English

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden


EXPOSITIES


 

Permanente tentoonstelling
Tijdelijke tentoonstellingen
Expositieagenda

Permanente tentoonstelling

In een vaste presentatie wordt een overzicht gegeven van de vele geldsoorten en andere betaalmiddelen, welke vanaf de 17e eeuw na Chr. in Suriname wettig betaalmiddel zijn geweest.

Een uitgebreide collectie van munten en biljetten uit alle werelddelen maakt ook onderdeel uit van de wisselende presentatie. Van alle munten zijn de voor- en keerzijde afgebeeld plus een aantal detailgegevens.

Tijdelijke tentoonstellingen

In het Numismatisch Museum worden jaarlijks wisselende exposities georganiseerd. Deze exposities behelzen gevarieerde nationale en internationale thema�s betreffende de numismatiek.
Een overzicht van de tijdelijke tentoonstellingen, welke in de afgelopen periode in het Numismatisch Museum zijn gehouden, is als volgt:

Moneta Exotica
Bank in Beeld

De Kotomisi
Een Nieuwe Munt, Een Nieuwe Kans - De Surinaamse Dollar
De Surinaamsche Bank N.V. - 140 jaar

Moneta Exotica - Deze tentoonstelling is momenteel  (januari 2010) te bezichtigen!

 

Bank in Beeld

De Kotomisi
De Kotomisi
, met als ondertiteling vrouwen in het Numismatisch Museum, was de eerste tijdelijke expositie welke door het Numismatisch Museum gehouden is. Deze expositie ging op 24 juni 2002 van start en werd verlengd tot en met 31 oktober 2003.

Het thema van deze expositie was vernoemd naar het muntbiljet van f2,50 daterende uit de periode 1961 waarop een afbeelding geplaatst is van een Surinaamse vrouw met een lokale hoofddoek, de angisa. Voornoemd biljet werd in de volksmond �kotomisi� genoemd.


Mevr. de Man - Venloo

Tijdens deze expositie waren munten, muntbiljetten en bankbiljetten te bezichtigen, die in Suriname gecirculeerd hebben, waarop een vrouwen portret is afgebeeld.

Voor het cre�ren van de juiste sfeer, werden als aanverwante voorwerpen geplaatst een serie postzegels met daarop Surinaamse vrouwen in traditionele klederdracht en niet te vergeten een etalagepop gekleed in een echte �bigi koto�.

Zo werden onder andere ook een hartenvrouw, welke afgebeeld staat op het kaartengeld, de zilverbons die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren uitgegeven alsook de biljetten van de Centrale Bank van Suriname daterende uit de periode rond 1963 tentoongesteld.
Op alle objecten was er een vrouwenportret te vinden. Het betreft niet alleen Surinaamse, maar ook Hollandse en Griekse vrouwen.

Het f 2,50 muntbiljet (�kotomisi�) is de blikvanger van deze expositie geweest. Meer dan 100 keer vergroot en prachtig ingelijst, trok zij van vele belangstellenden de aandacht.
Van alle ge�taleerde objecten werd eveneens een korte historie weergegeven.

Een Nieuwe Munt, Een Nieuwe Kans - De Surinaamse Dollar

De niet aflatende druk waaronder de nationale munt- en rekeneenheid, de gulden, al sinds jaren staat met als gevolg veelvuldige waardedalingen alsook algemene erosie van vertrouwen in de geldeenheid bracht de Regering van Suriname in 2003 ertoe over om nieuw �lan te schenken aan onze nationale munt- en rekeneenheid.
Gekozen is voor een nieuwe geld- en rekeneenheid onder de naam, �dollar�, welke naamsverandering heeft plaatsgevonden door middel van nadere wijziging van de Muntwet 1960 (G.B. no. 38).
De invoering van de dollar op 1 januari 2004 zou gepaard gaan met een belichaming in concrete zichtbare vernieuwing van de geldcirculatie in de chartale en de girale vorm. Voor wat de chartale vorm betreft, is de uitgifte van bankbiljetten uit kracht van de Bankwet 1956 voorbehouden aan de Bank, terwijl de uitgifte van munten en muntbiljetten krachtens de Muntwet 1960 behoort tot de competentie van de Minister van Financi�n.

Gelet op de invoering van de Surinaamse dollar op 1 januari 2004 was het voor het Numismatisch Museum een hele eer om samen met de ge�nstalleerde commissie een bijdrage te kunnen leveren bij het verstrekken van informatie ter zake aan derden. In dit kader opende het Numismatisch Museum op maandag 16 december 2003 de tentoonstelling �Een Nieuwe Munt, Een Nieuwe Kans - De Surinaamse Dollar� voor het publiek.

Gezien het feit dat de Surinaamse munten ter waarde van 1, 5, 10, 25, 100 en 250 cent niet vervangen zouden worden door nieuwe, heeft het Numismatisch Museum het initiatief genomen om het publiek praktische tips aan te reiken voor het reinigen van munten, die in de loop der jaren vervuild zijn geraakt.

Klik hier voor het lezen van deze tips

De Surinaamsche Bank N.V. - 140 jaar

In het kader van het 140-jarig bestaan van De Surinaamsche Bank N.V. op 19 januari 2005 is door het Numismatisch Museum van de Centrale Bank van Suriname een tijdelijke tentoonstelling gehouden. Voornoemde tentoonstelling werd op 31 januari jl. voor het publiek geopend en belicht de periode 1865 - 1957, de periode gedurende welke De Surinaamsche Bank N.V. naast haar taak als handelsbank ook als circulatiebank fungeerde in Suriname.

Expositieagenda
Op geregelde tijdstippen wordt er via de media en deze website een museumagenda gepubliceerd met museumnieuws omtrent de permanente - en tijdelijke tentoonstellingen van het Numismatisch Museum.

 

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden

� 2008 Centrale Bank van Suriname