers.

Op 9 en 10 juni 2023 waren de groepen van het Ewald P. Meyer Lyceum, de Scholengemeenschap Sanatan Dharm, de Scholengemeenschap Maho, het IMEAO-1 en de Algemene Middelbare School als eerst aan de beurt.  Het IMEAO-03, het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum, HAVO 3, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High zijn ingedeeld voor 16/17 juni. Voor de laatste workshop die op 23/24 juni 2023 gehouden zal worden zijn de Henry Dahlbergschool (HAVO 2), het Christelijk HAVO, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap, HAVO 4 en de Scholengemeenschap Kwatta aan de beurt. De finale zal plaatsvinden op 31 juli a.s.

 

GMW 2023 LESBRIEVEN

In het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 zijn er vijf lesbrieven ontwikkeld voor de Basisschool over de onderwerpen Geld, Sparen, Budgetteren, Ondernemen en Digitale Financiële Diensten, zodat de leerkrachten gedurende de periode van 20 tot en met 25 maart telkens één onderwerp konden behandelen met de leerlingen.

Klik hieronder voor de GMW 2023 lesbrieven

 

 

Klik hieronder voor Financiële Inclusie en Educatie.

    

Derde workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ 

De derde workshop van de ‘The Green Young Entrepreneur’ is op 23 en 24 juni 2023 gehouden in de Multi Purpose Hall van de Centrale Bank van Suriname. Het was wederom een aangename en vooral interactieve workshop met enthousiaste studenten van het Christelijk Havo, de Henri Dahlbergschool Havo 2, het Havo 3, Havo 4, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap en de Scholengemeenschap Kwatta.  Met deze groep zijn alle 15 groepen die voorgedragen waren door hun school getraind. De studenten kunnen nu aan de slag met het schrijven van hun ondernemingsplan. Op vrijdag 21 juli 2023 zal per email bekend gemaakt worden welke de vijf beste ondernemingsplannen zijn en dus in de finale komen. De finale zal op 31 juli 2023 plaatsvinden, waarbij de 5 finalisten hun ondernemingsplan presenteren. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere deskundigen zullen beoordelen welke groep de eerste, tweede of derde plaats zal innemen.  

  

 

Tweede workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ 

Op 16 en 17 juni 2023 is de tweede workshop van de ‘The Green Young Entrepreneur’ gehouden in de Multi Purpose Hall van de Centrale Bank van Suriname. Deze keer waren het studenten van het IMEAO 3, het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High die handvatten meegekregen hebben voor het schrijven van hun ondernemingsplan. Het was te merken dat de studenten interesse hebben in ondernemerschap. Onder hen was er zelf een student die reeds 3 jaren ondernemer is in de Agrarische sector en een aantal wiens ouders ondernemer zijn. Om de teams te helpen elkaar te leren kennen en zich meer op hun gemak te voelen bij het samenwerken werd er ook een ‘icebreaker game’ met de studenten gedaan.

 

 

 

THE GREEN YOUNG ENTREPRENEUR

Op 9 juni 2023 is de tweedaagse workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ van start gegaan. Deze workshop is ter ondersteuning van de leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Ondernemingsplanwedstrijd die in het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 was aangekondigd. De scholieren worden hiermee handvatten geboden voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Het thema van de GMW 2023, "Plant your money, plan your future", wordt meegenomen in de workshops. Dit thema wijst op het belang van verantwoord ondernemerschap en benadrukt dat ondernemen niet alleen winst maken is, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en het welzijn van de medemens. Met deze workshop wil de CBvS de studenten stimuleren in ondernemerschap met een duurzaam en ethisch perspectief.

De onderwerpen ‘Grondbeginselen van Ondernemerschap’, de ‘Elementen van een Ondernemingsplan’, ‘Marketing, Creativiteit, Innovatie en Internet’, ‘Bedrijfsethiek’ en ‘Financiële Administratie’ worden behandeld door de CBvS trainers.

Op 9 en 10 juni 2023 waren de groepen van het Ewald P. Meyer Lyceum, de Scholengemeenschap Sanatan Dharm, de Scholengemeenschap Maho, het IMEAO-1 en de Algemene Middelbare School als eerst aan de beurt.  Het IMEAO-03, het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum, HAVO 3, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High zijn ingedeeld voor 16/17 juni. Voor de laatste workshop die op 23/24 juni 2023 gehouden zal worden zijn de Henry Dahlbergschool (HAVO 2), het Christelijk HAVO, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap, HAVO 4 en de Scholengemeenschap Kwatta aan de beurt. De finale zal plaatsvinden op 31 juli a.s.

