De Centrale Bank van Suriname organiseert op 5 en 6 augustus 2023 van 17.00-21.00u een Financiële Educatie Minibeurs op het ‘University of Applied Sciences and Technology Suriname (UNASAT)’ aan de Hindilaan 1B. Samen met actoren uit de financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen zal financiële informatie worden gedeeld met de beursbezoekers.
Kom en verrijk uw kennis over financiële zaken!
De toegang is vrij!
 
Stabiliteit is een toestand die niet telkens aan veranderingen onderhevig is. Indien we dus praten over ‘stabiliteit’ praten we over een duurzame toestand. Hoewel onder ‘financiële stabiliteit’ meestal wordt verstaan een stabiel financieel systeem, kan deze term ook betrekking hebben op de stabiliteit van uw persoonlijke financiën. Maar hoe realiseert u persoonlijke financiële stabiliteit? Het stabiliseren van uw financiën vereist de ontwikkeling van goede financiële gewoonten, m.a.w. gedrag dat gericht is op verkleining van schuld en vergroting van spaargeld. 
 

Klik hier voor 10 goede financiële gewoonten. 

Hoe werkt SNEPS? Klik hier voor meer informatie 

Bekijk via deze link de de echtheidskenmerken van ons geld.

 

Openmarktoperaties oftewel OMO’s zijn instrumenten van het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dat gericht is op het afromen van overtollig geld in omloop, omdat overtollig geld in omloop druk kan uitoefenen op de wisselkoers en inflatie. Het optimal beheren van liqiditeiten draagt langzaam bij tot stabilisatie van de Surinaamse economie. 

 

Bekijk deze brochure voor meer informatie over OMO's 

Via deze link kom je terecht op enkele veel gestelde vragen omtrent OMO's 

Bekijk alsnog het informatieblad over de OMO's 

 
 
Klik op de foto voor de promo video op Facebook of klik hier   Klik op de foto of hier voor een vraaggesprek ter   promotie van de beurs met Jolanda in 'Kal Aaj   Aur Kal'

  

Deelnemers: Financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen.

 

Derde workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ 

De derde workshop van de ‘The Green Young Entrepreneur’ is op 23 en 24 juni 2023 gehouden in de Multi Purpose Hall van de Centrale Bank van Suriname. Het was wederom een aangename en vooral interactieve workshop met enthousiaste studenten van het Christelijk Havo, de Henri Dahlbergschool Havo 2, het Havo 3, Havo 4, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap en de Scholengemeenschap Kwatta.  Met deze groep zijn alle 15 groepen die voorgedragen waren door hun school getraind. De studenten kunnen nu aan de slag met het schrijven van hun ondernemingsplan. Op vrijdag 21 juli 2023 zal per email bekend gemaakt worden welke de vijf beste ondernemingsplannen zijn en dus in de finale komen. De finale zal op 31 juli 2023 plaatsvinden, waarbij de 5 finalisten hun ondernemingsplan presenteren. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere deskundigen zullen beoordelen welke groep de eerste, tweede of derde plaats zal innemen.  

  

 

Tweede workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ 

Op 16 en 17 juni 2023 is de tweede workshop van de ‘The Green Young Entrepreneur’ gehouden in de Multi Purpose Hall van de Centrale Bank van Suriname. Deze keer waren het studenten van het IMEAO 3, het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High die handvatten meegekregen hebben voor het schrijven van hun ondernemingsplan. Het was te merken dat de studenten interesse hebben in ondernemerschap. Onder hen was er zelf een student die reeds 3 jaren ondernemer is in de Agrarische sector en een aantal wiens ouders ondernemer zijn. Om de teams te helpen elkaar te leren kennen en zich meer op hun gemak te voelen bij het samenwerken werd er ook een ‘icebreaker game’ met de studenten gedaan.

 

 

 

THE GREEN YOUNG ENTREPRENEUR

Op 9 juni 2023 is de tweedaagse workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ van start gegaan. Deze workshop is ter ondersteuning van de leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Ondernemingsplanwedstrijd die in het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 was aangekondigd. De scholieren worden hiermee handvatten geboden voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Het thema van de GMW 2023, "Plant your money, plan your future", wordt meegenomen in de workshops. Dit thema wijst op het belang van verantwoord ondernemerschap en benadrukt dat ondernemen niet alleen winst maken is, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en het welzijn van de medemens. Met deze workshop wil de CBvS de studenten stimuleren in ondernemerschap met een duurzaam en ethisch perspectief.

