Informatie bereikt de Centrale Bank van Suriname dat met name via social media kwaadaardige berichten worden verspreid alsof de koersen voor vreemde valuta een stijgende lijn vertonen en zelfs door de Centrale Bank zouden worden aangepast. De Centrale Bank wenst met stelligheid te benadrukken zulke berichten van elke waarheid zijn ontbloot.

De koersen die dagelijks door de Centrale Bank worden gepubliceerd komen tot stand door rapportage van de handelsbanken en de cambio’s. Zij doen opgave van de door hun gehanteerde koersen bij de transacties van de dag, aan de hand waarvan de Centrale Bank tot een gemiddelde koers komt en die publiceert. De koersen van gisteren en vandaag vertonen geen opmerkelijke veranderingen ten opzichte van de afgelopen weken en zelfs ten opzichte van de vorige maanden van dit jaar (zie bijlage).

De Governor van de Centrale Bank geeft expliciet te kennen dat er recentelijk hoegenaamd geen enkele koersaanpassing is besproken en zelfs in het geheel niet is of wordt overwogen. Er hebben zich op monetair gebied geen ontwikkelingen voorgedaan die daarvoor een indicatie zouden moeten zijn. In het regulier contact dat de Centrale Bank met de banken, de cambio’s, vertegenwoordigers van bedrijven en individuele personen onderhoudt, hebben die zich juist positief uitgesproken over het feit dat koersenschommelingen al geruime zijn uitgebleven. Dit heeft de Governor onlangs ook in een vraaggesprek met verslaggevers aangehaald waarbij hij te kennen gaf dat koersstabiliteit hoge prioriteit geniet.

De economische data spreken op dit stuk verder ook voor zich. Zo koersen onze internationale reserves langzaam maar zeker naar een niveau van USD 400 miljoen, neemt de inflatie af en is er vanaf het tweede kwartaal van 2016 een overschot op de handelsbalans. Dit betekent dat er meer wordt geëxporteerd dan er wordt geïmporteerd. De vooruitzichten voor economische groei zijn voor 2017 gunstiger dan in 2016. De USD 400 miljoen grens van de internationale reserves zou al lang zijn doorbroken als de Bank de maandelijkse betalingen voor de invoer van brandstof niet zou verzorgen. De valutamarkt is echter nog te fragiel om de betaling voor invoer van brandstof met een gerust hart daaraan over te laten. Vandaag de dag bevinden de reserves zich op het niveau van USD 385 miljoen en dit nadat in de afgelopen weken aan enkele forse buitenlandse verplichtingen is voldaan. Het niveau van de monetaire reserves beliep per ultimo december 2016 een bedrag van USD 381,1 miljoen.

Als geruststelling voor de samenleving mag ook dienen dat de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën, alle destijds via bepaalde media verschenen berichten ten spijt, zich nog altijd strikt houden aan het door hen ondertekende memorandum of understanding van 25 april 2016, waarin is opgenomen dat de Staat niet bij de Bank zal aankloppen voor financiering van eventuele tekorten op het staatsbudget.

 Verkeerde berichtgeving, al dan niet bewust, door zelf verkeerd geïnformeerd te zijn, of met daadwerkelijke kwaadzinnige  intentie, kan onrust in de samenleving veroorzaken hetgeen onder meer naar de valutamarkt kan uitstralen.  Niemand is daarbij gebaat en het is daarom prettig te ervaren dat de kwaadwillige poging die al gisteren werd ingezet, niet geslaagd is!

  

Paramaribo, 28 maart 2017

Centrale Bank van Suriname

 

Bijlage: 

 

 

                                                          

De Centrale Bank van Suriname heeft kennis genomen van zeer storende berichten die de ronde doen alsof de DSB bank failliet is en waarbij de rekeninghouders werden opgeroepen om hun middelen bij deze bankinstelling meteen op te nemen. Het mag duidelijk zijn dat zulke negatieve berichtgeving bedoeld is om bezorgdheid bij de gemeenschap op te wekken om langs die weg schade te brengen aan de DSB bank - en in het verlengde daarvan aan de financiële sector.

Ter geruststelling van de gemeenschap geeft de Centrale Bank van Suriname te kennen dat er geen sprake is van faillissement, maar dat de grootaandeelhouders van de DSB bank, zijnde Assuria  en de Staat, al enige tijd met elkaar in overleg zijn om het kapitaal van de DSB bank te versterken opdat aan prudentiële normen (vrij vertaald “voorzorgsnormen”) van de Centrale Bank van Suriname voldaan kan worden.

Het overleg heeft zich ook langdurig geconcentreerd op een impasse tussen de Chief Executive Officer (C.E.O.) en de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB bank ten aanzien van de huidige en toekomstige beleidsrichting. Doordat de standpunten zover uit elkaar liggen, bleek het uiteindelijk onvermijdelijk dat de wegen van partijen zich op verantwoorde wijze zouden gaan scheiden.

Stappen om tot aansterking van het kapitaal te geraken verkeren inmiddels in zeer ver gevorderd stadium, waarbij de grootaandeelhouders zich gecommitteerd hebben om het vermogen van de DSB deze week te verhogen. De CBvS vindt het zeer opmerkelijk en betreurt het zeer dat deze concrete stappen om de DSB bank te versterken samenvallen met geruchten althans negatieve berichten die de gemeenschap worden ingestuurd.

De CBvS blijft zich inzetten om de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen en doet een beroep op de gemeenschap om zich niet te laten opjutten. De tegoeden van het publiek bij de DSB bank zijn veilig!                                                                                                      

 

Glenn H. Gersie  
President

 

 

 

Informatie heeft de Centrale Bank van Suriname bereikt dat een voor haar onbekende persoon zichzelf uitgeeft als een relatie van de Bank om personen in aanmerking te doen komen voor een lening. Deze persoon maakt zich op social media bekend als te zijn een geldschieter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een foto van een oudere blanke manspersoon.                   

Reeds jaren worden er internationaal pogingen gedaan om nietsvermoedende personen geld afhandig te maken middels slinkse methoden. Deze praktijken worden vanuit haast alle delen van de wereld ondernomen. Het begon met brieven met beloftes voor deling in een fortuin wanneer er medewerking zou worden verleend om dat op de eigen rekening te laten overmaken. Na het geven van hun bankgegevens werden de rekeningen van deze argeloze personen vervolgens leeggeplunderd.

Ten overvloede deelt de Centrale Bank van Suriname het publiek mee dat zij geen publieksbank is en daarom geen leningen verstrekt. Elke persoon die zichzelf uitgeeft als een relatie van de Bank en daarom een lening voor u in orde kan maken is met malafide praktijken bezig en moet absoluut vermeden worden. In het onwaarschijnlijke geval dat zo iemand zich toch persoonlijk aan het publiek kenbaar maakt adviseren wij in contact te treden met de justitiële autoriteiten.

 

4 januari 2017

Centrale Bank van Suriname

 

 

 

 

Suriname is het eerste land in de Amerika’s en het Caribisch gebied waar er Islamitisch Bankieren zal worden geïntroduceerd en dit is het resultaat van de reeds lang bestaande samenwerking met de Islamic Development Bank (IsDB). Als voortvloeisel hiervan heeft de Centrale Bank van 9 tot en met 11 januari met de IsDB een workshop verzorgd met als onderwerp ‘Islamic Banking and Finance’. De Islamic Research and Training Institute (IRTI), een werkarm van de IsDB, had hiervoor een deskundige van de Centrale Bank van Indonesië aangetrokken.

Islamitisch bankieren wordt verwelkomd als een alternatief op bestaande financieringsvormen, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze vorm van financieren zal een bijdrage moeten leveren aan de economische bedrijvigheid in Suriname. De Centrale Bank is zich bewust van de specifieke uitdagingen van Islamitisch financieren, zowel voor de Bank zelf als voor de financiële markten. Het doel van deze workshop was dan ook om de deelnemers inzicht te geven in de wet- en regelgeving van Islamitisch Bankieren en het toezicht daarop.

Specifieke aspecten zoals dubbele belastingheffing, Corporate governance, Shariah corporate governance en risk management hebben de aandacht gekregen. Behalve functionarissen van de Centrale Bank van Suriname hebben ook vertegenwoordigers van diverse ministeries en instituten, zoals het Ministerie van Financiën en het daaronder ressorterende directoraat der Belastingen, het GLISS, het Bureau voor de Staatsschuld en enkele functionarissen van de Centrale Bank van Guyana deelgenomen aan de workshop. In oktober 2015 heeft IRTI reeds een vier daagse training verzorgd. In die training hebben ook toen meerdere financiële instellingen geparticipeerd.

De delegatie van de IsDB zal tevens een onderzoek doen om de beperkingen in het huidige wettelijk en institutioneel raamwerk van Suriname te identificeren. Hierbij zullen aanbevelingen worden gedaan die de ontwikkeling van het Islamitisch financieren in Suriname moet bevorderen.

Centrale Bank President Glenn Gersie bedankt de heren Hylmun Izhar (links) en Yahya Aleem-Ur Rehman (midden) voor het delen van hun kennis over Islamic Banking and Finance  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep 4.2 45.1
Oct 7.1 54.4
Nov 1.5 56.3
Dec 3.0 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May* 4.3 43.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen27 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,229 21,334
EUR 23,692 23,810
GBP 29,322 29,903
ANG 11,664 11,895
AWG 11,794 12,027
BRL 4,091 4,172
TTD 3,122 3,184
BBD 10,465 10,672
XCD 7,863 8,018
PER 100 GYD 10,087 10,287
CNY 3,265 3,329

GoudcertificatenJuli 27

Coupure SRD
5 gram 12.371,04
10 gram 24.742,08
50 gram 123.710,39
100 gram 247.420,79
500 gram 1.237.103,93
1000 gram 2.474.207,87
Gold LME: USD 1.799,90 /tr.oz.

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8# 5.4 
2019 4.4#  4.2 
2020 34.9 60.8
     
2020 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 4.2
Feb 2.5 7.0
Mar 9.9 17.6
Apr 7.8 26.0
May 4.8 31.5
Jun 3.3 35.2
Jul 2.5 38.2
Aug 1.7 40.0
Sep 4.2 45.1
Oct 7.1 54.4
Nov 1.5 56.3
Dec 3.0 60.8
     
2021 Month-to-month Year-to-year
Jan 2.6 63.8
Feb 1.3 61.9
Mar 2.1 50.4
Apr 3.5 44.4
May* 4.3 43.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Weekbalans