Moni Tori - 20

DE SURINAAMSCHE BANK N.V. - 140 JAAR
(19 JANUARI 2005)

Vandaag is het precies 140 jaar geleden dat De Surinaamsche Bank N.V. werd opgericht.
Het verhaal rond de oprichting van De Surinaamsche Bank N.V. is als volgt:

In de eerste helft van de 19e eeuw was het aantal mensen in Suriname met geld gering. Ondanks het feit dat er zeer rijke mensen waren, bestond het overgrote deel van de bevolking uit slaven met helemaal geen inkomen. De situatie veranderde drastisch op 1 juli 1863 met het in vrijheid stellen van meer dan 30.000 slaven. De introductie van betaalde arbeid voor geŽmancipeerde slaven betekende dat veel meer geld in handen kwam van veel meer mensen. In een korte periode werden kleine winkels en bedrijven in Paramaribo en omgeving geopend. Aangezien de plantages zonder slaven niet langer economisch uitvoerbaar waren, verkochten de plantageŽigenaren hun bezit en stortten zich vervolgens op de handel. De behoefte aan een volledig ontwikkeld geld- en bancair systeem bestond meer dan ooit. Per slot van rekening was er in Suriname sedert de liquidatie van de Particuliere Westindische Bank in 1848 geen papiergeld meer in omloop in Suriname.

Simon Abendanon
initiator van
De Surinaamsche Bank N.V.

dr. Samuel Sarphati
voorstander en voorvechter van
De Surinaamsche Bank N.V.

In 1861 kwam Simon Abendanon, een Westindische ambtenaar, op het idee om een nieuwe Surinaamse bank op te zetten voor de kolonie. Als deurwaarder werd hij dagelijks geconfronteerd met de slechte economische situatie in Suriname. Zijn ideeŽn werden niet al te enthousiast ontvangen door de Surinaamse Regering. Abendanon daarentegen, een vastberaden man met een zwaarwegende visie, vertrok in mei 1862 met zijn vrouw en vier kinderen naar Nederland, alwaar hij rekende op de ondersteuning van zijn plannen door de Minister voor de KoloniŽn in Nederland. De Minister voor de KoloniŽn was niet overtuigd en vond het derhalve niet noodzakelijk om de regering te adviseren een nieuwe bank te doen opzetten in Suriname. Na verschillende pogingen te hebben ondernomen, die geen soelaas boden, kwam Abendanon in contact met Dr. Samuel Sarphati, een leidinggevende arts, ondernemer, filantroop,  grondlegger en lid van de raad van de Nederlandse Krediet- en Deposito Bank. De contacten tussen Abendanon en Sarphati resulteerden uiteindelijk in de betrokkenheid van de Nederlandse Krediet- en Deposito Bank. Deze bank boekte in 1864 het gewenste resultaat en Sarphatiís onderhandelingen met de Minister voor de Kolonies resulteerden in de verlening van een octrooi voor de oprichting van een circulatiebank in Suriname.

De Surinaamsche Bank N.V. anno 1865

Het werkkapitaal van De Surinaamsche Bank N.V. werd vastgesteld op f 1.000.000, een bedrag dat geheel moest worden gefinancierd door particuliere bronnen. Het werkkapitaal was verdeeld in 4.000 aandelen van elk f 250. De Nederlandse Krediet- en Deposito Bank kocht 800 aandelen, de Nederlandse Handel Maatschappij verwierf 160 aandelen, terwijl het resterend deel van de aandelen in bezit van particulieren, zoals Sarphati en Abendanon kwam. Tenminste 390 van de aandelen werden door ingezetenen van de kolonie zelf gekocht. Met het passeren van de Installatiewet van 19 januari 1865 werd de bank juridisch eindelijk een feit en Simon Abendanonís droom kwam uit.
De bank opende op 18 juli 1865 haar deuren voor het publiek vanuit de woning van de heer Abendanon aan de Gravenstraat 17. Kort daarvoor was door de bank inmiddels een ander pand aan de Gravenstaat aangekocht naar welk de bank korte tijd later verhuisde en waar ze nu nog steeds is gehuisvest.
In het kader van het 140-jarig bestaan van De Surinaamsche Bank N.V. op 19 januari 2005 is door het Numismatisch Museum van de Centrale Bank van Suriname een tijdelijke tentoonstelling gehouden. Voornoemde tentoonstelling werd op 31 januari jl. voor het publiek geopend en belicht de periode 1865 -1957, de periode gedurende welke De Surinaamsche Bank N.V. naast haar taak als handelsbank ook als circulatiebank in Suriname fungeerde.

Bron:

© 2008 Centrale Bank van Suriname