De onderwerpen ‘Grondbeginselen van Ondernemerschap’, de ‘Elementen van een Ondernemingsplan’, ‘Marketing, Creativiteit, Innovatie en Internet’, ‘Bedrijfsethiek’ en ‘Financiële Administratie’ worden behandeld door de CBvS trainers.

Op 9 en 10 juni 2023 waren de groepen van het Ewald P. Meyer Lyceum, de Scholengemeenschap Sanatan Dharm, de Scholengemeenschap Maho, het IMEAO-1 en de Algemene Middelbare School als eerst aan de beurt.  Het IMEAO-03, het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum, HAVO 3, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High zijn ingedeeld voor 16/17 juni. Voor de laatste workshop die op 23/24 juni 2023 gehouden zal worden zijn de Henry Dahlbergschool (HAVO 2), het Christelijk HAVO, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap, HAVO 4 en de Scholengemeenschap Kwatta aan de beurt. De finale zal plaatsvinden op 31 juli a.s.

Financiële Inclusie blijkt wereldwijd steeds meer erkenning te krijgen bij beleidsmakers die voortvloeit uit de positieve link die financiële Inclusie heeft met de economische ontwikkeling in een land, met name op het gebied van armoedebestrijding, het scheppen van werkgelegenheid, het creëren van zelfstandige en ondernemende burgers, het elimineren van de genderkloof en het verbeteren van de welvaart en de algemene levensstandaard. Suriname staat op een keerpunt van structurele transformatie. Meer dan ooit wordt beseft hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen en andere kwetsbare groepen binnen de samenleving, voldoende kansen te bieden om hun levensstandaard te verbeteren.

Klik hier voor het volledig rapport.

U kunt ook de website van afi bezoeken op https://www.afi-global.org/

 

 


  

FINANCIËLE INCLUSIE EN EDUCATIE

Er zijn nog steeds mensen in de wereld en ook in ons land met name de kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, jongeren, en mensen met een beperking, die geen toegang hebben tot financiële producten en diensten.  Ook ondernemers en consumenten blijken uitgesloten te zijn van het financiële systeem. Inherent aan financiële inclusie is financiële geletterdheid. Deze is nodig, omdat bekend zijn met wat geld en geldzaken inhouden en weet hebben van datgene wat de financiële sector te bieden heeft, maakt dat burgers weloverwogen financiële beslissingen kunnen nemen.

 

Het streven dient erop gericht te zijn om burgers de mogelijkheid te bieden om een bankrekening te hebben, omdat die een stap tot een brede financiële inclusie en uiteindelijk duurzame ontwikkeling is.   Wereldwijd buigen overheden zich hierover. Dit wordt ook nog benadrukt met de door de Verenigde Naties in 2015 ontwikkelde Sustainable Development Goals (SDGs), waarbij gestreefd wordt deze in 2030 behaald te hebben. Opmerkelijk is dat acht van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen evenals financiële inclusie bijdragen aan het wegwerken van vraagstukken in de wereld, zoals armoedebestrijding, genderongelijkheid en het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid voor iedere burger.  Daarbij is het kernprincipe dat ook de meest achtergestelde groepen moeten worden meegenomen – ‘leave no one behind (LNOB)’.

 

In haar streven om financiële inclusie, geletterdheid en duurzame groei voor elke burger in Suriname te bereiken, onderneemt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) diverse FI-initiatieven en voert educatieprojecten uit om de uitgesloten burgers in het financiële systeem te brengen en te onderwijzen. In dit streven houdt de CBvS rekening mee dat de financiële integriteit van de financiële sector wordt gewaarborgd.

 

Via deze pagina op de website wil de Bank u dan ook op de hoogte houden van haar financiële inclusie en educatie initiatieven. Door op onderstaande links te klikken kunt u meer te weten komen over de verschillende projecten die uitgevoerd worden ter bevordering van financiële inclusie en financiële geletterdheid.

 

Financiële inclusie en educatie zijn dan ook een noodzaak!

 

  

 

 

Op 9 juni 2023 is de tweedaagse workshop ‘The Green Young Entrepreneur’ van start gegaan. Deze workshop is ter ondersteuning van de leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Ondernemingsplanwedstrijd die in het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 was aangekondigd. De scholieren worden hiermee handvatten geboden voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Het thema van de GMW 2023, "Plant your money, plan your future", wordt meegenomen in de workshops. Dit thema wijst op het belang van verantwoord ondernemerschap en benadrukt dat ondernemen niet alleen winst maken is, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en het welzijn van de medemens. Met deze workshop wil de CBvS de studenten stimuleren in ondernemerschap met een duurzaam en ethisch perspectief.

