In het kader van het door haar te voeren monetair beleid is de Centrale Bank van Suriname  per 1 maart 1995 overgegaan tot de uitgifte van een nieuwe en unieke beleggingsmogelijkheid in Surinaamse guldens, namelijk het Powisi-goudcertificaat.

Met de uitgifte van het Powisie-goudcertificaat  wordt een bijdrage geleverd tot het herstel van het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid, terwijl het publiek eveneens een waardevaste beleggingsvorm voor langere termijn wordt aangeboden. Deze beleggingsvorm is niet gevoelig voor inflatie, omdat ze door de dekking van goud waardevast is.

De aanschaf van goudcertificaten door het publiek betekent voorts tevens een afname van de geldhoeveelheid.
Deze activiteit is mogelijk geworden door de goudopkoop.

De Powisie-goudcertificaten:  

  • zijn voor 100% door goud gedekt;
  • worden aan toonder verkocht;
  • zijn onmiddellijk verhandelbaar, overdraagbaar en beleenbaar;
  • hebben een onbepaalde geldigheidsduur; en
  • kunnen op iedere werkdag voor wederinkoop worden aangeboden.


De waarde van het goud wordt dagelijks bepaald door de internationale goudprijs per "troy ounce" (31,1 gr) fijn goud in US$, zoals die op de "London Metal Exchange" wordt vastgesteld.
De waarde van de certificaten is in grammen uitgedrukt.

De coupures hebben een nominale goudwaarde van respectievelijk 5, 10, 50, 100, 500 en 100 gram.

De dagwaarde van de goudcertificaten is gelijk aan de nominale waarde van het goudcertificaat uitgedrukt in grammen fijn goud, vermeerderd met de rente berekend hierover in grammen fijn goud tot op drie decimalen nauwkeurig.

De dagwaarde in Surinaams wettig betaalmiddel wordt bepaald door de internationale prijs van goud tegen de op die dag geldende US$-verkoopkoers van de Bank.

De rente van deze goudcertificaten is vastgesteld op 5% per jaar.
Deze rente wordt niet jaarlijks in geld uitbetaald, maar wordt in grammen fijn goud uitgedrukt.
De maximale rente die op het goudcertificaat kan worden verdiend is gelijk aan de nominale waarde, hetgeen na 20 jaar geschiedt.

De certificaten zijn uitsluitend te verkrijgen tegen betaling in Surinaams courant.

Exchange RatesSeptember 19th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 7,396 7,520
EUR 8,150 8,322
GBP 9,150 9,379
ANG 4,112 4,228
AWG 4,112 4,228
BRL 1,783 1,845
TTD 1,076 1,111
BBD 3,667 3,760
XCD 2,712 2,783
PER 100 GYD 3,486 3,604

Gold CertificatesSeptember 19th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 3.636,27
10 gram 7.272,54
50 gram 36.362,72
100 gram 72.725,45
500 gram 363.627,24
1000 gram 727.254,49
Gold LME: USD 1.504,00 /tr.oz.

Inflation

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8  5.4 
     
2019 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 5.5
Feb -0.1 4.3
Mar 0.0 4.2
Apr 0.6 4.6
May 0.4  
Jun 0.4  
Jul* 0.2 4.3

*) Preliminary figures 

 

WisselkoersenSeptember 19 en tot nader order

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 7,396 7,520
EUR 8,150 8,322
GBP 9,150 9,379
ANG 4,112 4,228
AWG 4,112 4,228
BRL 1,783 1,845
TTD 1,076 1,111
BBD 3,667 3,760
XCD 2,712 2,783
PER 100 GYD 3,486 3,604
CNY 1,028 1,061

GoudcertificatenSeptember 19 en tot nader order

Coupure SRD
5 gram 3.636,27
10 gram 7.272,54
50 gram 36.362,72
100 gram 72.725,45
500 gram 363.627,24
1000 gram 727.254,49
Gold LME: USD 1.504,00 /tr.oz.

Inflatie

  Average End-of-period
2012 5.0 4.3
2013 1.9 0.6
2014 3.4 3.9
2015 6.9 25.1
2016 55.5 52.4
2017 22.0  9.2 
2018 6.8  5.4 
     
2019 Month-to-month Year-to-year
Jan 0.7 5.5
Feb -0.1 4.3
Mar 0.0 4.2
Apr 0.6 4.6
May 0.4  
Jun 0.4  
Jul* 0.2 4.3

*) Preliminary figures 

 

Weekbalans