De ondernemingsrechtbank in Brussel, België, heeft op 20 oktober jl. het Belgische bedrijf Clairfield N.V. veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag groot € 2.552.932,59 aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niet tegenstaande hoger beroep, hetgeen betekent dat de werking van de uitspraak niet wordt opgeschort indien hoger beroep wordt ingesteld. Clairfield is als de in het ongelijk gestelde partij, ook veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten van de CBvS. In een uitvoerig en gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank in Brussel alle overeenkomsten (5) die Clairfield in 2019 met de toenmalige Governor van de CBvS heeft gesloten nietig verklaard. 

Het was Clairfield die de CBvS voor het gerecht in Brussel gedagvaard had voor betaling van een onbetaalde factuur ad € 320.000- en een schadevergoeding eiste van  €1.200.000 wegens beweerde onrechtmatige beëindiging van de vijf overeenkomsten door de CBvS. De CBvS stelde een tegenvordering in en eiste op haar beurt nietigheid van alle met Clairfield gesloten overeenkomsten en de teruggave van het bedrag van  € 2.552.932,59 dat onder de vijf overeenkomsten aan Clairfield werd betaald.

In het vonnis van 20 oktober 2022 heeft de rechtbank de vordering van Clairfield ongegrond verklaard en afgewezen. De tegenvordering van de CBvS  werd wél gegrond verklaard. Daarbij is de nietigheid van alle Clairfield-overeenkomsten uitgesproken en is Clairfield veroordeeld tot terugbetaling aan de Centrale Bank van Suriname van het bedrag groot € 2.552.932,59, te vermeerderen met wettelijke interesten vanaf de datum van dagvaarding tot de datum van volledige betaling. 

Verder stelt de Belgische rechtbank vast dat de Clairfield-overeenkomsten een ongeoorloofde oorzaak hadden. De rechtbank acht het bewezen dat de overeenkomsten  met Clairfield gesloten zijn met de bedoeling een strafbare, met de openbare orde strijdige, toestand in stand te houden. Concreet acht de Belgische rechtbank het bewezen dat door de toenmalige Governor van de Centrale Bank van Suriname, vanuit de Centrale Bank, hoge vergoedingen aan Clairfield werden toegekend, en vervolgens een substantieel deel daarvan   via een privéonderneming terugkreeg. 

Tenslotte stelt de Belgische rechtbank ook vast dat, aangezien de vijf overeenkomsten die door de CBvS in 2019 getekend zijn met Clairfield buiten de wettelijke bevoegdheden en taakstelling van de CBvS vallen, de toenmalige Governor van de Bank niet bevoegd was om deze overeenkomsten namens de Centrale Bank van Suriname aan te gaan. 

De Centrale Bank van Suriname is zeer content met dit vonnis van de Belgische rechtbank. Op basis van dit vonnis dient terugbetaling door Clairfield aan de Bank plaats te vinden van het bedrag ad € 2.552.932,59.

De Centrale Bank van Suriname heeft ook kennis genomen van de ambtshalve aangifte bij de Procureur des Konings door de Belgische rechtbank van het misdrijf van Clairfield.

 

 

Centrale Bank van Suriname

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen05 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,727 37,892
EUR 40,477 40,677
GBP 47,606 48,539
ANG 20,729 21,135
AWG 20,959 21,370
BRL 7,609 7,758
TTD 5,569 5,678
BBD 18,598 18,962
XCD 13,973 14,247
PER 100 GYD 17,927 18,278
CNY 5,281 5,385

Gewogen Gemiddelde Koersen05 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,173 37,589
EUR 38,630 39,013
GBP 46,907 47,836
ANG 20,425 20,829
AWG 20,652 21,061
BRL 7,497 7,645
TTD 5,487 5,595
BBD 18,325 18,688
XCD 13,768 14,040
PER 100 GYD 17,664 18,013
CNY 5,204 5,307

GoudcertificatenDecember 05

Coupure SRD
5 gram 24.962,66
10 gram 49.925,32
50 gram 249.626,58
100 gram 499.253,16
500 gram 2.496.265,78
1000 gram 4.992.531,55
Gold LBMA USD 2.049,05/ tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 20,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 23,7
CBTD231115-1W 2023-11-15 20,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 29,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD231129-1W 2023-11-29 24,0
CBTD231122-1W 2023-11-22 28,4
CBTD231115-1W 2023-11-15 24,0
CBTD231108-1W 2023-11-08 35,0
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2022   52.4 54.6
       
2023   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.7 55.6
Feb   3.2 57.9
Mar   3.2 59.6
Apr   5.7 65.4
May   2.4 65.0
Jun   2.3 54.6
Jul   3.0 56.6
Aug   2.0 53.5
Sep   1.5 50.8
Oct*   1.0 42.9

*) Preliminary figures