Financiële Inclusie blijkt wereldwijd steeds meer erkenning te krijgen bij beleidsmakers die voortvloeit uit de positieve link die financiële Inclusie heeft met de economische ontwikkeling in een land, met name op het gebied van armoedebestrijding, het scheppen van werkgelegenheid, het creëren van zelfstandige en ondernemende burgers, het elimineren van de genderkloof en het verbeteren van de welvaart en de algemene levensstandaard. Suriname staat op een keerpunt van structurele transformatie. Meer dan ooit wordt beseft hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen en andere kwetsbare groepen binnen de samenleving, voldoende kansen te bieden om hun levensstandaard te verbeteren.

Klik hier voor het volledig rapport.

U kunt ook de website van afi bezoeken op https://www.afi-global.org/

 

 


  

FINANCIËLE INCLUSIE EN EDUCATIE

Er zijn nog steeds mensen in de wereld en ook in ons land met name de kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, jongeren, en mensen met een beperking, die geen toegang hebben tot financiële producten en diensten.  Ook ondernemers en consumenten blijken uitgesloten te zijn van het financiële systeem. Inherent aan financiële inclusie is financiële geletterdheid. Deze is nodig, omdat bekend zijn met wat geld en geldzaken inhouden en weet hebben van datgene wat de financiële sector te bieden heeft, maakt dat burgers weloverwogen financiële beslissingen kunnen nemen.

 

Het streven dient erop gericht te zijn om burgers de mogelijkheid te bieden om een bankrekening te hebben, omdat die een stap tot een brede financiële inclusie en uiteindelijk duurzame ontwikkeling is.   Wereldwijd buigen overheden zich hierover. Dit wordt ook nog benadrukt met de door de Verenigde Naties in 2015 ontwikkelde Sustainable Development Goals (SDGs), waarbij gestreefd wordt deze in 2030 behaald te hebben. Opmerkelijk is dat acht van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen evenals financiële inclusie bijdragen aan het wegwerken van vraagstukken in de wereld, zoals armoedebestrijding, genderongelijkheid en het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid voor iedere burger.  Daarbij is het kernprincipe dat ook de meest achtergestelde groepen moeten worden meegenomen – ‘leave no one behind (LNOB)’.

 

In haar streven om financiële inclusie, geletterdheid en duurzame groei voor elke burger in Suriname te bereiken, onderneemt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) diverse FI-initiatieven en voert educatieprojecten uit om de uitgesloten burgers in het financiële systeem te brengen en te onderwijzen. In dit streven houdt de CBvS rekening mee dat de financiële integriteit van de financiële sector wordt gewaarborgd.

 

Via deze pagina op de website wil de Bank u dan ook op de hoogte houden van haar financiële inclusie en educatie initiatieven. Door op onderstaande links te klikken kunt u meer te weten komen over de verschillende projecten die uitgevoerd worden ter bevordering van financiële inclusie en financiële geletterdheid.

 

Financiële inclusie en educatie zijn dan ook een noodzaak!

 

  

 

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen20 juni - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,511 31,265
EUR 32,698 33,799
GBP 38,698 39,456
ANG 16,764 17,093
AWG 16,951 17,283
BRL 5,646 5,757
TTD 4,505 4,594
BBD 15,041 15,335
XCD 11,300 11,522
GYD PER 100 14,498 14,782
CNY 4,202 4,285

Gewogen Gemiddelde Koersen20 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,020 31,119
EUR 32,450 32,809
GBP 39,343 40,122
ANG 17,044 17,381
AWG 17,233 17,575
BRL 5,741 5,854
TTD 4,581 4,671
BBD 15,292 15,594
XCD 11,489 11,716
GYD PER 100 14,740 15,032
CNY 4,272 4,357

GoudcertificatenJuni 20

Coupure SRD
5 gram 23.363,18
10 gram 46.726,37
50 gram 233.631,83
100 gram 467.263,66
500 gram 2.336.318,30
1000 gram 4.672.636,60
Gold LBMA USD 2.324,25 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 10,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 16,1
CBTD240529-1W 2024-05-29 18,0
CBTD240522-1W 2024-05-22 20,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD240612-1W 2024-06-12 12,0
CBTD240605-1W 2024-06-05 19,3
CBTD240529-1W 2024-05-29 21,6
CBTD240522-1W 2024-05-22 24,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct   1.0 42.9
Nov   0.6 38.7
Dec   0.1 32.6
       
2024   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.9 29.0
Feb   0.4 25.4
Mar   4.4 26.8
Apr*   0.7 20.9

*) Preliminary figures