De onderwerpen ‘Grondbeginselen van Ondernemerschap’, de ‘Elementen van een Ondernemingsplan’, ‘Marketing, Creativiteit, Innovatie en Internet’, ‘Bedrijfsethiek’ en ‘Financiële Administratie’ worden behandeld door de CBvS trainers.

Op 9 en 10 juni 2023 waren de groepen van het Ewald P. Meyer Lyceum, de Scholengemeenschap Sanatan Dharm, de Scholengemeenschap Maho, het IMEAO-1 en de Algemene Middelbare School als eerst aan de beurt.  Het IMEAO-03, het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum, HAVO 3, het Nassy Brouwer College en de Kangoeroe High zijn ingedeeld voor 16/17 juni. Voor de laatste workshop die op 23/24 juni 2023 gehouden zal worden zijn de Henry Dahlbergschool (HAVO 2), het Christelijk HAVO, de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap, HAVO 4 en de Scholengemeenschap Kwatta aan de beurt. De finale zal plaatsvinden op 31 juli a.s.

 

GMW 2023 LESBRIEVEN

In het kader van de Global Money Week (GMW) 2023 zijn er vijf lesbrieven ontwikkeld voor de Basisschool over de onderwerpen Geld, Sparen, Budgetteren, Ondernemen en Digitale Financiële Diensten, zodat de leerkrachten gedurende de periode van 20 tot en met 25 maart telkens één onderwerp konden behandelen met de leerlingen.

Klik hieronder voor de GMW 2023 lesbrieven

 

 

Klik hieronder voor Financiële Inclusie en Educatie.

    

Educatieve ochtend bij de Centrale Bank van Suriname

In het kader van de jaarlijks terugkerende vakantieactiviteit, geïnitieerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, hebben enkele jongeren op vrijdag 6 September 2019 een bezoek gebracht aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Hiervoor is een speciaal programma opgesteld:

De afdeling Research heeft een presentatie verzorgd met als onderwerp “De Overheid en de Centrale Bank van Suriname”.

Hierbij werd aan de jongeren geleerd dat de overheid een organisatie is die beslissingen mag nemen in, voor en over geheel Suriname, gebaseerd op de drie machten; de Rechterlijke-, de Uitvoerende en de Wetgevende macht.

 

Foto 1: De heer Mungroo, van de afdeling Research tijdens 

de presentatie over de “Overheid en de CBvS”. 

Er werd ook uitgelegd wanneer er sprake is van een begrotingsoverschot of - tekort. In een kort filmpje werden de vijf functies van de Centrale Bank van Suriname vertoond. Het belang van de samenwerking tussen het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, de zogenoemde monetaire autoriteiten, werd benadrukt.   

De tweede presentatie had als onderwerp “Het belang van Financial Inclusion en het National Risk Assessment”. In deze presentatie zijn de medewerkers van de Bank dieper ingegaan op de definities van deze begrippen en het verband tussen Financial Inclusion en het National Risk Assessment.

 

Foto 2: De jongeren krijgen een presentatie over

het belang van Financial Inclusion.

  

 

Foto 3: Interactieve sessie, waarbij de voordelen van Financial

Inclusion werden belicht.

 

Foto 4: Er werd nader ingegaan op het verband tussen

Financial Inclusion en het National Risk Assessment.

 

De jongeren hebben ook een rondleiding gehad in de bibliotheek en het Numismatisch museum van de Bank.

Foto 5: De rondleiding in het Numismatisch museum van de Centrale Bank

 

Foto 6: Enkele van de jongeren in de bibliotheek van de Centrale Bank. 

De studenten hebben deze dag als zeer leerrijk en prettig ervaren. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) mag daarom dan ook terugzien op een geslaagde dag.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,639 37,784
EUR 40,079 40,092
GBP 47,338 48,265
ANG 20,681 21,086
AWG 20,911 21,320
BRL 7,663 7,813
TTD 5,536 5,644
BBD 18,554 18,918
XCD 13,940 14,214
PER 100 GYD 17,885 18,236
CNY 5,256 5,359

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,021 37,428
EUR 38,457 38,902
GBP 46,560 47,482
ANG 20,341 20,744
AWG 20,567 20,974
BRL 7,537 7,687
TTD 5,445 5,553
BBD 18,250 18,611
XCD 13,711 13,983
PER 100 GYD 17,591 17,940
CNY 5,169 5,272

GoudcertificatenDecember 08

Coupure SRD
5 gram 24.622,43
10 gram 49.244,87
50 gram 246.224,35
100 gram 492.448,69
500 gram 2.462.243,46
1000 gram 4.924.486,93
Gold LBMA USD 2.026,90 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231206-1W 2023-12-06 16,6
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231206-1W 2023-12-06 19,9
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures