English

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden


COLLECTIE


Het Numismatisch Museum beheert een collectie munten en papiergeld daterend vanaf het begin van de West-Indische Compagnie tot heden. Het belangrijkste onderdeel hiervan wordt gevormd door de toentertijd in omloop zijnde papegaaienmunten en het kaartengeld, maar ook andere munten en papiergeld die daarna als wettig betaalmiddel in Suriname in omloop waren.

In de collectie zitten:

Munten

Een groot deel van de munten, die in Suriname gecirculeerd hebben, zijn in het bezit van het Numismatisch Museum. De oudste munten zijn de papegaaienmunt van 1679 en de Soci�teitsduit van 1764.  Het Numismatisch Museum beschikt over enkele mooie exemplaren daarvan. Naast de Surinaamse munten beschikt het Museum ook over tal van buitenlandse munten over de gehele wereld.

Een pronkstuk is de papegaaienmunt van 1679. Papegaaienmunt, naam voor de eerste koperen muntstukken, die volgens plakkaat van 8 mei 1679 onder Gouverneur Johannes Heinsius (1678 - 1680) voor Suriname werden geslagen. Deze muntstukken danken hun naam aan de papegaai op de voorzijde, die is gezeten op een tak met respectievelijk 1, 2 of 4 bladeren. Zij waren getekend met het cijfer 1, 2 of 4, welke aangaf dat zij gangbaar waren tegen 1, 2 of 4 pond suiker ter waarde van 1 stuiver per pond. Ze kwamen voor met een ornamentele boom op de keerzijde en met een blanco keerzijde. De munten zijn zeer waarschijnlijk in Suriname geslagen, maar het is niet bekend door wie en waar. Hoewel de Staten van Zeeland, onder wier zeggenschap Suriname destijds stond, het gebruik verboden, werden ze door Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1683 - 1688), die sinds 1683 mede eigenaar van de Soci�teit van Suriname was, bij plakkaat van 6 april 1688 opnieuw gangbaar verklaard, nu voor 1, 2 of 4 duit. Deze munten zijn blijkbaar in omloop gebleven, totdat zij waren versleten.


Voor- en keerzijde Papegaaienmunt 1679

Papiergeld

In de collectie papiergeld van het Numismatisch Museum bevindt zich een belangrijk deel van de bankbiljetten, die ooit in Suriname gecirculeerd hebben en nog circuleren, en geld uit vele andere landen. Belangrijk is de collectie bankbiljetten van de Centrale Bank van Suriname.

Een pronkstuk is het muntbiljet van 2,50 gulden. Op dit muntbiljet van 2,50 gulden, welke in 1961 door de Surinaamse overheid werd uitgegeven, staat het portret van een dame afgebeeld in een koto en de daarbij behorende angisa. Een soortgelijk ontwerp als het eerder in 1935 ge�ntroduceerde 5 gulden bankbiljet van De Surinaamsche Bank NV. Voornoemd muntbiljet werd in de volksmond kotomisi genoemd. Het Numismatisch Museum mocht Maria Johanna Charlotte de Man - Venloo, de dame op dit muntbiljet in april 2003 begroeten.


Voor- en keerzijde 2,50 gulden muntbiljet

Herdenkingsmunten en gedenkpenningen

Penningen zijn - anders dan wel gedacht wordt - geen betaalmiddelen. Het zijn kleine gedenktekens, meestal van metaal en meestal rond, die echter geen geldfunctie (gehad) hebben. De collectie herdenkingsmunten en gedenkpenningen beslaat de hele geschiedenis munten en penningen, die voor speciale gelegenheden in Suriname geslagen zijn. In het Numismatisch Museum zijn deze pronkstukken te bezichtigen. Het Museum exposeert zo�n 20 verschillende soorten herdenkingsmunten en gedenkpenningen.

Een pronkstuk is de herdenkingsmunt, die werd uitgegeven in verband met het behalen van een gouden plak door de Surinaamse vlinderslagzwemmer Anthony Nesty tijdens de Olympische Spelen in 1988, te Seoul op de 100 m.

Voor- en keerzijde herdenkingsmunt
"Olympische Spelen 1988 (Anthony Nesty)"

Aanverwante voorwerpen

Behalve betaalmiddelen en penningen, heeft het Museum allerlei aanverwante voorwerpen verzameld.


Munt- en goudweegschaal en kistje met gewichten

Een fraai stuk uit de collectie is een munt- en goudweegschaal. Toen munten nog van goud of zilver werden gemaakt, waren muntweegschalen onmisbare hulpmiddelen voor iedereen die met geld omging.

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden

� 2008 Centrale Bank van Suriname