English

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden

INTRO


In het pand van de Centrale Bank van Suriname aan de Mr. F.H.R. Lim A Po straat 7 is het Numismatisch Museum ondergebracht.

Dit museum voor de vastlegging van de Surinaamse muntgeschiedenis werd op 8 april 2002 opgericht. Het museum beheert, verzamelt, bestudeert en presenteert de collectie, die een beeld geeft van de ruilhandel, de muntomloop en het geldwezen in Suriname vanaf het begin tot heden.

 

Intro | Collectie | Exposities | Informatievoorziening | Fotogalerij | Rondleidingen | Adres en Openingstijden

� 2011 Centrale Bank van Suriname